søndag 31. mars 2013

Rott - 31. mars

I dag tok jeg en ettermiddagstur til Rott. Jeg begynte på nordsiden av øya der det var en gravand, et par viper, og en fin flokk med stær. Jeg hadde tenkt til fotografere et par stær som satt på et steingjerde, men fra baksiden av gjerde fløy det opp en duetrost! Den tok en runde og fløy inn i en granplantning. Etterpå tittet jeg litt på sjøen og det kom trekkende 28 storspover som satte seg ned et stykke i fra der jeg stod.

Etterpå gikk jeg til vestsiden av øya. Vatnet på Rott er nå helt isfritt og der lå det endel måker, 2 knoppsvaner, stokkender og en kvinand.

Vatnet på Rott - Solas nest største ferskvann
Jeg fortsatte videre til Brønnesskjera for å se på sjøen. Den første fuglen jeg så på sjøen var faktisk gulnebblommen som fortsatt var på plass. Det var endel fugl på sjøen og jeg telte 500 toppskarv, 3 gråstrupedykkere, lunde, 2 islom og noen alker, lomvi og teist. Flokken med haveller var borte og jeg så ikke en eneste en. Mens jeg tittet på sjøen fløy det en krykkje forbi. Etter å ha sett endel på sjøen gikk jeg videre. Mens jeg gikk skremte jeg opp en snøspurv, 2 viper og en rugde her.

Havskåding ved Brønnesskjera
Ved Østre plantning så jeg svært lite fugl. Det eneste interessante var en skjære. Denne skjæra er fast på Rott og er der både på sommeren og vinteren. Allikevel er det langt fra hver gang jeg ser den. Jeg har aldri fått bilde av den og den lever nærmest som en skygge i skogen.

Etter dette brukte jeg litt tid på jordene og hagene på Rott. I grunnen var det svært lite fugl her og det eneste jeg lenge så var en stillits som fløy litt frem og tilbake, et par svartmeis og endel svarttrost. Rett før jeg skulle til båten kom det en linerle flyvende over meg og satte seg ned på et jorde. Da jeg så på den i teleskopet så jeg at det var en svartryggerle, hann.

torsdag 28. mars 2013

Rott - 28.mars

I dag tok jeg en ny tur til Rott sammen med min far. Vi hadde en fin tur, men det var svært lite fugl på og rundt øya. For eksempel så vi 120 stær for to dager siden mens vi i dag kun så 4. Også alkefugler så vi mye mindre av i dag. Vi så kun 10 lomvi, 5 alker og 20 teist.

Rett før vi kom inn til kaien på Rott så vi en teist som satt på land et lite stykke fra båten. Vi kjørte litt nærmere og jeg fikk knipset et par brukbare bilder. Ved båten kom det også noen grågjess svømmende og jeg tok noen bilder av dem også.

Teist

Grågjess flyr på flere hunder meters avstand når de er på land, mens der er svært lite redd for båter som kjører rett ved siden av.

Da vi kom til land gikk vi til til Vestre plantning for å se på fugl der. I et kratt hoppet det to fugler som kranglet litt. Jeg rettet teleskopet mot dem og så at det var 2 jernspurv - ny årsart for min del. Rett etterpå så jeg en meis som hoppet i trærne, og så at det var en granmeis! Dette er en uvanlig art på Rott og min første.  Sammen med den hoppet det en kjøttmeis og et par svartmeis.

Granmeis
Etterpå gikk vi til Brønnasskjera for å se på fugl på sjøen. Der var gulnebblommen på plass og en havhest fløy forbi. I tillegg var det 3 gråstrupedykkere, endel islom og noe alkefugl her.

Etter dette fortsatte vi til Østre plantning. Der hoppet det 2 munk i et kratt - en hann og en hunn. Vi gikk litt videre og skremte opp en rugde. Utenom dette var det ikke så mye fugl her.

Vi gikk videre til nordsiden av øya der det var litt mer fugl. I et tre satt en gråtrost og rett under den en måltrost på bakken. I en bukt satt det en gravand og 4 viper.

Andre fugler vi så på øya i dag var over 250 toppskarv, 150 haveller, 2 vandrefalk, 2 storspover og hønsehauk.
Vandrefalk

tirsdag 26. mars 2013

Rott - 26. mars

Nå har vi tatt båten på sjøen og det var duket for årets første tur til Rott sammen med Olav Mo. Da vi hadde lagt båten til kai tok jeg en titt utover sjøen. Jeg så endel lomvi, alker og teist. Helt innerst i vika så jeg en gråstrupedykker. Dette er første gang jeg har sett arten på Rott. Totalt i dag så vi 5 individer. Jeg fortsatte å titte på sjøen og plutselig så jeg en gulnebblom! Jeg skyndte meg ned til båten og vi kjørte ut til lommen. Den var relativt sky men det ble noen bilder av fuglen.

Gulnebblom
Etterpå gikk vi inn til land igjen og gikk mot vest. Mens vi gikk så jeg en relativt tillitsfull måltrost som hoppet rundt i en hage. Rett etterpå hørte jeg lyden til en gråspurv! Jeg begynte å se i den retningen jeg hadde hørt lyden og så 2 gråspurv hoppende rundt i en kvisthaug. Dette er en sjelden art på Rott. En liten stund etterpå fortsatte vi videre og gikk til vestsiden av øya og begynte å se utover sjøen. Her var det svært mye fugl og den blikkstille sjøen gjorde det enkelt å se på dem. Totalt så jeg 4 lunder, 30 lomvi, 10 alker, 40 teist, 500 toppskarv, 150 haveller og en storlom. Etter å ha sett en liten stund kom det en svær flokk med svartender trekkende fra sør. De satte seg på sjøen og det så nærmest ut som det kokte i vannet. Vi anslo flokken til minimum 500 fugl.

Måltrost
Etter å ha sett mye på sjøen bestemte vi oss for å se etter småfugl, men det ble fort klart at det ikke var så mye småfugl på øya i dag. Etter å ha sett på fugl en stund hadde vi tatt for oss nesten hele øya og vi reiste hjem igjen. Av andre nevneverdige arter vi så var 35 islom, havørn, myrsnipe, 3 svartmeis, vipe, gravand og gråtrost. Generellt på øya var det endel tjeld og grågjess og relativt mye svartbak. I tillegg hadde vi en trost som mest sannsynlig var en duetrost, men det ble sett for dårlig til å si noe sikkert.

Gravand

mandag 25. mars 2013

25. mars

Etter en fin tur på Hidra utenfor Flekkefjord er jeg nå hjemme igjen. I dag startet jeg turen i Sømmevågen. Generelt var det lite utskiftning siden sist jeg var her. 2 lappspover gikk i bukta og den store flokken med tjeld var fortsatt på plass. Innerst i vika så jeg sivhønen - kjekt at den fortsatt er på plass. I Sømmevågen så jeg også flokken på rundt 60 bergender og stjertanda men de 12 myrsnipene som er blitt sett av andre fuglekikkere de siste dagene var ikke på plass.

Sivhøne
Etterpå fortsatte jeg turen til Strandesvågen. Her gikk det 2 grågjess på et gjorde og det var faktisk litt fugl i bukta. Jeg gikk helt ned der det gikk 3 sandlo og endel myrsniper. Totalt telte jeg 12 myrsniper, som betyr at det er de samme som holder til i Sømmevågen. Ellers så jeg 3 storspover, endel tjeld og litt viper.

Jeg syklet videre til Sør-kolnes der det var skuffende lite fugl, men plutselig fløy det en lappspurv forbi. I bukta svømte det 7 gjess. Jeg håpet at det var ringjess, men da jeg sjekket de med teleskopet var det kun 7 kanadagjess. Relativt langt inne svømte det også en gråstrupedykker.

Fordi det var såpass lite fugl på Sør-kolnes fortsatte jeg til Kolnes. På et gjorde gikk det mye grågjess og en sanglerke sang høyt oppe på himmelen. Generelt så jeg relativt mange arter her men av de ikke helt vanlige så jeg kun 3 horndykkere og en gråstrupedykker.

I Brunnavka var det heller ikke alt for mye fugl.. I bukta gikk det en storspove og litt tjeld og ute på sjøen lå det en horndykker.

fredag 22. mars 2013

21. mars

I går da jeg var på tur i Sømmevågen var det relativt mye fugl ute i fjorden, men jeg fikk ikke tid til å se på dem. Derfor tok jeg en tur her i dag også. Jeg så først på fuglene som var innerst i vågen. Stjertanda var på plass og ellers var mye av de samme fuglene som jeg så i går. Men litt utskifting var det, og både rødstilk og myrsnipe så jeg flere av i dag enn i går. Sammen med myrsnipene gikk det også en lappspove.
Ute på fjorden lå det relativt mye fugl i dag også, men jeg fant ikke så mye spennende. Jeg så rundt 80 bergender, horndykker, 2 smålom og en del toppdykkere. I tillegg lå det en stor flokk på rundt 150 sjøorrer et stykke ute.

Etter Sømmevågen prøvde jeg meg på en snarvei til Strandnesvågen langs sjøen. Det endte med at jeg måtte kave meg gjennom busker, kratt og steiner med både teleskop og sykkel på slep. Ikke det smarteste jeg har gjort på en stund for å si det sånn.. Da jeg endelig kom fram til Strandesvågen gikk det 2 grågjess på et gjorde. I tillegg så jeg 10 gravender og litt viper her. Store deler av bukta var fortsatt er islagt slik at det ikke var alt for mye fugl her.

På veien hjem syklet jeg ved Kolnes og tok en liten stopp i Brunnavika. I bukta var det endel tjeld, litt viper og en storspove som gikk. Utover sjøen var det relativt vanskelig å se fordi jeg hadde kveldsolen som gjorde det litt problematisk. Allikevel klarte jeg å finne en horndykker i det minste. Da jeg skulle gå kom det 2 knoppsvaner og satte seg helt innerst i bukta. Disse svanene gikk jeg bort til og tok endel bilder av. Mens jeg tok bilder hørte jeg en [fasan] som sang.

Knoppsvane

Det er godt det er noen arter man kan få godt bilde av uten å bruke noe særlig tid.
Dette bilde er uredigert.

onsdag 20. mars 2013

Sømmevågen og Solastranda - 20. mars

I dag bestemte jeg meg for å sykle til Sømmevågen for å se på fugl der. Noe av det første jeg så der var stjertanda som svømte sammen med et par hundre stokkender. Ute i vågen svømte det svært mye bergender og jeg telte totalt 120 individer. I tillegg var det bra antall med både tjeld og viper. Jeg gikk til østsiden av vågen der jeg så endel måker og endel vadefugler. Lappspoven var fortsatt på plass og sammen med den gikk det 2 rødstilk og 4 myrsniper. Etterpå bestemte jeg meg for å ta en titt helt øst i vågen. Sammen med noe stokkender så jeg en fugl som svømmer litt spesielt sammen med dem - en sivhøne! Jeg tok en par bilder med mobilen men før jeg kom noe særlig nær sprang den inn mellom noen steiner og ble der i rundt 10 minutter. Jeg prøvde å gå enda litt nærmere, men selv om jeg var rundt 40 meter i fra den og på andre siden av den lille bukta sprang den allikevel inn i steinene igjen.. Jeg fant ut at den like godt kunne få lov til å være i fred og syklet videre.

Sivhøne
I Solavika var det ikke alt for mye fugl men jeg så iallefall rundt 15 horndykkere og 1 gråstrupedykker. Jeg snudde nesen andre vei og fant en linerle som gikk et stykke inne på flyplassen. Dette var min første i år. Inne på flyplassen fant jeg også 6 krikkender, 4 stokkender og en gråhegre i bekken.

Før jeg gikk hjem tok jeg også en titt helt sør på Solastranda. På stranda gikk det 2 sandlo og et par tjeld. Også her så jeg horndykker og gråstrupedykker men kun en av hvert slag. Jeg gikk helt sør på Solastranda og rettet teleskopet mot Trælaneset. Der lå det en enslig 2K bergand. Da jeg skulle tilbake lå det to islom helt inntil land og jeg tok et par bilder av dem.

Islom

tirsdag 19. mars 2013

Jåsund og Storamyr - 17. mars

Tross kraftig sørlig vind tok jeg en tur på Jåsund. Jeg begynte å gå ved hyttefeltet vest på Jåsund og så en spurvehauk, hønsehauk og 2 sanglerker som sang. Deretter fortsatte jeg til en myr der det også er et lite tjern. Tjernet var fortsatt islagt, men myren hadde begynt å tine og jeg skremte opp 3 enkeltbekkasiner. Etterpå gikk jeg rundt og så på fugl i mange av de små skogholtene på Jåsund. Jeg så blant annet flere svarttrost, fuglekonger, granmeis, svartmeis og grønnfink. Jeg tok også en liten titt på sjøen men det var mye vind og bølger. Allikevel så jeg en teist, 2 svartender, islom, en del tjeld, 2 silender og litt annet. Da jeg skulle gå fra Jåsund gikk jeg tilbake igjen langs hyttefeltet i vest. Der skremte jeg plutselig opp en duetrost fra en hage. Dette var den første duetrosten sett i Sola kommune i år.

Etter dette tok jeg en tur på Litlamyr. Det var islagt på det meste av myra og derfor kunne jeg gå på den. Midt på myra skremte jeg opp et [fasan] par. Mens jeg gikk nordover ble isen mer og mer utrygg og jeg måtte gå langs den. Grunnen er fordi det renner ned endel vann fra gårder her som kommer i rør. Derfor var det åpent vann/myr i nord. Jeg spillte av vannrikse lyd for å prøve å få noe respons. Etter kort tid hørte jeg plutselig en sivhøne klukke i sivet. Det gjorde den flere ganger. Dette er min andre sivhøne i Sola kommune og det første funnet i år. Jeg gikk litt videre og en vannrikse begynte å skrike. Fornøyd gikk jeg tilbake til bilen men på veien skremte jeg opp en rugde.

søndag 17. mars 2013

16. mars

I dag tok jeg en tur rundt omkring i nærområdet sammen med Vemund Opedal. Turen startet i Hagabukta der det på mudderet gikk det 2 myrsniper, 3 sandlo og rundt 30 viper. Ute på vannet lå det litt ender blant annet en bergand. Etter å ha sett litt her gikk vi inn i eikeskogen på Haga.

Noe av det første vi så da vi gikk inn i skogen ar 2 flaggspett og noen spettmeis. Plutselig fløy det en musvåk over oss, og rett etterpå fløy en spurvehauk over. Etter en liten stund fløy det også forbi en hønsehauk. Totalt så vi 2 musvåk, 2 hønsehauk og spurvehauk av rovfugler på Haga. Mens vi gikk skremte vi plutselig opp en orrfugl hunn! Dette er en svært sjelden art på kysten av Rogaland men det har vært en orrfugl hunn på Hestnes i hele vinter, så det kan godt være den samme fuglen som beveger litt på seg. Etter en liten stund så vi dagens første trekryper - et alltid hyggelig syn. Totalt så vi 4 trekrypere i skogen. Da vi skulle gå ut av skogen hørte vi plutselig en nøtteskrike. Det er ikke en alt for vanlig art i Sola kommune.

Etterpå syklet vi til Tananger havn for å lese av ringer. Vi fikk lest av 2 fiskemåkeringer, en gråmåkering og 2 knoppsvaneringer, men av interessante arter var det ikke så mye å snakke om.

Vi syklet videre til Brunnavika, men mye vind gjorde det vanskelig å skåde. Allikevel klarte vi finne litt. Sammen med noen kråker gikk en svartkråke, og vi fant 2 sandlo, 30 tjeld og 2 islom. Sandloene var de første på Kolnes i år.

Vi gikk videre til Nord-kolnes der det gikk 14 grågjess på et jorde. Da vi kom helt ned til sjøen fant vi noe tjeld, 2 storspover, 8 gravender og endel skjærpiplerker. Vi speidet endel på sjøen men mye vind og bølger gjorde det vanskelig. Mens vi sto der fløy det 6 viper forbi og rett etterpå fløy en myrsnipe over oss.

Etter en liten stund gikk vi videre til Kolnes. Her var det endel gjess og jeg telte totalt 61 grågjess. Her var det litt vadere og på strekningen fant vi 3 myrsniper, sandlo, 2 rødstilk, minst 10 steinvendere og noen viper. I høye bølger klarte jeg også å få noen korte glimt av en gråstrupedykker og en flokk på 5 islom.


Jeg har også vært på noen turer småturer tidligere denne uken. Både den 11, 12 og 14. mars var jeg i Eikeskogen. I løpet av de dagene så jeg blant annet trekrypere, bjørkefink, stillits, 2 stjertmeis, musvåk, hønsehauk, dvergfalk. Den 14. mars fløy en kjernebiter over meg! Selv om den er relativt vanlig i Stavanger var dette min første i år og årets første i Sola kommune.

Trekryper
Spettmeis
Den 13. mars var jeg også en liten tur på Kolnes. Da så jeg svært lite, men etter at solen hadde gått ned og jeg skulle hjem fløy det en hornugle ut av noen trær og fløy nedover et jorde! Dette var den første i Sola kommune i år og ett flott syn.

lørdag 9. mars 2013

09. mars

I går ble det funnet 5 sandlo i Hagabukta. Dette er de første i Sola kommune i år. Derfor startet jeg turen her i dag. Da jeg kom ned til bukta tok det litt tid før jeg så noe vadefugler i bukta, men etter en stund fant jeg dem. De var overraskende vanskelige å se når de sto i ro. Etterhvert begynte de å bevege på seg og det ble lettere å se dem. Jeg tok også et par bilder av sandloene.
Sandlo
Etter en stund kom det også 3 viper som satte seg ned i bukta. Jeg gikk et stykke utover i bukta og der så jeg en stjertand, hann og en toppdykker. Mens jeg gikk utover så jeg at det lå mye ender innenfor Hagaøyna og derfor gikk jeg dit.

På Hagaøyna satt det 40 tjeld og 5 viper på et par steiner. Jeg telte endene så nøyaktig som jeg klarte og fant 8 gravender, 20 bergender, 150 sjøorrer, 40 svartender og 100 ærfugl. Sammen med bergendene så jeg en and som skilte seg litt ut. En taffeland, hunn! Dette er den første av arten jeg har sett i Sola kommune i år. Hvis man ser bort i fra Harvelandsvatnet er det en relativt sjelden art i Sola kommune. Etter en stund gikk jeg tilbake, og på veien hørte jeg en smålom. Etter dette syklet jeg et stykke bort til Hestholmen.

På Hestholmen var det svært lite fugl og jeg fortsatte til Brunnavika. Her var det litt mer fugl og av nevneverdige arter jeg så ute i bukta var islom, horndykker og gråstrupedykker. I bukta gikk det 6 storspover, en tjeld og 3 viper.

Fra Brunnavika gikk jeg videre til Nord-kolnes. Her var det 3 storspover, 3 tjeld, en gravand og skjærpiplerke, men ikke så mye mer. Rett før jeg ga meg her fant jeg en vandrefalk sittende på en holme, men jeg fortsatte videre til Kolnes.

På Kolnes var de 25 grågjessene på plass. Mens jeg gikk langs stranden dukket det plutselig opp en islom relativt nær land og jeg skyndte meg med å ta opp kamera og knipse et par bilder.
Islom
Det var en relativt rolig dag fuglemessig på Kolnes slik at det også her var relativt lite fugl, men jeg så en syngende sanglerke, 5 skjærpiplerker, 2 gravender, en storspove og en gråstrupedykker.

På Sør-kolnes var det mest fugl på hele Kolnes. Jeg så blant annet 7 bergender, 2 toppender, horndykker, 3 gråstrupedykkere, storspove og 12 gravender. Jeg så også rundt 30 krikkender. Et par av dem var svært nær meg slik at jeg fikk tatt et par bilder.
Krikkand
Mens jeg så på endene fløy det 2 voksne havørner rett over meg. Ett flott syn!

Etter å ha tatt for meg Kolnes tok jeg en tur innom Sømmevågen. Her var det mye av det samme som jeg så i går. Lappspoven var på plass og jeg så stjertanda, 50 bergender, 6 rødstilk og et par viper.

Jeg tok også en rask tur innom Strandesvågen. Her var det ikke så mye fugl og det eneste jeg så var et par kråker og rundt 20 viper.

08. mars

I dag ville jeg ta en tur til Sømmevågen fordi det var sett en lappspove der dagen før. Det var den første lappspoven sett i Rogaland i år. Men på veien tok jeg en liten titt innom Strandesvågen. Der telte jeg 20 viper. I tillegg så jeg 4 gravender.

Da jeg kom til Sømmevågen så jeg fort at det var en del fugl. Det var mange vårfugler samlet på ett sted. Jeg så 7 viper, 4 tjeld, 6 rødstilk, 4 gravander og lappspoven var der. I tillegg så jeg stjertanda som har vært her en god stund nå. Litt lengre ute så jeg også minst 50 bergender.

Etterpå tok jeg turen til Sør-kolnes. Der så jeg to toppender og 3 bergender. Av fugler som garantert er av de nyankomne så jeg 2 viper, 6 gravender, sanglerke og 4 tjeld. Jeg så også en storspove.

På Kolnes hadde flokken med grågjess minket litt til 25 individer. Ute på en fjærestein gikk det 6 fjæreplytt og sammen med dem en steinvender.

På Nord-kolnes var det første jeg så 2 bergender og 2 gråstrupedykkere som nærmest lå sammen. Mens jeg gikk nedover stien skremte jeg plutselig opp en stillits. I fjæresteinene satt det 3 viper og en storspove og en smålom lå ute på sjøen. Et ikke alt for vanlig innslag på Kolnes. På sjøen så jeg også en horndykker og ute på en holme satt en vandrefalk. Da jeg skulle gå kom det en stor flokk med kråkefugler. De satte seg ned og sammen med kaier og kråker fant jeg 20 kornkråker og en svartkråke. Trolig den samme som har vært i området en stund.

I Brunnavika var det svært lite fugl slik at jeg fortsatte mot Hestholmen. Rett før jeg kom dit lå det en dvergdykker og duppet i sjøen! Selv om de vært år overvintrer på Hestholmen som er rett ved siden av Brunnavika er det første gang jeg har sett arten på Kolnes!

Jeg syklet videre til Hestholmen der jeg så 3 dvergdykkere. Også her fikk jeg meg en overraskelse fordi det svømte en snadderand ved fjæresteinene. På en holme så jeg også en vandrefalk.

torsdag 7. mars 2013

Kolnes - 07. mars

En relativt fin dag, litt vind men med fin temperatur. Jeg starter i Brunnavika. Der var det svært lite fugl. I bukta gikk en storspove og på sjøen lå en gråstrupedykker. Jeg så også en bokfink på foringen og 2 [fasaner] gikk på et jorde.

På Nord-kolnes var det første jeg så grågjess. 30 individer satt faktisk på et jorde. Det er årets første flokk på Kolnes og noe som tyder på at det er vår. I fjæresteinene satt det også 3 tjeld, storspove og 12 gravender. Jeg så også 3 gråstrupedykkere på sjøen.

På Kolnes har mye av endene forsvunnet men i stedet for har det kommet endel vårfugler rundt om. For eksempel så jeg kun en bergand og 100 stokkender, men samtidig så jeg 6 gravender, 3 tjeld og sanglerke. Ute på sjøen så jeg kun en islom og 4 gråstrupedykkere.

På Sør-kolnes var i dag det stedet på Kolnes hvor det var mest fugl. Sammen med rundt 200 stokkender fant jeg ett stjertandpar. Plutselig ble det litt liv blant endene og en vandrefalk fløy over. På en skjær satt 4 tjeld og sammen med dem gikk det en fjærelplytt og 20 steinvendere. Blant endene fant jeg 40 krikkender og 2 toppender holder fortsatt koken. Heller ikke i dag fant jeg amerikakrikkanda, og i og med at den ikke er sett på en uke kan jeg nok relativt trygt konkludere med at fuglen er borte. Det var gøy så lenge det varte. Ellers lengre ute på sjøen så jeg en lomvi og 2 gråstrupedykkere og 30 horndykkere. I tillegg lå det 150 kanadagjess langt ute på sjøen. På et jorde så jeg et fint syn. Årets første vipe for Kolnes. På jorde gikk det også 5 sanglerker og lengre borte hørte jeg en synge.

søndag 3. mars 2013

Kolnes og Sømmevågen - 02. mars

Tross mye vind tok jeg en tur ut og begynte på Sør-kolnes. Der så jeg krikkandflokken, men amerikaneren fant jeg ikke. Mye høye bølger og vind gjorde det svært vanskelig å skåde, slik at den godt kan være i området fortsatt. På grunn av den sterke vinden antok jeg at det var endel fjæreplytt som hadde trukket inn til land og på en holme satt det 20 individer. Ellers så jeg 3 toppender, en horndykker og en [fasan] gikk på et jorde.

I Sømmevågen var det endel fugl. Innerst i bukta var det blant annet 6 rødstilk og 3 storspover, og lenger ute lå det rundt 60 bergender. Sammen med rundt 300 stokkender var stjertanda på plass.

Stjertand
Da jeg kom til Kolnes begynte det å blåse enda mer opp slik at ble enda vanskeligere å se fugl på sjøen. På grunn av dårlige forhold var 9 bergender og sangsvanen som har vært der en stund det eneste nevneverdige.

På grunn av nordavinden var ikke forholdene bedre på Nord-kolnes og jeg så kun 8 arter her! Blant dem var 2 gravender, heipiplerke og 3 storspover.

I Brunnavika var det litt mer le slik at noe fugl hadde samlet seg her. På mudderet gikk det 5 storspover og en tjeld og på en stein satt en spurvehauk. I tillegg dykket det en bergand i vika.

Tjeld