lørdag 6. mai 2017

04-06. mai - Dverglo

Kvelden 04. mai var jeg på Byberg og fikk plutselig ledig tid. Det ble derfor en tur til Harvalandsvatnet. Der fløy en 2K POLARMÅKE over vatnet. Taffeland x hvitøyeand paret var fortsatt på plass i selskap med 3 taffeland, hanner. Andre ender i vannet var et skjeand par, 2 snadderand par og 30 toppender. Høydepunktet var 4 hanner av brushane. I tillegg gikk det en gluttsnipe i vannkanten.
Brushane

Den 05. mai hadde jeg et par timer på Rott på morgenen. Det var lite fugl å se på land. Det beste var årets 2 første gjøk, møller, skogsnipe, ringtrost og sivspurv.
Gjøk
Sjøen var blank og fin og jeg brukte derfor mye tid på å sjekke den. Det resulterte i 2 2K gulnebblom, 1 2K storlom og 67 islom. I tillegg trakk 2 smålom mot nord, slik at jeg hadde alle artene av lom på Rott denne dagen. Det var også andre ting som trakk. Det beste var 2 voksne dvergmåker et stykke ute mot nord sammen med noen fiskemåker! I tillegg så jeg havsule, 8 krykkjer og 3 sjøorrer på trekk.

På kvelden bestemte jeg meg for å sjekke Hagabukta. Der var det en DVERGLO! Det er en uvanlig art i Rogaland og jeg har kun sett arten en håndfull ganger i Sola.
DvergloDen 06. mai tok jeg en ettermiddagstur på sykkel. Første stopp gikk til Leirberg der det var hyggelig å se en nyetablert koloni med hettemåker på holmen i det restaurerte området. Foreløpig  var det rundt 20 par med hettemåker der, og noen makrellterner så også ut til å sjekke ut plassen. Et par med skjeender lå også på innsiden av bukten ved mudderet. Etterpå sjekket jeg fjorden for ender. Det resulterte i 171 sjøorrer, 42 svartender og 32 toppdykkere.
Skjeand, hann
Deretter sjekket jeg Strandesvågen hvor det satt hele 5 sotsniper. Det er en art jeg sjelden ser i Hafrsfjord på våren. 3 gluttsniper, 4 rødstilk, 5 sandlo og en lappspove var andre vadefugler som gikk i bukten denne ettermiddagen.
Sotsniper

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar