fredag 8. september 2017

08. september - Kanadalo og lerkefalk på Kolnes

Selv om jeg så KANADALOEN relativt godt i går ønsket jeg bedre bilder. Jeg brukte derfor noen timer på dette og tålmodigheten gav uttelling.
Adult kanadalo
Fuglen så ut til å finne mye makk.
Kanadalo har blant annet mørk vingeunderside som skiller arten fra heilo i alle drakter.
I tillegg til kanadaloen var det også 2 tundrasniper, 1 dvergsnipe, 1 polarsnipe, ca. 100 heilo og 100 myrsniper, 4 lappspover, 50 sandlo og noen enkeltbekkasiner på jordet. Det var flere rovfugl i området som skremte opp vaderne regelmessig. De fleste gangene var det spurvehauk eller vandrefalk, men ved en anledning kom også en lerkefalk! Det er en art som trygt kan kalles en godbit i Rogaland.
1K lerkfalk
Rundt 20-30 stillits drev næringsøk på tistler i området. Brunnavika ble også sjekket. Der var det kjekkeste en voksen tundralo. På et av jordene i området var det hele 13 gulerler. Et ganske høyt antall til å være i Sola kommune.
Fire av gulerlene.

torsdag 7. september 2017

07. september - Kanadalo på Kolnes!

I det siste har det blitt relativt lite skåding i Sola kommune. Men når kalenderen viser høst kan det ofte lønne seg å skåde lokalt. Dette er den årstiden jeg har funnet desidert flest sjeldne fugler i kommunen. På Kolnes er det et svartjorde hvor det de siste ukene har vært mye vadere. Nå i september har jeg som mål å sjekke der så ofte som mulig. Jeg sjekket jordet for to dager siden og planla å ta en rask sjekk også i dag på vei hjem fra universitetet. Det regnet ganske kraftig, men heldigvis bestemte jeg meg for å ta turen nedenom. Jeg gikk direkte bort til haugen hvor jeg sjekker jordet fra. Jeg hadde ikke sjekket mange fugler før jeg så en lo som skilte seg kraftig ut fra de 1K heiloene, og det så heller ikke ut som en voksen heilo. Det lignet mye på en KANDADALO jeg hadde sett bilde av dagen før fra Belgia. Pulsen steg og jeg knipset noen meget dårlige bilder. Etter hvert fikk jeg tatt noen bedre bilder som ble sendt til en erfaren fuglekikker som også syntes det så ut som kanadalo. Jeg la den ut på varslingsystemet og det kom etter hvert flere til. Noe senere ble den sikkert bestemt til kanadalo. På jordet var det også blant annet en 1K tundralo, 1K tundrasnipe, 2 1K dvergsniper og 2 gulerler.
Voksen kanadalo.