lørdag 22. februar 2014

22. februar - Sædgjess på Kolnes

I dag var jeg på tur med Brage Bærheim og vi startet i Revheimsvågen. Her var det relativt lite fugl. En dvergdykker i båthavna, 3 horndykkere, 11 steinvendere på grusstien og et par viper var det eneste.
Ved Hafrsfjord bru var det litt mer fugl. Her var det blant annet 2 gråstrupedykkere, 2 lomvi, 14 tjeld og et par viper, islom, steinvendere og trekkende sanglerker. Brage manglet årskryss av storlom og vi tok derfor en titt i Melsviga hvor vi fant tre individ. Her så vi også 2 horndykkere og en dvergdykker.

Vipe
Etter dette syklet vi litt lengre og til Brunnavika. Her var det høyt med vann, men det satt faktisk 2 rødstilk i bukta. I tillegg var det 4 grågjess, en syngende sanglerke, 3 tjeld,  teist og en horndykker der. Vi var også en rask tur på Nord-kolnes hvor vi så litt grågjess, fjæreplytt, steinvendere, 2 gravender, 2 tjeld, rødstilk og en storspove. Et par syngende sanglerker var også å høre og ga vårstemning.


Deretter syklet vi rundt til Kolnes. Der var det mye fugl men nesten bare vanlige arter. Det beste var 20 steinvendere, 40 fjæreplytt, 19 grågjess og 10 gravender. Videre gikk turen til Sør-kolnes der 4 tillitsfulle sædgjess, underarten rossicus gikk på et jorde! Dette var absolutt dagens høydepunkt og begge fikk bra bilder. I andeflokken var snadderanden på plass og det var bra med fjæreplytt og steinvendere.

Sædgås i sollys..
..og i overskyet lys
Sulten sædgås...
På slutten av turen var vi i Sømmevågen. Det var fortsatt høyt med vann da vi var der, og ingen vadefugler. Lengre ute var det litt fugl og vi så 22 bergender, 15 toppdykkere, 4 smålom, 4 horndykkere og 2 lomvi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar