torsdag 7. mars 2013

Kolnes - 07. mars

En relativt fin dag, litt vind men med fin temperatur. Jeg starter i Brunnavika. Der var det svært lite fugl. I bukta gikk en storspove og på sjøen lå en gråstrupedykker. Jeg så også en bokfink på foringen og 2 [fasaner] gikk på et jorde.

På Nord-kolnes var det første jeg så grågjess. 30 individer satt faktisk på et jorde. Det er årets første flokk på Kolnes og noe som tyder på at det er vår. I fjæresteinene satt det også 3 tjeld, storspove og 12 gravender. Jeg så også 3 gråstrupedykkere på sjøen.

På Kolnes har mye av endene forsvunnet men i stedet for har det kommet endel vårfugler rundt om. For eksempel så jeg kun en bergand og 100 stokkender, men samtidig så jeg 6 gravender, 3 tjeld og sanglerke. Ute på sjøen så jeg kun en islom og 4 gråstrupedykkere.

På Sør-kolnes var i dag det stedet på Kolnes hvor det var mest fugl. Sammen med rundt 200 stokkender fant jeg ett stjertandpar. Plutselig ble det litt liv blant endene og en vandrefalk fløy over. På en skjær satt 4 tjeld og sammen med dem gikk det en fjærelplytt og 20 steinvendere. Blant endene fant jeg 40 krikkender og 2 toppender holder fortsatt koken. Heller ikke i dag fant jeg amerikakrikkanda, og i og med at den ikke er sett på en uke kan jeg nok relativt trygt konkludere med at fuglen er borte. Det var gøy så lenge det varte. Ellers lengre ute på sjøen så jeg en lomvi og 2 gråstrupedykkere og 30 horndykkere. I tillegg lå det 150 kanadagjess langt ute på sjøen. På et jorde så jeg et fint syn. Årets første vipe for Kolnes. På jorde gikk det også 5 sanglerker og lengre borte hørte jeg en synge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar