fredag 28. februar 2014

27. og 28. februar

De siste to dagene har jeg vært mye rundt om, og sett mye har jeg også. Derfor tar jeg bare et kort sammendrag hvor jeg tar med det kjekkeste.

I går startet jeg dagen med min far på Kolnes hvor vi så en snadderand, hann. Deretter kjørte vi til Harvalandsvatnet hvor vi så 5 taffelender, 2 snadderender, 5 bergender og 2 lappfiskender.

Vi kjørte så til Reve hvor vi først tok en tur ned om Revekai hvor det var en 2K GRØNLANDSMÅKE. Ved Reve øst var det mye gjess og vi så 4 tundragjess, underarten flavirostris, 6 tundragjess, underarten albifrons, 3 sædgjess, underarten rossicus, 65 hvitkinngjess og 50 kortnebbgjess.

Så fikk vi plutselig oppdatering på kaspimåken i Sirevåg havn, en art min far fortsatt manglet og vi kjørte ned dit.Vel fremme kom KASPIMÅKEN med en gang vi begynte å kaste ut brød. Her så vi også 2 2k GRØNLANDSMÅKER.

Kaspimåke
Kaspimåke
Grønlandsmåke
I dag var det tilbake på sykkelen. Jeg startet i Harvalandsvatnet. Der så jeg 9 bergender, 6 taffelender og litt heipiplerker. Deretter prøvde jeg ut en ny vei mellom Harvaland og Sele og havnet ved Selemyra hvor jeg skremte opp en duetrost! "Herlig" er nok det beste ordet som beskriver hva jeg tenkte når jeg så den. Med denne var dagen allerede reddet.
Jeg fortsatte til utløpet til Figgjoelva. Der var det 2 bergender som kom flyvende oppover elva og en vintererle.
Bergand med et lurt smil om munnen
Videre syklet jeg på innsiden av Borestranden hvor jeg så en svartyggerle, hann. Da jeg var halveis på strekket tok jeg også en titt på sjøen og så en storlom. Etterhvert havnet jeg ved Reve kai der en svartrødstjert plutselig kom og satte seg rett fremfor meg. Det var også kjekt. Den 2K GRØNLANDSMÅKEN var også på plass her. I dag hadde gåseflokken flyttet seg til Revevika. Jeg så ingen kortnebbgjess, men 4 tundragjess, underarten flavirostris, 2 tundragjess, underarten albifrons, 20 sædgjess, underarten rossicus og rundt 60 hvitkinngjess.
Svartrødstjert
Før jeg syklet hjemover tok jeg også en tur på Revtangen. Der så jeg en myrsnipe og en god gjeng på 25 gravender.

Slike flokker i slutten av februar skaper vårstemning 

onsdag 26. februar 2014

26. februar - Våren er kommet til Jæren!

 Endelig virker det som om våren er kommet for fullt. I dag så jeg blant annet 200-300 sanglerker, nesten 100 heipiplerker og mange andre trekkere. Jeg startet i Brunnavika hvor det var 3 rødstilk, en horndykker og årets to første gravender i selve bukta. På et av jordene gikk det også 9 gjess, inkludert to sædgjess, underarten rossicus. Videre syklet jeg til Nord-kolnes hvor det var lite å se, og jeg syklet til Kolnes. Jeg så lite fugl ved sjøen men på et jorde gikk det en sandlo og en svartryggerle, hann! Skikkelig vårstemning. Ikke minst med alle de titalls sanglerkene som også sang rundt om. Jeg tok også en tur innom Sør-kolnes hvor jeg så en snadderand, hann og en gråstrupedykker.

Etter dette vendte jeg nesen mot Harvalandsvatnet. På veien dit så jeg 8 heipiplerker ved Regestranden og endel viper og sanglerker rundt om. Markene rundt Harvalandsvatnet var det første jeg sjekket og der var det bra med fugl. Blant annet 60 heipiplerker, og mange sanglerker, viper og stær. I vannet var det bra med brunnakker og stokkender, og blant dem var en snadderand, hann. Mens jeg så på vannet hørte jeg en velkjent lyd. En syngende sivspurv! Jeg scannet sivet med kikkerten, og der satt den. En nydelig sivspurv hann.
Ellers var det 7 taffelender, 4 bergender og en havelle i vannet.

Videre syklet jeg mot Sele. Men da jeg kom til Skasmyra så jeg at det gikk endel gjess på et jorde, og disse måtte sjekkes. Ved første øyekast så det ut til at flokken kun besto av kanadagjess, men med en nærmere titt var også [polargåsen, underarten minima] sammen med dem. Da jeg kom til utløpet til Figgjoelva så jeg endel måker og dagens andre sandlo, noe jeg syntes var kjekt. Jeg tok også en titt på Lyratangen hvor jeg så nok en snadderand, hann.
Alltid like kjekt med årets første sandlo
Så gikk turen mer hjemover. Men jeg ville gjøre ferdig runden rundt Sele. Da jeg nærmet meg nedsiden av Alvevatnet så jeg plutselig en halvstor fugl ved et gjerde. Jeg løftet kikkerten og så en brunnakke som så ut til å sitte fast! Den måtte jeg hjelpe. Jeg gikk bort til den, fikk den løs og bestemte meg for å sette den ut i Alvevatnet. Mens jeg gikk mot vannet kom det en myrhauk flyvende over og på jordene var det noen få heipiplerker. Vel fremmet ved vannet fikk brunnakken friheten tilbake og så ut til å svømme fint.

Brunnakken, rett før den slippes
Før jeg tok turen hjem tok jeg også en rask titt på Voll hvor jeg så de 5 sædgjessene, underarten rossicus som nå har holdt seg en stund der.

25. februar - kaspimåke i Sirevåg!

I dag gikk turen Sirevåg hvor det i går ble oppdaget en kaspimåke. Faktisk er det samme fugl som ble sett i Egersund for en drøy uke siden og senere på dagen i Mandal! Det at det tidligere har virket såpass ustabil gjorde meg spent. Først var den heller ikke å se i havnen, men etter endel foring kom det plutselig 50-60 nye fugl til havnen. I den flokken var det blant annet 2 2k grønlandsmåker. Etter en liten stund dukket også hovedpersonen opp! Dette ble årets første nye art for meg. Her følger et par bilder av KASPIMÅKEN.
søndag 23. februar 2014

23. februar - Hafrsfjord nord og Sør-kolnes

Fordi det i går var noen steinvendere på strekket mellom Hafrsfjord bru og Revheimsvågen ville jeg prøve å merke dem. Jeg startet tidlig på dagen for å unngå for mye turgåere og møtte 11 steinvendere ved Hottavikstranden. To av dem hadde allerede ring og er svært sannsynlig de to jeg merket samme sted i begynnelsen av måneden. Jeg satte opp mine to klappfeller på et sted de var på vei mot, og en gikk i. Da de hadde gått forbi hentet jeg fuglen og merket den. Men da jeg skulle prøve å fange flere var det ingen å se. Jeg syklet så fra Hafrsfjord bru til Revheimsvågen og tilbake to ganger uten å se snurten av dem og ga opp. Deretter tok jeg en tur til Krabbavik på nordsiden av Jåsund. Der skremte jeg opp 4 enkeltbekkasiner og 2 viper og så 2 heipiplerker, og en død og en levende gråstrupedykker. På vei hjem igjen for å spise lunsj så jeg også 20 heipiplerker og 15 sanglerker på et jorde.

Mobilfoto av den ringmerkede steinvenderen
Etterpå tok jeg en tur til Sør-kolnes hvor den første fuglen jeg så var en dvergfalk som kom susende over veien. Da jeg kom frem mistet jeg raskt motivasjonen. Det blåste nemlig, og ikke bare litt! Skjærpiplerkene gikk engang ikke i strandsonen, men langt inne på jordene og helt inntil steingjerder på lesiden. De fire sædgjessene, underarten rossicus var i det minste på plass, men ble skremt bort av turgåere før jeg fikk sett noe særlig på dem. Ellers så jeg 5 viper, 11 storspover, 5 gravender, lomvi og endel steinvendere og fjæreplytt.

lørdag 22. februar 2014

22. februar - Sædgjess på Kolnes

I dag var jeg på tur med Brage Bærheim og vi startet i Revheimsvågen. Her var det relativt lite fugl. En dvergdykker i båthavna, 3 horndykkere, 11 steinvendere på grusstien og et par viper var det eneste.
Ved Hafrsfjord bru var det litt mer fugl. Her var det blant annet 2 gråstrupedykkere, 2 lomvi, 14 tjeld og et par viper, islom, steinvendere og trekkende sanglerker. Brage manglet årskryss av storlom og vi tok derfor en titt i Melsviga hvor vi fant tre individ. Her så vi også 2 horndykkere og en dvergdykker.

Vipe
Etter dette syklet vi litt lengre og til Brunnavika. Her var det høyt med vann, men det satt faktisk 2 rødstilk i bukta. I tillegg var det 4 grågjess, en syngende sanglerke, 3 tjeld,  teist og en horndykker der. Vi var også en rask tur på Nord-kolnes hvor vi så litt grågjess, fjæreplytt, steinvendere, 2 gravender, 2 tjeld, rødstilk og en storspove. Et par syngende sanglerker var også å høre og ga vårstemning.


Deretter syklet vi rundt til Kolnes. Der var det mye fugl men nesten bare vanlige arter. Det beste var 20 steinvendere, 40 fjæreplytt, 19 grågjess og 10 gravender. Videre gikk turen til Sør-kolnes der 4 tillitsfulle sædgjess, underarten rossicus gikk på et jorde! Dette var absolutt dagens høydepunkt og begge fikk bra bilder. I andeflokken var snadderanden på plass og det var bra med fjæreplytt og steinvendere.

Sædgås i sollys..
..og i overskyet lys
Sulten sædgås...
På slutten av turen var vi i Sømmevågen. Det var fortsatt høyt med vann da vi var der, og ingen vadefugler. Lengre ute var det litt fugl og vi så 22 bergender, 15 toppdykkere, 4 smålom, 4 horndykkere og 2 lomvi.

fredag 21. februar 2014

21. februar - Sykkeltur til Grudavatnet

Da jeg kom hjem fra skolen i dag bestemte jeg meg for å sykle lengre enn bare Kolnes. Hvor langt hadde jeg ikke planlagt, men hadde et mål å komme meg til Harvalandsvatnet før det ble mørkt. På grunn av høyt vann var det ikke noe stort poeng å ta turen innom Brunnavika, og jeg syklet derfor direkte til Sør-kolnes. Her var fire syngende sanglerker det første som møtte meg. I et tarbeltet var det også rundt 20 steinvendere og fjæreplytt som drev næringsøk. Ellers var det mye det samme som i går. Både snadderanden og stjertanden var på plass og 2 gravender var blant andeflokken. Videre tok jeg en vanskelig vei gjennom et myrete område med endel vegetasjon, rett nord for Sola strandhotell. Jeg fikk lønn for strevet. Opp fløy nemlig vårens(?) første rugde.

Syngende sanglerke
En ansamling av steinvendere og fjæreplytt
På veien sørover syklet jeg ytreveien og forbi Ølberg hvor det også var en sanglerke som sang. Her jeg tok en rask tur ned til havnen hvor jeg så 4 horndykkere. Da jeg kom til Hellestø så jeg en rovfugl som kom glidende over Tormodvarden, et par hundre meter ovenfor Hellestøstranden. Det viste seg å være en musvåk som hadde 2 ravner på slep. Da jeg skulle til å gå på sykkelen igjen la jeg også merke til to heipiplerker som gikk på et jorde rett ved siden av veien.

Jeg synes nok det var kjekkere å se musvåken enn disse to ravene
Etter et par kilometer med enda mer sykling nådde jeg endelig målet som var Harvalandsvatnet. Det var endel fugl der. Jeg så blant annet 4 taffelender, 3 bergender, 9 sangsvaner, 105 brunnnakker og også her var det en syngende sanglerke. Da jeg hadde tittet en stund her hadde jeg fortsatt en time med dagslys igjen og jeg bestemte meg  for å sykle videre til Grudavatnet.

På veien tok jeg en titt på jordene på Voll. Her så jeg 24 sangsvaner, 2 knoppsvaner og 3 sædgjess, underarten rossicus. I Vasshusvika var det mye stokkender. Trolig opp i mot 300 individ, men ikke noe spesielt. Litt mer utpå vannet var det to kjekkere arter; en lappfiskand og 3 dvergdykkere. På Grudavatnet var det bra med gjess og svaner, og fordi det holdt på å skumre kom det hele tiden nye inn. I denne flokken så jeg rundt 70 sangsvaner og 200 kanadagjess, DVERGSVANE, [polargås, underarten minima] og kun èn grågås. På et jorde på sørsiden gikk det over 60 sædgjess, underarten rossicus. De var noe vanskelig å få antall på fordi jeg sto på nordsiden og kun så hodet på mange av dem. Ellers var det 4 dvergdykkere, 6 laksender på vannet, og 12 viper i vannkanten på vestsiden.

torsdag 20. februar 2014

20. februar - Kolnes - Et hint av vår

Tok en tur i dag også tross kraftig vind. Startet i Brunnavika hvor det var nærmest umulig å sjekke med teleskop på grunn av den sterke vinden, men fikk sett en gråstrupedykker.
Videre gikk turen til Nord-kolnes. Her var det ikke så mye å skryte av. Litt ender på sjøen var det eneste. På veien tilbake gikk jeg gjennom myren. Her skremte jeg opp en sanglerke som var et svært hyggelig syn og varmet godt.

Etter dette syklet jeg fra Nord-kolnes og rundt til Kolnesgården. Utenfor her var det 4 gravender og 3 tjeld som ga meg en liten vårfølelse sammen med sanglerken jeg hadde sett rett før. Utenom dette var det ikke så mye å se. Kun en vandrefalk, 10 steinvendere, en fjæreplytt, 2 trekkkende krykkjer og 14 grågjess. Jeg fikk også tatt en titt på Sør-kolnes før det ble mørkt. Her gjorde vinden faktisk nytte for seg fordi alle endene hadde samlet seg der hvor vinden ikke tok tak. Sammen med 400 stokkender lå snadderand hannen jeg så den 15. februar og en stjertand, hann. I flokken lå det også 60 krikkender og en gravand.

onsdag 19. februar 2014

19. februar - Hafrsfjord nord

Etter middagen i dag tok jeg en tur og sjekket nordre del av Hafrsfjorden. Jeg startet i Melsviga. Her så jeg 3 smålom, gråstrupedykker og 6 storlom samlet! Noe jeg personlig synes var et høyt antall storlom til Sola kommune å være. Faktisk er det det høyeste antall rapportert på artsobservasjoner i kommunen.Videre gikk turen til Hafrsfjord bru hvor det var endel gråmåker. Sammen med en gjeng gikk det en tjeld på holmen, og nedenfor dem svømte en dvergdykker. På utsiden av brua var det også 4 gråstrupedykkere.

Da jeg var på Hafrsfjord bru så jeg at det var bra med fugl i Revheimsvågen og jeg syklet videre dit. Her var det 5 dvergdykkkere og en horndykker relativt nær land. Litt lengre ute lå det en stjertand hann og hunn sammen med endel stokkkender og brunnakker.
Dvergdykker
Hestnes ble også sjekket. Her lå det 2 storlom og en flaggspett var ikke til å unngå og legge merke til. I en av de små båthavnene var det en siland som var svært tillitsfull til arten å være.
2k siland, hann

søndag 16. februar 2014

16. februar - Kvitsøy og bomtur

Klokken 09 i dag kjørte jeg og min far inn på ferjen til Kvitsøy. Minuttet senere får vi vite at det er en kaspimåke i Egersund havn! Vi sjekker ferjerutene og ser at ferjen tilbake ikke går før 11:25. Da vi kom frem var det da bare å gjøre det beste ut av det og se hva øya hadde å by på. Generelt var det mye andefugler og se i bukter og sund og vi så også 3 gråstrupedykkere. Da vi kjørte inn på Kvitsøy var noe av det første vi så en kornkråke som var nytt Kvitsøykryss for oss begge, men det eneste vi fikk på den lille turen. Det var også mye småfugl å se i hagene, spesielt i Ydstebø havn. Her var det 20 grønnfink, 15 bokfink, 10 blåmeis, 15 kjøttmeis, grønnsisik og 7 stillits i en av hagene. Men som forventet var det lite tegn til noe trekkfugl og det er nok en stund til jeg tar en ny tur ut. Da vi skulle kjøre inn på ferjen så vi også 3 storspover rett ovenfor ferjeleiet som noe av det mest spesielle på turen.
Storspove
Etter mange mil i bil var vi spente og fremme i Egersund. Her var det mye måker og se men ingen kaspimåke. Vi lette i nesten fire timer før vi til slutt ga opp. Det viste seg nemlig at kaspien hadde flydd ned til Mandal, 10 mil lengre sørøst! Bomturen var med andre ord ett faktum. Heldigvis var ikke turen helt forgjeves. Vi fikk i det minste sett en 4k og en adult grønlandsmåke og en 2k polarmåke.

lørdag 15. februar 2014

15. februar

Dagen i dag var preget av regn og atter regn. Lysten til å sykle til Sør-kolnes var derfor ikke veldig stor og jeg kjørte derfor dit sammen med min far. Også i dag ble jordene sjekket grundig, uten noe som helst tegn til gjessene. Noe var det allikevel, og av litt kjekke arter var 4 viper, 12 storspover og 23 gråtrost. Her møtte jeg Anders Heien som hadde sett en snadderand, hann på grensen mellom Kolnes og Solastranden. Jeg måtte ta en titt på denne, og fuglen var akkurat der jeg var blitt fortalt han hadde sett den.
Snadderand
Etter dette var jeg en stund hjemme og kviet meg for å gå ut igjen på grunn av det dårlige været. Men så tikket det inn en bombe om en kaspimåke i Mandal, som utgjør den tredje fuglen sett i Norge siste to dagene. Jeg bestemte meg derfor for å trosse været og ta en tur til Tananger havn og Harfrsfjord bru og sjekke måkene der og eventuelle andre ting.

I Tananger havn var det relativt mange måker men ingenting spesielt. 10 hettemåker var det kjekkeste av artsgruppen og det lå også en 2k bergand på vannet. I havna er det en gjeng med svært tillitsfulle ærfugl som går på brød, og jeg bestemte meg for å ta et par bilder av dem når jeg først var på plassen..
Ærfugl
Ucroppet bilde av en av fuglene!
Mens jeg kastet ut brød og fotograferte på ærfugl dukket det også opp en tillitsfull toppskarv.
Toppskarv
Etterpå tok jeg turen videre til Hafrsfjord bru. Her var det ikke så mye måker, og på sjøen var det ikke så mye annet å se enn en gråstrupedykker. På tilbakeveien sjekket jeg jordene og så 12 svaner. En av dem var en sangsvane. Jeg gikk ned til den og den var relativt tillitsfull. 6 av knoppsvane var uten ring og jeg kontaktet Vemund Opedal. Han tok turen, og vi merket en 2k og en voksen knoppsvane. Følgene svaner ble også avlest: 60R, 61R, 86R, 87R og 77R. På jordet svanene gikk var det også en vokal vipe. I skumringen fløy det også en spurvehauk over meg.
Sangsvane

fredag 14. februar 2014

14. februar - Kolnes

I dag startet jeg turen i Brunnavika hvor det var relativt lite fugl. Kun de åtte faste rødstilkene var å se i selve bukta og på sjøen var det vanskelige skådeforhold pga. mye bølger.
Rødstilk
Da jeg kom til Nord-kolnes skremte jeg umiddelbart opp tre gjess. Disse ble raskt sjekket før de fløy bort fikk jeg sett av det var de tre gjessene som har vært på Sør-kolnes de siste to dagene. Nemlig sædgåsen, underarten rossicus og de to tundragjessene, underarten albifrons. Disse fløy sørover og landet tilsynelatende på Sør-kolnes.. Umiddelbart så jeg også en storspove og to gravender her. Ved en nærmere titt gikk det endel fjæreplytt og steinvendere i et tarebelte. Jeg la meg ned og begynte å fotografere på en av fjæreplyttene. Da oppdaget jeg at en av steinvenderne hadde ring og ble mer opptatt av denne. Etterhvert ble det klart at at ringen var britisk! Dessverre fikk jeg ikke hele nummeret med sikkerhet.
Ved en nærmere sjekk av bildene når jeg kom hjem, ser jeg at også en av fjæreplyttene hadde ring!..
Fjæreplytt
Steinvender med ring i midten og fjæreplytt med ring oppe i bildet.
På Kolnes var det første jeg så en hvit fugl som satt i en dam på et jorde. Til min overraskelse var ikke dette noen måke, men en hønsehauk, hann. Etter å ha studert den flotte fuglen i et par minutt fortsatte jeg videre ned til sjøen hvor jeg skremte opp 3 tjeld. Av andre nevneverdige arter her var en gravand, to hettemåker og 20 steinvendere.

På Sør-kolnes så jeg ingen tegn til gjessene på noen av jordene, men to heipiplerker, 12 storspover og en spillende vipe var et hyggelig syn. Her ble endene sjekket grundig og totalt 175 krikkender ble sjekket for den amerikanske utgaven. Jeg gikk et stykke langs sjøen da jeg plutselig fikk øye på gjessene. De stod på et smalt jorde ved siden av et steingjerde og mulighetene for foto var god. Jeg snek meg bortover og fant et hull i steingjerdet hvor jeg ventet på at gjessene skulle komme forbi. Etter lang ventetid gjorde de til slutt det og jeg ble svært fornøyd med bildene jeg fikk.
Tundragås, underarten albifrons
Sædgås, underarten rossicus
Til slutt, her er også en videosnut av gjessene.

torsdag 13. februar 2014

12-13. februar - Sør-kolnes

De siste ukene har det vært svært lite interessant å se i Sola kommune. Men i går fant jeg endelig noe, iallefall jeg ble svært glad for å se. På Sør-kolnes gikk det nemlig en sædgås, underarten rossicus og 2 tundragjess, underarten albrifrons! Begge disse er arter jeg aldri hadde sett på Kolnes før. Dessverre var det svært mørkt da jeg fant dem i går og jeg brukte derfor den lille tiden jeg hadde til disposisjon i dag til å prøve å få noen brukbare bilder. Jeg var ikke på Sør-kolnes i mer en femten minutter men ble noenlunde fornøyd med bildene jeg fikk.
3k+ tundragås, underarten albifrons
2k tundragås, underarten albifrons
Begge tundragjessene ved siden av hverandre til sammenligning. Sæggås underarten rossicus sammen med den voksne tundragåsen

De to siste dagene har jeg også sett svartrødstjert, 12 storspover, 2 bergirisk, gravand og alkekonge på Sør-kolnes. I tillegg ligger det flere hunder ender på Sør-kolnes som jeg ikke har fått sjekket.