tirsdag 26. mars 2013

Rott - 26. mars

Nå har vi tatt båten på sjøen og det var duket for årets første tur til Rott sammen med Olav Mo. Da vi hadde lagt båten til kai tok jeg en titt utover sjøen. Jeg så endel lomvi, alker og teist. Helt innerst i vika så jeg en gråstrupedykker. Dette er første gang jeg har sett arten på Rott. Totalt i dag så vi 5 individer. Jeg fortsatte å titte på sjøen og plutselig så jeg en gulnebblom! Jeg skyndte meg ned til båten og vi kjørte ut til lommen. Den var relativt sky men det ble noen bilder av fuglen.

Gulnebblom
Etterpå gikk vi inn til land igjen og gikk mot vest. Mens vi gikk så jeg en relativt tillitsfull måltrost som hoppet rundt i en hage. Rett etterpå hørte jeg lyden til en gråspurv! Jeg begynte å se i den retningen jeg hadde hørt lyden og så 2 gråspurv hoppende rundt i en kvisthaug. Dette er en sjelden art på Rott. En liten stund etterpå fortsatte vi videre og gikk til vestsiden av øya og begynte å se utover sjøen. Her var det svært mye fugl og den blikkstille sjøen gjorde det enkelt å se på dem. Totalt så jeg 4 lunder, 30 lomvi, 10 alker, 40 teist, 500 toppskarv, 150 haveller og en storlom. Etter å ha sett en liten stund kom det en svær flokk med svartender trekkende fra sør. De satte seg på sjøen og det så nærmest ut som det kokte i vannet. Vi anslo flokken til minimum 500 fugl.

Måltrost
Etter å ha sett mye på sjøen bestemte vi oss for å se etter småfugl, men det ble fort klart at det ikke var så mye småfugl på øya i dag. Etter å ha sett på fugl en stund hadde vi tatt for oss nesten hele øya og vi reiste hjem igjen. Av andre nevneverdige arter vi så var 35 islom, havørn, myrsnipe, 3 svartmeis, vipe, gravand og gråtrost. Generellt på øya var det endel tjeld og grågjess og relativt mye svartbak. I tillegg hadde vi en trost som mest sannsynlig var en duetrost, men det ble sett for dårlig til å si noe sikkert.

Gravand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar