fredag 24. mai 2013

19-23. mai.

Relativt lite fugl å se den siste tiden, men jeg har vært på tur de fleste dagene og sett endel interessant.

Både tirsdag, onsdag og torsdag var jeg på Vigdel og så på sjøfugl som trakk forbi. Det meste av fugl trekker for langt utenfor her, men noe kommer nær nok land til å kunne se hva det er. I løpet av de tre dagene jeg var her så jeg 2 fjelljo, polarjo, 2 storjo, 3 tyvjo og 160 hvitkinngjess. Både fjelljo og polarjo er potensielle nye arter for Sola kommune!

Den 19-20. overnattet jeg på Rott. Søndag den 19. var det en god del fugl på øya og jeg så både gulerle, underarten flava, 3 gulsangere, tornskate, hønsehauk, og 10 møllere. Dagen etterpå var det mye mindre  fugl og det eneste vi så som var litt interessant var en bergirisk..

Her er et par bilder fra Rotturen:

Buskskvett
Gulsanger
Svarthvit fluesnapper

fredag 10. mai 2013

09. mai - dverglo

Jeg brukte mye av formiddagen sammen med Vemund Opedal og Sindre Molværsmyr på Klepp, men vi var også en tur innom Harvalandsvatnet. Der så vi en svartryggerle, 2 snadderender og en myrhauk. I tillegg satt det 16 småspover ved vannkanten men ellers var det lite å se her.


På kvelden reiste jeg ut til Rott sammen med min far og vi kom oss til Rott klokken halv 7. Den første plassen vi tok turen var til nordsiden der det ved Rottnesodden var endel vadefugler.  Vi så 4 viper, rødstilk, strandsnipe og to loer som gikk i bukta. Av ender var det 2 krikkender, brunakke og endel gravender. Jeg sjekket opp loene og det var snakk om to forskjellige arter! Den ene var en sandlo mens den andre var en dverglo! Jeg fikk studert den en del og knipset noen bilder. Selv om jeg ikke hadde gått noe nærmere fløy den plutselig og vi gikk videre. Ved Humlaneset er det en liten plantning der det var endel bokfink, en gulspurv og en møller. Her var det også en svartryggerle som gikk på et jorde.

Vi fortsatte videre til vestsiden der det i Vatnet var 7 stokkand hanner. Deretter så vi utover sjøen og så over 200 terner som var næringsøkende ute på sjøen. Sammen med dem var det også rundt 20 havsuler. Mens vi så på sjøen dukket det plutselig opp en svartrødstjert , men den forsvant etter svært kort tid.

På turen prøvde vi å ta for oss så mye som mulig av øya men det ble svært grovt. Småfugler så vi heller ikke så veldig mye av men tidspunktet på dagen påvirket nok dette en god del.

Før vi tok turen hjem igjen gikk vi bort til dvergloen igjen for å prøve å få tatt noen bedre bilder. Nå satt den på en myr og jeg kravlet meg bortover mot den for å ta bilder. Jeg ble våt, men det var verdt det. Mens jeg knipset kom det plutselig to krikkender som satte seg foran meg. Disse tok jeg også selvfølgelig bilder av.

Dverglo
Krikkand
Dvergloen synes jeg var en svært artig observasjon. Det er den andre i Rogaland i år, mint første i Sola, nytt edelkryss og kun den tredje gangen jeg har observert arten!

tirsdag 7. mai 2013

07. mai

Når jeg kom hjem i dag tok jeg en tur til Hagabukta hvor det var mye fugl som sang. Mens jeg var der så jeg  blant annet 2 stillits og 2 trepiplerker. Jeg var på vei til Hagaøyna da endel fugler begynte å varsle. Jeg tittet rundt meg og så en rovfugl som fløy over øya. Jeg rettet teleskopet mot den og trodde først det var en sivhauk. Men det gikk ikke lang tid før jeg så at det var en SVARTGLENTE! Jeg tittet litt mer på den for å forsikre meg om at det var riktig art og det ble fort bekreftet  Jeg skyndt meg å ta opp kamera før den forsvant bak Hagaøyna men jeg var litt for sen.. Jeg spurtet med sykkelen bort til Hagaøyna for å prøve å få tatt noen bilder av den men da jeg kom til toppen var den ikke å se. "Dessverre" har det vært en svartglente rundt i distriktet og mest sannsynlig er det snakk om samme fugl. Derfor kan det ikke regnes som edelkryss. Jeg gikk ned fra toppen jeg hadde vært på og så en gul fugl som gikk fremfor meg. Jeg sjekket den med kikkerten og så at var en gulerle, underartet flava!

Svært fornøyd fortsatte jeg turen til Strandnesvågen. På veien ned hørte jeg en stillits og da jeg gikk ned til til sjøen skremte jeg opp 3 gluttsniper. Her så jeg også 5 bergender og en horndykker.

Etter dette var jeg hjemme en tur for å spise middag før jeg tok turen ut igjen til Brunnavika. Her var det blant annet en munk, 2 rødnebbterner, 3 gråstrypedykker. I tillegg fløy en jordugle over mot nordøst! Dette var den første jeg har sett på Kolnes.

Deretter var jeg en liten tur ned til Nord-kolnes hvor det var svært lite fugl, men jeg så 6 småspover som var nytt årskryss for meg. Jeg fortsatte til Kolnes hvor det var endel fugl på et sauejorde som måtte sjekkes opp. En av fuglene var en svartryggerle hunn. Nede ved sjøen var det også en bergand. Sør-kolnes var jeg også innom og så 15 steinvendere, 8 heilo og en småspove.


Jeg var også på tur i går og så en rødstjert på Harvaland og 3 snadderender i Harvalandsvatnet. Ved vatnet var også den 2K dvergmåken på plass. Jeg satte meg til for å prøve å få tatt noen bilder da det kom svømmende to toppdykkere. Jeg prioriterte heller dem i stedet for dvergmåken som heller aldri kom så veldig nær. Det kom også en gravand flygende forbi meg.

Toppdykker
Gravand

fredag 3. mai 2013

01. mai - Harvalandsvatnet og Bybergsanden

Jeg startet dagen i Harvalandsvatnet hvor jeg umiddelbart så at dvermåken var på plass. I vannet lå det også et skjeand par. Jeg brukte en del tid her på å prøve å få bedre bilde av dvermåken men lyktes ikke. Mens jeg fotograferte så jeg også 2 sivhauk, 6 svartryggerler og alle de tre norske svaleartene.

Jeg tok turen ned til Bybergsanden klokken 08:00 i håp om å få se noen joer på trekk. En av de førte fuglene jeg så var en splitterne som trakk sør. Ikke lenge etterpå kom det en fugl trekkende nord som jeg med det første øyekast stusset på, men jeg så raskt at det var en havlire! Et relativt tidlig individ på en like underlig lokalitet. Det var nok vinden som hadde presset den inn mot land. Etter dette gikk det en god stund før jeg så noe kjekt, men den jevne strømmen av havsuler holdt meg opptatt. Den neste kjekke fuglen jeg så var en tyvjo som trakk forbi. Ikke så alt for lenge etterpå kom det også en gulnebblom trekkende sør i fin sommerdrakt. Dette var det siste interessante jeg så før jeg ga meg 10:30. Det er kaldt å sitte helt åpent på den måten jeg gjorde denne dagen. Av annet jeg så når jeg satt på Bybergsanden var 150 havsuler, 100 svartender, 10 havhest, 15 krykkjer, noen lom og selvfølgelig endel ubestemte alkefugler. I tillegg lå det en horndykker på sjøen.