søndag 21. mai 2017

21. mai - Lufteturer med godt utbytte!

For tiden går det stort sett i eksamenslesning. Men på morgenen kom det en melding om at silkehegren som har vært på Jæren en uke var i Harvalandsvatnet. Det ble derfor en tur ut for å få den som årskryss i Sola. Da jeg kom dit så jeg den ikke, men det var noen måker på jordet ved vatnet. Da jeg så over dem oppdaget jeg en 2K svartehavsmåke! Det er en relativt sjelden art, men ser ut til å bli vanligere. Til nå på Jæren i år er det sett minst 7 individer!
Dokumentasjonsbilde av 2K svartehavsmåke. Fotografert med mobil gjennom teleskop på 500 meter
Rett etterpå sjekket jeg Harvalandsvatnet fra en annen side og fikk sett silkehegren. I tillegg så jeg 2 skjeender, svartkråke og 2 snadderender
Silkehegren viser godt igjen med sin hvite fjærdrakt. Her fotografert på minst 700 meters hold. 
Med silkehegren i boks pluss en skikkelig bonus kjørte jeg fornøyd hjem igjen. I krysset på vei ned til Solamarka stoppet jeg for å sjekke en del måker som satt på et jorde. Mens jeg stod der hørte jeg en artig lyd. En åkerrikse sang like i nærheten! Det er kun min tredje observasjon av denne arten i Sola kommune.

Da klokken ble halv 9 på kvelden kjentes det på tide med en ny luftetur. Jeg syklet da til Leirberg for å sjekke hettemåkekolonien på rundt 30 par som har etablert seg på den nye holmen. Der så jeg blant annet etter hettemåker med ring for å se hvor disse kommer fra. Jeg fikk lest av to ringer. Den ene var pullmerket ved Brunnavika i 2013, i en koloni som var der det ene året. Den andre var pullmerket i 2014 i en koloni som var i Risavika. Trolig var dette rester av kolonien fra Brunnavika som hadde flyttet på seg. De startet også opp i 2015, men gav opp. I fjor var det ingen hekkeforsøk i området. Det er gledelig å se at unger fra tidligere hekking i området nå selv har funnet seg et egnet sted å hekke som voksne. Sjekking av denne kolonien gav også en skikkelig bonus i form av en flott 2K dvergmåke som rastet kort.
2K dvergmåke. Også denne fotografert med mobil gjennom teleskop da avstanden var nokså stor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar