søndag 21. mai 2017

21. mai - Lufteturer med godt utbytte!

For tiden går det stort sett i eksamenslesning. Men på morgenen kom det en melding om at silkehegren som har vært på Jæren en uke var i Harvalandsvatnet. Det ble derfor en tur ut for å få den som årskryss i Sola. Da jeg kom dit så jeg den ikke, men det var noen måker på jordet ved vatnet. Da jeg så over dem oppdaget jeg en 2K svartehavsmåke! Det er en relativt sjelden art, men ser ut til å bli vanligere. Til nå på Jæren i år er det sett minst 7 individer!
Dokumentasjonsbilde av 2K svartehavsmåke. Fotografert med mobil gjennom teleskop på 500 meter
Rett etterpå sjekket jeg Harvalandsvatnet fra en annen side og fikk sett silkehegren. I tillegg så jeg 2 skjeender, svartkråke og 2 snadderender
Silkehegren viser godt igjen med sin hvite fjærdrakt. Her fotografert på minst 700 meters hold. 
Med silkehegren i boks pluss en skikkelig bonus kjørte jeg fornøyd hjem igjen. I krysset på vei ned til Solamarka stoppet jeg for å sjekke en del måker som satt på et jorde. Mens jeg stod der hørte jeg en artig lyd. En åkerrikse sang like i nærheten! Det er kun min tredje observasjon av denne arten i Sola kommune.

Da klokken ble halv 9 på kvelden kjentes det på tide med en ny luftetur. Jeg syklet da til Leirberg for å sjekke hettemåkekolonien på rundt 30 par som har etablert seg på den nye holmen. Der så jeg blant annet etter hettemåker med ring for å se hvor disse kommer fra. Jeg fikk lest av to ringer. Den ene var pullmerket ved Brunnavika i 2013, i en koloni som var der det ene året. Den andre var pullmerket i 2014 i en koloni som var i Risavika. Trolig var dette rester av kolonien fra Brunnavika som hadde flyttet på seg. De startet også opp i 2015, men gav opp. I fjor var det ingen hekkeforsøk i området. Det er gledelig å se at unger fra tidligere hekking i området nå selv har funnet seg et egnet sted å hekke som voksne. Sjekking av denne kolonien gav også en skikkelig bonus i form av en flott 2K dvergmåke som rastet kort.
2K dvergmåke. Også denne fotografert med mobil gjennom teleskop da avstanden var nokså stor.

lørdag 6. mai 2017

04-06. mai - Dverglo

Kvelden 04. mai var jeg på Byberg og fikk plutselig ledig tid. Det ble derfor en tur til Harvalandsvatnet. Der fløy en 2K POLARMÅKE over vatnet. Taffeland x hvitøyeand paret var fortsatt på plass i selskap med 3 taffeland, hanner. Andre ender i vannet var et skjeand par, 2 snadderand par og 30 toppender. Høydepunktet var 4 hanner av brushane. I tillegg gikk det en gluttsnipe i vannkanten.
Brushane

Den 05. mai hadde jeg et par timer på Rott på morgenen. Det var lite fugl å se på land. Det beste var årets 2 første gjøk, møller, skogsnipe, ringtrost og sivspurv.
Gjøk
Sjøen var blank og fin og jeg brukte derfor mye tid på å sjekke den. Det resulterte i 2 2K gulnebblom, 1 2K storlom og 67 islom. I tillegg trakk 2 smålom mot nord, slik at jeg hadde alle artene av lom på Rott denne dagen. Det var også andre ting som trakk. Det beste var 2 voksne dvergmåker et stykke ute mot nord sammen med noen fiskemåker! I tillegg så jeg havsule, 8 krykkjer og 3 sjøorrer på trekk.

På kvelden bestemte jeg meg for å sjekke Hagabukta. Der var det en DVERGLO! Det er en uvanlig art i Rogaland og jeg har kun sett arten en håndfull ganger i Sola.
DvergloDen 06. mai tok jeg en ettermiddagstur på sykkel. Første stopp gikk til Leirberg der det var hyggelig å se en nyetablert koloni med hettemåker på holmen i det restaurerte området. Foreløpig  var det rundt 20 par med hettemåker der, og noen makrellterner så også ut til å sjekke ut plassen. Et par med skjeender lå også på innsiden av bukten ved mudderet. Etterpå sjekket jeg fjorden for ender. Det resulterte i 171 sjøorrer, 42 svartender og 32 toppdykkere.
Skjeand, hann
Deretter sjekket jeg Strandesvågen hvor det satt hele 5 sotsniper. Det er en art jeg sjelden ser i Hafrsfjord på våren. 3 gluttsniper, 4 rødstilk, 5 sandlo og en lappspove var andre vadefugler som gikk i bukten denne ettermiddagen.
Sotsniper

onsdag 3. mai 2017

01-02. mai - Nedfall, svartehavsmåke, lerkefalk og rødstrupesanger!

Mandag 01. mai våknet jeg tidlig og tok en sykkeltur på morgenen. Det resulterte i småspove som årskryss i Brunnavika og min første rødstjert for året. Rødstjerten var i Kvernemyr, hvor det var ganske bra med fugl og jeg antok derfor at det var en bra dag for småfugl.
Rødstjert, hann
På formiddagen tikket det så inn en melding om at den ene svartehavsmåken som har vært i området en god stund nå var i Sømmevågen. Endelig fikk jeg denne flotte måken som årsart i Sola kommune.
Svartehavsmåke sammen med fiskemåker.
Svartehavsmåke

Ryktene gikk om at det var nedfall av småfugl. Dette betyr på fuglespråket at mye nyankomne fugler typisk har konsentrert seg på øyer og langs kysten. Det ble derfor en tur til Rott på kvelden, der det i enkelte områder var fugl over alt. Denne kveldsturen resulterte i 2 ringtrost, 26 svarthvit fluesnappere, minst 40 rødstjert, 6 sivspurv og 21 buskskvett!
Svarthvit fluesnapper, hann

Tirsdag 02. mai virket også lovende og jeg startet dagen klokken 06 på Rott. Dessverre var det mye mindre fugl denne dagen, men det var absolutt godbiter å se. Det største høydepunktet var en lerkefalk som jeg så to ganger med noen timers mellomrom. Dette er første funn på Rott og andre gang jeg har sett arten i Sola kommune.
Dokumentasjonsbilde av  lerkefalk.
Det var enkelt å høre når lerkefalken kom på grunn av linerler og låvesvaler som jagde den.
To svartrødstjert var også å se. Den ene sang meget ivrig. Like ved den syngende svartrødstjerten så jeg også en bøksanger.
Svartrødstjert
Syngende svartrødstjert.
Svartrødstjert til venstre og rødstjert til høyre på ledningen.
Bøksanger
Utenom dette så jeg ingen veldig uvanlig arter. Oppsummert ble det tyrkerdue, ringtrost, 10 gransangere, 30 løvsangere, 5 tornsangere, 22 munk, 6 svarthvit fluesnappere, 15 rødstjert, 5 buskskvett, 4 trepiplerker, 3 sivspurv, 20 rødstruper, 57 islom og 2 krykkjer som det mest nevneverdige utenom. Da solen begynte å varme tømte øya seg, det var lite fugl å se, og jeg tok turen hjem.
Ringtrost, hann

Noen munk og et par tornsangere drev næringsøk på bakken sammen.
Senere på dagen dukket det opp en skikkelig sjeldenhet. En rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata ble funnet på Vigdel! Dette er det første funn i Sola kommune. Personlig har jeg kun sett arten en gang tidligere, da en sliten ungfugl satt i et tre på Utsira i oktober. Denne fuglen var virkelig noe annet!  
Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata