søndag 23. februar 2014

23. februar - Hafrsfjord nord og Sør-kolnes

Fordi det i går var noen steinvendere på strekket mellom Hafrsfjord bru og Revheimsvågen ville jeg prøve å merke dem. Jeg startet tidlig på dagen for å unngå for mye turgåere og møtte 11 steinvendere ved Hottavikstranden. To av dem hadde allerede ring og er svært sannsynlig de to jeg merket samme sted i begynnelsen av måneden. Jeg satte opp mine to klappfeller på et sted de var på vei mot, og en gikk i. Da de hadde gått forbi hentet jeg fuglen og merket den. Men da jeg skulle prøve å fange flere var det ingen å se. Jeg syklet så fra Hafrsfjord bru til Revheimsvågen og tilbake to ganger uten å se snurten av dem og ga opp. Deretter tok jeg en tur til Krabbavik på nordsiden av Jåsund. Der skremte jeg opp 4 enkeltbekkasiner og 2 viper og så 2 heipiplerker, og en død og en levende gråstrupedykker. På vei hjem igjen for å spise lunsj så jeg også 20 heipiplerker og 15 sanglerker på et jorde.

Mobilfoto av den ringmerkede steinvenderen
Etterpå tok jeg en tur til Sør-kolnes hvor den første fuglen jeg så var en dvergfalk som kom susende over veien. Da jeg kom frem mistet jeg raskt motivasjonen. Det blåste nemlig, og ikke bare litt! Skjærpiplerkene gikk engang ikke i strandsonen, men langt inne på jordene og helt inntil steingjerder på lesiden. De fire sædgjessene, underarten rossicus var i det minste på plass, men ble skremt bort av turgåere før jeg fikk sett noe særlig på dem. Ellers så jeg 5 viper, 11 storspover, 5 gravender, lomvi og endel steinvendere og fjæreplytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar