fredag 21. februar 2014

21. februar - Sykkeltur til Grudavatnet

Da jeg kom hjem fra skolen i dag bestemte jeg meg for å sykle lengre enn bare Kolnes. Hvor langt hadde jeg ikke planlagt, men hadde et mål å komme meg til Harvalandsvatnet før det ble mørkt. På grunn av høyt vann var det ikke noe stort poeng å ta turen innom Brunnavika, og jeg syklet derfor direkte til Sør-kolnes. Her var fire syngende sanglerker det første som møtte meg. I et tarbeltet var det også rundt 20 steinvendere og fjæreplytt som drev næringsøk. Ellers var det mye det samme som i går. Både snadderanden og stjertanden var på plass og 2 gravender var blant andeflokken. Videre tok jeg en vanskelig vei gjennom et myrete område med endel vegetasjon, rett nord for Sola strandhotell. Jeg fikk lønn for strevet. Opp fløy nemlig vårens(?) første rugde.

Syngende sanglerke
En ansamling av steinvendere og fjæreplytt
På veien sørover syklet jeg ytreveien og forbi Ølberg hvor det også var en sanglerke som sang. Her jeg tok en rask tur ned til havnen hvor jeg så 4 horndykkere. Da jeg kom til Hellestø så jeg en rovfugl som kom glidende over Tormodvarden, et par hundre meter ovenfor Hellestøstranden. Det viste seg å være en musvåk som hadde 2 ravner på slep. Da jeg skulle til å gå på sykkelen igjen la jeg også merke til to heipiplerker som gikk på et jorde rett ved siden av veien.

Jeg synes nok det var kjekkere å se musvåken enn disse to ravene
Etter et par kilometer med enda mer sykling nådde jeg endelig målet som var Harvalandsvatnet. Det var endel fugl der. Jeg så blant annet 4 taffelender, 3 bergender, 9 sangsvaner, 105 brunnnakker og også her var det en syngende sanglerke. Da jeg hadde tittet en stund her hadde jeg fortsatt en time med dagslys igjen og jeg bestemte meg  for å sykle videre til Grudavatnet.

På veien tok jeg en titt på jordene på Voll. Her så jeg 24 sangsvaner, 2 knoppsvaner og 3 sædgjess, underarten rossicus. I Vasshusvika var det mye stokkender. Trolig opp i mot 300 individ, men ikke noe spesielt. Litt mer utpå vannet var det to kjekkere arter; en lappfiskand og 3 dvergdykkere. På Grudavatnet var det bra med gjess og svaner, og fordi det holdt på å skumre kom det hele tiden nye inn. I denne flokken så jeg rundt 70 sangsvaner og 200 kanadagjess, DVERGSVANE, [polargås, underarten minima] og kun èn grågås. På et jorde på sørsiden gikk det over 60 sædgjess, underarten rossicus. De var noe vanskelig å få antall på fordi jeg sto på nordsiden og kun så hodet på mange av dem. Ellers var det 4 dvergdykkere, 6 laksender på vannet, og 12 viper i vannkanten på vestsiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar