lørdag 9. mars 2013

08. mars

I dag ville jeg ta en tur til Sømmevågen fordi det var sett en lappspove der dagen før. Det var den første lappspoven sett i Rogaland i år. Men på veien tok jeg en liten titt innom Strandesvågen. Der telte jeg 20 viper. I tillegg så jeg 4 gravender.

Da jeg kom til Sømmevågen så jeg fort at det var en del fugl. Det var mange vårfugler samlet på ett sted. Jeg så 7 viper, 4 tjeld, 6 rødstilk, 4 gravander og lappspoven var der. I tillegg så jeg stjertanda som har vært her en god stund nå. Litt lengre ute så jeg også minst 50 bergender.

Etterpå tok jeg turen til Sør-kolnes. Der så jeg to toppender og 3 bergender. Av fugler som garantert er av de nyankomne så jeg 2 viper, 6 gravender, sanglerke og 4 tjeld. Jeg så også en storspove.

På Kolnes hadde flokken med grågjess minket litt til 25 individer. Ute på en fjærestein gikk det 6 fjæreplytt og sammen med dem en steinvender.

På Nord-kolnes var det første jeg så 2 bergender og 2 gråstrupedykkere som nærmest lå sammen. Mens jeg gikk nedover stien skremte jeg plutselig opp en stillits. I fjæresteinene satt det 3 viper og en storspove og en smålom lå ute på sjøen. Et ikke alt for vanlig innslag på Kolnes. På sjøen så jeg også en horndykker og ute på en holme satt en vandrefalk. Da jeg skulle gå kom det en stor flokk med kråkefugler. De satte seg ned og sammen med kaier og kråker fant jeg 20 kornkråker og en svartkråke. Trolig den samme som har vært i området en stund.

I Brunnavika var det svært lite fugl slik at jeg fortsatte mot Hestholmen. Rett før jeg kom dit lå det en dvergdykker og duppet i sjøen! Selv om de vært år overvintrer på Hestholmen som er rett ved siden av Brunnavika er det første gang jeg har sett arten på Kolnes!

Jeg syklet videre til Hestholmen der jeg så 3 dvergdykkere. Også her fikk jeg meg en overraskelse fordi det svømte en snadderand ved fjæresteinene. På en holme så jeg også en vandrefalk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar