onsdag 27. februar 2013

Kolnes - 27. februar - dvergmåke

I dag var en relativt varm februardag og med en gradestokk utenfor huset som målte 6 grader. Turen i dag startet i Brunnavika. Der var det igrunnen skuffende med fugl og det eneste jeg så i den innerste delen av vika var noen kråker og en stokkand. Ute i vika var det også labert med fugl, men jeg så 2 gråstrupedykkere og en hettemåke. I tillegg hørte jeg en storspove, men med så lite fugl var det bare å komme seg videre.

På Kolnes var det heldigvis mer fugl og noe av det første jeg så var 4 bergender. Sammen med rundt 500 stokkender svømte det 7 gravender - et sikkert tegn på vår. På sjøen var det mer eller mindre blikkstille i dag også. Det gjorde det lett å se på fugl langt ute på sjøen og jeg talte 150 haveller og 18 gråstrupedykkere. Mens jeg så på sjøen så jeg en liten fugl som svømte fram og tilbake på sjøen og snappet opp noe fra overflaten som den spiste. Det første jeg tenkte på da jeg så den var en snipe, men da jeg zoomet inn ble det klart at fuglen var en måke. Etter å ha sett litt på fuglen så jeg at den hadde relativt iøynefallende ansikttegninger. Når jeg står og ser på fuglen blir jeg mer og mer sikkert på hvilken art det er snakk om. Plutselig letter fuglen og vingetegninger kommer fram. Etterhvert blir det klart at det er snakk om en 2K dvergmåke! Dette er den første i Norge i år og ny art for Kolnes! Etterhvert går jeg videre sør til holmen. Der var den enslige sangsvanen som har vært der en liten stund på plass og 2 rødstilk var sammen med den. I tillegg så jeg 2 bergirisk på Kolnes.

På Sør-kolnes var det mye fugl, men jeg fikk dessverre ikke tid til å sjekke fuglene så grundig fordi solen var i ferd med å gå ned. Med relativt dårlig tid fokuserte jeg mer på krikkendene, og sammen med rundt 130 krikkender var AMERIKAKRIKKANDA på plass. Jeg hadde litt tid før sola gikk ned slik at jeg også fikk sett 9 bergender og minst 25 gråstrupedykkere. Rett etter at sola hadde gått ned fløy det totlalt 80 fjæreplytt og 20 steinvendere forbi nordover.

lørdag 23. februar 2013

Kolnes - 23.februar

I dag var jeg en tur sammen med Vemund Opedal men før vi gikk til Kolnes tok vi en liten titt i Tanager havn. Der var det litt måker, blant annet 2 hettemåker og rundt 15 fiskemåker. I tillegg var det en toppand der. I Tananger havn fikk vi lest av 3 fiskemåkeringer og en gråmåkering.

I dag var det helt blikkstillt på sjøen slik at skåding etter dykkere og lommer var optimale. På grunn av den blikkstille sjøen tok vi en totaltelling på hele Kolnes og så totalt 50 gråstrupedykkere, 50 horndykkere og 28 islom!
I Brunnavika var det to rødstilk og ute i vika så vi en storlom og en alkekonge. Ellers var det relativt lite ender i vika. På foringen var det litt fugl og vi så mange av de vanligste hagefuglene.

På Nord-Kolnes var det endel skjærpiplerker og 4 storspover, men utenom dykkere var det ikke så mye nevneverdig her.

På Kolnes var det heldigvis litt mer fugl og vi så blant annet 17 bergender og 3 alker. I tillegg til dette var det endel kråkefugl, og en svartkråke satt i fjæresteinene.

På Sør-kolnes brukte vi det meste av tiden og derfor så vi også mye fugl her. I vika lå det 7 toppender og 5 bergender, men ute i vika hørte vi lyd av sangsvaner og kanadagjess! Siden jeg svært sjeldent ser sangsvaner på Kolnes ble jeg svært overasket da jeg talte 80 adulte sangsvaner og 16 2K. Blant dem var det også en voksen dvergsvane! En svært sjelden gjest i Sola kommune og med kun 6 tidligere funn i følge artsobservasjoner. Arter har blitt sett på Kolnes før, men dette var i 1982! En såpass sjelden art fortjener et bilde på bloggen selv om bildet er tatt på lang avstand med mobilen gjennom teleskop.

Dvergsvane sammen med sangsvane
I tillegg var det en stor flokk med 355 kanadagjess ute på sjøen! På en liten holme gikk det 20 fjæreplytt sammen med en storspove som lagde litt lyd fra seg. Mens vi skådet hadde vi en bergirisk som fløy over og på et jorde var det en flokk med 8 brunsisik og 12 gråsisik. Ute i sjøen fløy det også en havørn med en del gråmåker etter seg. Ellers i bukta så vi kun 30 krikkender, men da jeg så ut mot Kolnesholmane så jeg årsaken. Der var det utrolig mye ender, men selv om det er ett stykke fra land, var det på grunn av det fine sikten mulig å se hvilke ender som var der ute. Der var det blant annet minst 1600 stokkender, men i tillegg så jeg flokken med krikkender sittende i fjæresteinene ute på en av holmene. Etter å ha studert flokken en stund så jeg endelig en krikkand på en vannrett, hvit strek på brystet. AMERIKAKRIKKANDEN var fortsatt på plass. En fin avslutning på en svært velykket dag.

torsdag 21. februar 2013

Kolnes - 21.februar

Turen i dag startet i Brunnavika. Der var de 3 rødstilkene på plass. Tjelden som jeg så sist jeg var her gikk også på mudderet. Det var lite vind og bølger slik at det var gode forhold for å se på sjøen. Det førte til at jeg så 3 gråstrupedykkere og en horndykker, i tillegg til 2 islom. På foringsplassen var det svært dødt når jeg var der, men en enslig rødstrupe hoppet rundt i hagen.

På Kolnes var det en del ender og noen av de første fuglene jeg så var 13 bergender. Sammen med rundt 300 stokkender svømte det en gravand og 2 stjertender som begge var hanner. Et stykke ute på sjøen svømte det også 2 horndykkere. På et jorde der det hver vår og høst samles en del gjess gikk årets 3 første grågjess og beitet. Et godt tegn på vår for min del. Mens jeg gikk langs strandkanten på vei til Sør-kolnes skremte jeg opp en storspove, men plutselig fanget en annen lyd all min oppmerksomhet. En sangsvane! Jeg så opp på himmelen for å prøve å finne den men jeg fant den ikke. Etter en stund hørte jeg den samme lyden igjen, og da fant jeg den. Den satt på et skjær sammen med storskarv og svartbak! Et artig syn.

Man kan trygt si at dette er en underlig lokalitet for en sangsvane.
Etter å ha sett litt på sangsvanen ute på skjæret gikk jeg videre til Sør-kolnes. Der var flokken på rundt 150 krikkender på plass og sammen med dem svømte AMERIKAKRIKKANDA. Andre nevneverdige arter på Sør-kolnes var gråstrupedykker, 2 bergender og 3 toppender og 40 kanadagjess som lå et stykke ute. I tillegg satt en spurvehauk og speidet fra en gjerdestolpe.

Solnedgang på Kolnes
I skumringen begynte det å komme kråke på kråke fra alle retninger som samlet seg på holmer og skjær. Jeg anslo at det var omtrent 2000 kråker på Kolnes i skumringen.


søndag 17. februar 2013

Sør-kolnes - 17.februar

I dag tok jeg en rask tur til Sør-kolnes. Sammen med en rundt 150 krikkender var AMERIKAKRIKKANDA på plass. Ellers var det litt bevegelse i småfuglene og det er tydelig at det er en del utskiftning på fuglene, så er det bare å se hvor lenge den uvanlige gjesten fra vest holder seg og om det dukker opp noe annet spennende. På Sør-kolnes så jeg og 12 bergender og 2 gråstrupedykkere. Mens jeg var der hørte jeg også en lappspurv. Godt mulig det er den samme som jeg så i går. Legger til slutt med et bilde av krikkanda som jeg tok i dag.

Amerikakrikkand

lørdag 16. februar 2013

Kolnes 15-16. februar - amerikakrikkand!

Turen den 15. startet i Brunnavika. Der var det i grunnen relativt lite fugl, men jeg så 3 bergender, gråstrupedykker og 4 horndykkere. I tillegg gikk det 3 [fasaner] på foringsplassen. 2 hanner og en hunn.

På Nord-Kolnes var det relativt mye skjærpiplerker og jeg skremte opp en storspove. Her så jeg også 2 horndykkere og 2 gråstrupedykkere. Sammen med skjærpiplerkene i taren så jeg også en rødstrupe og en gjerdesmett.

Etterpå gikk jeg videre til Kolnes der det var mye ender. Spesiellt mye haveller og kvinender. Sammen med den vanlige stokkand flokken svømte det 12 bergender, en toppand og en tidlig ankommet gravand. Mens jeg så på sjøen hørte jeg plutselig en lyd, og over meg fløy det en grågås. I tillegg så jeg en gråstrupedykker og teist på Kolnes.

På Sør-Kolnes svømte den vanlige flokken med krikkender, og selv om jeg har sjekket den hver gang jeg har vært der tok jeg en titt og der var den! Den lyse streken på brystet lyste opp mens den svømte sammen med de andre krikkendene. En AMERIKAKRIKKAND! Den var langt borte slik at jeg la ut melding om fuglen før jeg dokumenterte den. Etter at meldingen var lagt ut gikk jeg nærme for å dokumentere fuglen og da den endelig var dokumentert ble jeg svært lettet. Etter at jeg hadde studert den litt snek jeg meg inn på flokken for å ta noen gode bilder av anda. Etterhvert mens jeg gikk utover sjøen kom jeg ikke lengre ut fordi det ble for dypt. Så det ble ikke bedre bilder enn de jeg fikk da.

Amerikakrikkand
Mens jeg ventet på personer som ville se på anda tok jeg med tid til å sjekka de andre fuglene her. På en holme satt 2 storspover, en tjeld og 3 fjæreplytt. Sammen med stokkendene svømte det også 2 stjertender. En hann og en hunn. Etter en stund kom det 2 personer som ville se på anda, og jeg hadde den klar for dem i teleskopet mitt.

I dag tok jeg turen til Sør-Kolnes igjen for å se på AMERIKAKRIKKANDA og vise den til eventuelle personer som ville se på den og det dukket opp noen. Og på plass var den. I flokken fant jeg også stjertand hannen igjen, men ikke hunnen. I tillegg så jeg en laksand hann! En sjelden gjest på Kolnes. På en holme satt en vandrefalk og ute på sjøen lå det 4 horndykkere, gråstrupedykker og 5 islom. Det var tydligvis endel bevelgelse på småfugler fordi en sanglerke fløy over. Rett etterpå fløy det også en lappspurv over oss og satte seg ned på et jorde rett ved siden av oss. I tillegg så jeg 20 bergirisk og 30 gråsisik.

Jeg tok også en liten tur innom Kolnes før jeg gikk hjem. Der så jeg 10 bergender, gråstrupedykker, storspove og rødstilk.
søndag 10. februar 2013

10. februar

I dag brukte jeg det meste av tid på Klepp men noen stopp i Sola ble det også. Den første stoppen var på Ølberg. Der var det svært lite fugl. 21 svartender var det eneste nevneverdige. Men på marka nedenfor Håland skole var det heldigvis 4 sangsvaner! Det er første gang jeg har sett sangsvane i Sola-kommune i år.

Jeg var også en tur i Sømmevågen. Der var det endel fugl fordelt på relativt mange arter. Blant annet en stjertand, 15 bergender, rødstilk, kvinand og 4 brunnakker. Her brukte jeg en del tid på fotografering.

Stjertand

Bergand
 På veien til bake til bilen så jeg også 3 rødvingetrost.


På vei hjem tok jeg en liten tur innom Brunnavika. Desverre var det to kajakkpadlere der som hadde skremt bort nesten allt av fugl. Derfor så jeg kun en rødstlik og 3 knoppsvaner her; 2 voksne og en 2K. De voksne koppsvanene var fargemerket "11K" og "13K." Begge fuglene er ringmerket i Tananger havn den 17.09 2012.

Knoppsvane - 13K

Knoppsvane - 11K

lørdag 9. februar 2013

Hafrsfjord nord - 09. februar

Etter mange travle dager er det endelig vinterferie. I dag bestemte jeg meg for å ta turen fra Hafrsfjord bru til Hagabukta. På Hafrsfjord bru var det en del måker og jeg fikk lest av 3 ringer. Alle fuglene var gråmåker ringmerket i Breiavatnet. På brua var det generelt lite fugl men jeg så 3 bergender, gråstrupedykker og 3 dvergdykkere. I tillegg så jeg 10 hettemåker og 4 lomvi.

Etter dette gikk jeg videre til Melsviga. Helt inne i vika lå det rundt 40 bergender og en dvergdykker. Et hyggelig gjensyn var den 2K gulnebblommen som har vært i området i hele vinter. I en tretopp satt en svartmeis og sang. Plutselig ble det litt liv og en hønsehauk kom susende forbi og fløy i retning Hagabukta. Derfor tok jeg turen videre dit for å se etter den.

I Hagabukta fant jeg ikke igjen hønsehauken. Men to ravner fløy over. Ute i Hagabukta var det en del ender, blant annet 35 bergender. Plutselig hørte jeg en kjent lyd. En musvåk! Jeg tittet på himmelen og der svevde det 3 individer! Dette kan forklare hvorfor jeg har sett arten nesten hver gang jeg har vært i Hagabukta.Ellers denne uka så jeg AMERIKABLESANDEN som har tilhold i Hafrsfjorden vinterstid i Hagabukta, den 7. februar. Dagen før var jeg en tur på Kolnes der jeg blant annet så 3 storspover, 3 rødstilk, bergand, sanglerke og 3 horndykker. Annet nevneverdig denne uka var en adult sildemåke som var en tur innom Hafrsfjord bru den 5. februar. Avslutter innlegget med et bilde av horndykker og sanglerke tatt på Kolnes den 6. februar.

Horndykker

Sanglerke