fredag 8. september 2017

08. september - Kanadalo og lerkefalk på Kolnes

Selv om jeg så KANADALOEN relativt godt i går ønsket jeg bedre bilder. Jeg brukte derfor noen timer på dette og tålmodigheten gav uttelling.
Adult kanadalo
Fuglen så ut til å finne mye makk.
Kanadalo har blant annet mørk vingeunderside som skiller arten fra heilo i alle drakter.
I tillegg til kanadaloen var det også 2 tundrasniper, 1 dvergsnipe, 1 polarsnipe, ca. 100 heilo og 100 myrsniper, 4 lappspover, 50 sandlo og noen enkeltbekkasiner på jordet. Det var flere rovfugl i området som skremte opp vaderne regelmessig. De fleste gangene var det spurvehauk eller vandrefalk, men ved en anledning kom også en lerkefalk! Det er en art som trygt kan kalles en godbit i Rogaland.
1K lerkfalk
Rundt 20-30 stillits drev næringsøk på tistler i området. Brunnavika ble også sjekket. Der var det kjekkeste en voksen tundralo. På et av jordene i området var det hele 13 gulerler. Et ganske høyt antall til å være i Sola kommune.
Fire av gulerlene.

torsdag 7. september 2017

07. september - Kanadalo på Kolnes!

I det siste har det blitt relativt lite skåding i Sola kommune. Men når kalenderen viser høst kan det ofte lønne seg å skåde lokalt. Dette er den årstiden jeg har funnet desidert flest sjeldne fugler i kommunen. På Kolnes er det et svartjorde hvor det de siste ukene har vært mye vadere. Nå i september har jeg som mål å sjekke der så ofte som mulig. Jeg sjekket jordet for to dager siden og planla å ta en rask sjekk også i dag på vei hjem fra universitetet. Det regnet ganske kraftig, men heldigvis bestemte jeg meg for å ta turen nedenom. Jeg gikk direkte bort til haugen hvor jeg sjekker jordet fra. Jeg hadde ikke sjekket mange fugler før jeg så en lo som skilte seg kraftig ut fra de 1K heiloene, og det så heller ikke ut som en voksen heilo. Det lignet mye på en KANDADALO jeg hadde sett bilde av dagen før fra Belgia. Pulsen steg og jeg knipset noen meget dårlige bilder. Etter hvert fikk jeg tatt noen bedre bilder som ble sendt til en erfaren fuglekikker som også syntes det så ut som kanadalo. Jeg la den ut på varslingsystemet og det kom etter hvert flere til. Noe senere ble den sikkert bestemt til kanadalo. På jordet var det også blant annet en 1K tundralo, 1K tundrasnipe, 2 1K dvergsniper og 2 gulerler.
Voksen kanadalo.

onsdag 9. august 2017

08. august - Rott

Endelig var det fint vær slik at jeg fikk tatt årets første høsttur til Rott. Jeg startet i Nordvik hvor det var bra med vadere. 15 tjeld, 6 storspover, 1 skogsnipe, 3 gluttsniper, 2 rødstilk, 2 myrsniper, 1 sandlo og 7 enkeltbekkasiner var å se i de mange små dammene og den lille bukta.
2 lappspover til venstre og en gluttsnipe til høyre i bildet.
På småfuglfronten var det som forventet såpass tidlig i august. Det vil si relativt få arter og kun noen få trekkere. Det beste var 1 sivsanger, 2 møllere, 1 gråfluesnapper, 1 trepiplerke og 1 bjørkefink. Jeg så også 20 løvsangere på øya, men det meste så ut til å være familiegrupper. Sivsangeren holdt seg i et myrete krattområde på østsiden av øya og er kun den andre jeg har sett på Rott.
1K sivsanger
Jeg tok også en titt i Vatnet hvor det lå 2 voksne hvitkinngjess med 3 unger. Det var den absolutt største overraskelsen denne dagen. I tillegg var det en småspove og 3 skogsniper der.
Hvitkinngjess
1K småspove
Da jeg dro fra øya kastet jeg ut litt brød. Det resulterte i 50 måker rundt båten som jeg tok noen bilder av. Blant annet fikk jeg tatt bilder av en 1K gråmåke og en 1K sildemåke i lignende positurer. Enkelt forklart har 1K sildemåker tydelig mørkere vinger enn de 1K gråmåkene.
1K gråmåke
1K sildemåke
På kvelden tok jeg også en titt i Hagabukta. Der var det 6 sandlo, 1 myrsnipe, 1 gluttsnipe og 1 rødstilk.

torsdag 20. juli 2017

18-19. juli - Litt vadere

Den 18. juli startet jeg dagen med en tur til Hagabukta og en runde rundt Hagaøyna. I Hagabukta var det relativt lite fugl. Den syngende gresshoppesangeren var det beste og 5 rødstilk var de eneste vaderne. Runden rundt Hagaøyna resulterte i en bergirisk.
Bergirisk
Den første turen den 19. juli ble også i Hagabukta. Der gikk det 7 rødstilk og en skogsnipe. Etter et ærend senere på dagen stoppet jeg innom Sømmevågen. Der var berganden fortsatt var på plass og i bukten var det en flokk på 11 strandsniper, en enslig rødstilk og 3 sandlo.

Senere på kvelden tok jeg en tur til Kolnes. Vaderne jeg så der var 2 brushaner, lappspove, steinvender, 23 rødstilk, 2 enkeltbekkasiner, 25 strandsniper, 3 småspover, 40 sandlo og 110 viper. De tre førstnevnte artene var på Sør-kolnes. Småspovene og mange av sandloene og vipene var på et svartjorde. Hyggelig var det å se at minst 60 av vipene var 1K fugler.
Adult lapppsove.
Småspover
Selv om solen hadde gått ned bestemte jeg meg for å ta en ny titt i Hagabukta før jeg tok kvelden. Det resulterte i 3 voksne dvergsniper og en gluttsnipe som nytt for dagen. I tillegg sang fortsatt gresshoppesangeren.
Adulte dvergsniper.

tirsdag 18. juli 2017

17. juli - Dverglo på Kolnes

Kun minutter etter jeg hadde stått opp fikk jeg en god start på dagen. Dette fordi jeg utenfor soveromsvinduet hørte flere båndkorsnebb som fløy over.

På formiddagen tok jeg en runde rundt Hafrsfjord. Stedene jeg besøkte var Hagabukta, Sømmevågen, Grannesvågen og Grannesbukta. Gresshoppesangeren i Hagabutkta var fortsatt på plass og sang. Rødforanda var der i mot ikke å se denne gangen heller. Gluttsnipen var borte og antallet rødstilk hadde minsket. Observasjonene på de andre lokalitetene jeg besøkte kan oppsummeres ganske kort. I Sømmevågen var det en bergand hann, 2 voksne polarsniper, en strandsnipe og en sandlo. I Grannesvågen var det 3 rødstilk, og i Grannesbukta var det 4 sandlo, 1 gluttsnipe og 5 rødstilk.

På kvelden var planen å ta en tur til Kolnes, men regnvær gjorde at dette ble revurdert. Da klokken nærmet seg 21 måtte jeg bare ta en tur ut tross regn og det ble en ny titt i Hagabukta. Antall rødstilk hadde økt med noen individ siden forrige besøk. Etter at jeg hadde stått der litt gikk det ned 2 skogsniper som var innom i 10 minutter før de fløy videre.

Mens jeg var der lettet det og solen tittet frem. Det ble derfor en tur til Kolnes også. Brunnavika ble sjekket først. Der var det fortsatt bra med måker, men ikke så mye annet. Den nordlige delen av Kolnes ble sjekket grovt og det var nokså bra med vadere. Dessverre begynte det å skumre når jeg kom ned til strendene. Jeg fikk allikevel sett en godbit i form av en 1K DVERGLO! Andre vadere jeg så var 30 sandlo, 10 strandsniper og 2 sandløpere.
1K dverglo i midten.

mandag 17. juli 2017

16. juli - Kolnes, Hagabukta og Strandesvågen.

Brunnavika var det første stedet som ble sjekket denne dagen. Av vadefugler var det kun 2 strandsniper i vika. På småfuglfronten var en stillits og en sivsanger det beste. Måker var det dominerende. Antallet lå på rundt 130 fiskemåker, 25 gråmåker, 60 sildemåker, 10 svartbak og 10 1K og 20 2K+ hettemåker. 
Etter å ha sjekket Brunnavika ble strekket til og med Sør-kolnes sjekket. Av vadefuger ble resultatet 19 rødstilk, 24 strandsniper, 2 heilo, enkeltbekkasin og 15 sandlo. På Sør-kolnes var det en fin flokk på 90 viper. Blant dem så det ut til å være bra med 1K fugler.
1K rødstilker så jeg relativt mange av denne dagen.
Like etter turen på Kolnes tok jeg en titt i Hagabukta. Der var det 6 1K rødstilk og en 2K+ gluttsnipe. På kvelden tok jeg en ny tur til bukten. Da så jeg 9 1K rødstilk i tillegg til en varslende voksen fugl og 2 unger. Gresshoppesangeren sang også denne kvelden i kor med en sivsanger.

Før solen gikk ned rakk jeg også en tur til Strandesvågen. Det mest overraskende der var en flokk på 11 toppender. Andre fugler som lå på sjøen var 9 svartender, 50 sjøorrer, 3 toppdykkere og 8 smålom. På mudderet var det kun litt tjeld og noen viper. Annet nevneverdig på lokaliteten var en stillits, og en rødrev jeg så da jeg skulle til å gå.
En slik flokk med toppender i Hafrsfjord er ikke dagligdags.
Smålom i sommerdrakt.
Rødrev

lørdag 15. juli 2017

15. juli - Gresshoppesanger i Hagabukta.

På kveldstur i Hagabukta hørte jeg en underlig lyd. Mistankene gikk mot gresshoppesanger, men jeg var langt fra sikker. Jeg spilte derfor litt lyd med mobilen i håp om å få sett fuglen. Fuglen satte seg i en busk ved siden av meg og arten ble bekreftet.
Gresshoppesanger
Ute i bukten var RØDFOTANDEN fortsatt på plass. Enda er det omtrent ikke vadere i Hagabukta. 4 1K rødstilk og 2 voksne var og se, men dette er nok de lokale fuglene.
Rødfotanden lå denne kvelden sammen med stokkendene.

fredag 14. juli 2017

Juni i Hafrsfjorden - Egretthegre og rødfotand!

I juni ble det relativt lite skåding, men resultatet skal det ikke stå på! En sykkeltur til Hagabukta tar kun noen minutter og har derfor blitt prioritert. Den 2. juni så jeg en linerle med et litt unormalt utseende på lokaliteten. Et litt artig syn selv om det ikke var en sjelden art.
Linerle med uvanlige hodetegninger.
Den 09. juni var jeg på vei rundt Hafrsfjord på sykkel. Da jeg hadde kommet til Sømmevågen kom det en melding om en egretthegre i Hagabukta. Det var et Solaårskryss jeg ikke ville gå glipp av jeg skyndte meg tilbake og fikk sett den. Fuglen holdt seg frem til den 11. juni.
Egretthegre

 Den 20. juni var jeg blant annet i Strandesvågen. Der drev en splitterne næringsøk. En av de bedre artene jeg så i juni i Sola kommune.
Splitterne
Den 22. juni tok jeg en tur i Hagabukta for å gjøre dagens sjekk. Da jeg så over bukten med teleskop la jeg merke til en meget mørk and som lå og sov på en stein. Fargene minnet litt om ærfugl, men proporsjonene var feil siden de minnet mer om stokkand. Tankene begynte derfor å gå mot RØDFOTAND!
Det første bildet av rødfotanden.
En del stokkender med tamandgener blir nokså mørke og er noe av det første en må utelukke. Da jeg gikk nærmere og den etter hvert løftet hode så det ikke mindre, men mer ut som rødfotand! Bevisst gikk jeg så nær at den lettet. Det er noe jeg aldri hadde gjort før på en fugl jeg mistenkte å være meget sjelden. Årsaken var for å få bilder av vingen på fuglen og se om den hadde noen hvit innramming av vingespeilet og et "komma" dannet av mørke fjær under vingen. Den hadde den ikke innramming og kommaet var på plass, noe som definitivt pekte i retning mot at det var snakk om ekte vare. Forøvrig fløy fuglen kun ut på vannet. Rødfotand er en amerikansk art. På grunn av utsatte stokkender i Amerika foregår det dessverre en massiv hybridisering. For å få arten godkjent i Norge er det derfor viktig å dokumentere diverse karakterer som utelukker hybrid. I dette tilfellet ser det ut til å være en ren fugl! Det foreligger 3 godkjente funn av arten pr 2014. Arten er kun sett en gang tidligere i Rogaland da en fugl gjestet Grudavatnet i 1995.
Rødfotand


søndag 21. mai 2017

21. mai - Lufteturer med godt utbytte!

For tiden går det stort sett i eksamenslesning. Men på morgenen kom det en melding om at silkehegren som har vært på Jæren en uke var i Harvalandsvatnet. Det ble derfor en tur ut for å få den som årskryss i Sola. Da jeg kom dit så jeg den ikke, men det var noen måker på jordet ved vatnet. Da jeg så over dem oppdaget jeg en 2K svartehavsmåke! Det er en relativt sjelden art, men ser ut til å bli vanligere. Til nå på Jæren i år er det sett minst 7 individer!
Dokumentasjonsbilde av 2K svartehavsmåke. Fotografert med mobil gjennom teleskop på 500 meter
Rett etterpå sjekket jeg Harvalandsvatnet fra en annen side og fikk sett silkehegren. I tillegg så jeg 2 skjeender, svartkråke og 2 snadderender
Silkehegren viser godt igjen med sin hvite fjærdrakt. Her fotografert på minst 700 meters hold. 
Med silkehegren i boks pluss en skikkelig bonus kjørte jeg fornøyd hjem igjen. I krysset på vei ned til Solamarka stoppet jeg for å sjekke en del måker som satt på et jorde. Mens jeg stod der hørte jeg en artig lyd. En åkerrikse sang like i nærheten! Det er kun min tredje observasjon av denne arten i Sola kommune.

Da klokken ble halv 9 på kvelden kjentes det på tide med en ny luftetur. Jeg syklet da til Leirberg for å sjekke hettemåkekolonien på rundt 30 par som har etablert seg på den nye holmen. Der så jeg blant annet etter hettemåker med ring for å se hvor disse kommer fra. Jeg fikk lest av to ringer. Den ene var pullmerket ved Brunnavika i 2013, i en koloni som var der det ene året. Den andre var pullmerket i 2014 i en koloni som var i Risavika. Trolig var dette rester av kolonien fra Brunnavika som hadde flyttet på seg. De startet også opp i 2015, men gav opp. I fjor var det ingen hekkeforsøk i området. Det er gledelig å se at unger fra tidligere hekking i området nå selv har funnet seg et egnet sted å hekke som voksne. Sjekking av denne kolonien gav også en skikkelig bonus i form av en flott 2K dvergmåke som rastet kort.
2K dvergmåke. Også denne fotografert med mobil gjennom teleskop da avstanden var nokså stor.

lørdag 6. mai 2017

04-06. mai - Dverglo

Kvelden 04. mai var jeg på Byberg og fikk plutselig ledig tid. Det ble derfor en tur til Harvalandsvatnet. Der fløy en 2K POLARMÅKE over vatnet. Taffeland x hvitøyeand paret var fortsatt på plass i selskap med 3 taffeland, hanner. Andre ender i vannet var et skjeand par, 2 snadderand par og 30 toppender. Høydepunktet var 4 hanner av brushane. I tillegg gikk det en gluttsnipe i vannkanten.
Brushane

Den 05. mai hadde jeg et par timer på Rott på morgenen. Det var lite fugl å se på land. Det beste var årets 2 første gjøk, møller, skogsnipe, ringtrost og sivspurv.
Gjøk
Sjøen var blank og fin og jeg brukte derfor mye tid på å sjekke den. Det resulterte i 2 2K gulnebblom, 1 2K storlom og 67 islom. I tillegg trakk 2 smålom mot nord, slik at jeg hadde alle artene av lom på Rott denne dagen. Det var også andre ting som trakk. Det beste var 2 voksne dvergmåker et stykke ute mot nord sammen med noen fiskemåker! I tillegg så jeg havsule, 8 krykkjer og 3 sjøorrer på trekk.

På kvelden bestemte jeg meg for å sjekke Hagabukta. Der var det en DVERGLO! Det er en uvanlig art i Rogaland og jeg har kun sett arten en håndfull ganger i Sola.
DvergloDen 06. mai tok jeg en ettermiddagstur på sykkel. Første stopp gikk til Leirberg der det var hyggelig å se en nyetablert koloni med hettemåker på holmen i det restaurerte området. Foreløpig  var det rundt 20 par med hettemåker der, og noen makrellterner så også ut til å sjekke ut plassen. Et par med skjeender lå også på innsiden av bukten ved mudderet. Etterpå sjekket jeg fjorden for ender. Det resulterte i 171 sjøorrer, 42 svartender og 32 toppdykkere.
Skjeand, hann
Deretter sjekket jeg Strandesvågen hvor det satt hele 5 sotsniper. Det er en art jeg sjelden ser i Hafrsfjord på våren. 3 gluttsniper, 4 rødstilk, 5 sandlo og en lappspove var andre vadefugler som gikk i bukten denne ettermiddagen.
Sotsniper

onsdag 3. mai 2017

01-02. mai - Nedfall, svartehavsmåke, lerkefalk og rødstrupesanger!

Mandag 01. mai våknet jeg tidlig og tok en sykkeltur på morgenen. Det resulterte i småspove som årskryss i Brunnavika og min første rødstjert for året. Rødstjerten var i Kvernemyr, hvor det var ganske bra med fugl og jeg antok derfor at det var en bra dag for småfugl.
Rødstjert, hann
På formiddagen tikket det så inn en melding om at den ene svartehavsmåken som har vært i området en god stund nå var i Sømmevågen. Endelig fikk jeg denne flotte måken som årsart i Sola kommune.
Svartehavsmåke sammen med fiskemåker.
Svartehavsmåke

Ryktene gikk om at det var nedfall av småfugl. Dette betyr på fuglespråket at mye nyankomne fugler typisk har konsentrert seg på øyer og langs kysten. Det ble derfor en tur til Rott på kvelden, der det i enkelte områder var fugl over alt. Denne kveldsturen resulterte i 2 ringtrost, 26 svarthvit fluesnappere, minst 40 rødstjert, 6 sivspurv og 21 buskskvett!
Svarthvit fluesnapper, hann

Tirsdag 02. mai virket også lovende og jeg startet dagen klokken 06 på Rott. Dessverre var det mye mindre fugl denne dagen, men det var absolutt godbiter å se. Det største høydepunktet var en lerkefalk som jeg så to ganger med noen timers mellomrom. Dette er første funn på Rott og andre gang jeg har sett arten i Sola kommune.
Dokumentasjonsbilde av  lerkefalk.
Det var enkelt å høre når lerkefalken kom på grunn av linerler og låvesvaler som jagde den.
To svartrødstjert var også å se. Den ene sang meget ivrig. Like ved den syngende svartrødstjerten så jeg også en bøksanger.
Svartrødstjert
Syngende svartrødstjert.
Svartrødstjert til venstre og rødstjert til høyre på ledningen.
Bøksanger
Utenom dette så jeg ingen veldig uvanlig arter. Oppsummert ble det tyrkerdue, ringtrost, 10 gransangere, 30 løvsangere, 5 tornsangere, 22 munk, 6 svarthvit fluesnappere, 15 rødstjert, 5 buskskvett, 4 trepiplerker, 3 sivspurv, 20 rødstruper, 57 islom og 2 krykkjer som det mest nevneverdige utenom. Da solen begynte å varme tømte øya seg, det var lite fugl å se, og jeg tok turen hjem.
Ringtrost, hann

Noen munk og et par tornsangere drev næringsøk på bakken sammen.
Senere på dagen dukket det opp en skikkelig sjeldenhet. En rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata ble funnet på Vigdel! Dette er det første funn i Sola kommune. Personlig har jeg kun sett arten en gang tidligere, da en sliten ungfugl satt i et tre på Utsira i oktober. Denne fuglen var virkelig noe annet!  
Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata