søndag 17. mars 2013

16. mars

I dag tok jeg en tur rundt omkring i nærområdet sammen med Vemund Opedal. Turen startet i Hagabukta der det på mudderet gikk det 2 myrsniper, 3 sandlo og rundt 30 viper. Ute på vannet lå det litt ender blant annet en bergand. Etter å ha sett litt her gikk vi inn i eikeskogen på Haga.

Noe av det første vi så da vi gikk inn i skogen ar 2 flaggspett og noen spettmeis. Plutselig fløy det en musvåk over oss, og rett etterpå fløy en spurvehauk over. Etter en liten stund fløy det også forbi en hønsehauk. Totalt så vi 2 musvåk, 2 hønsehauk og spurvehauk av rovfugler på Haga. Mens vi gikk skremte vi plutselig opp en orrfugl hunn! Dette er en svært sjelden art på kysten av Rogaland men det har vært en orrfugl hunn på Hestnes i hele vinter, så det kan godt være den samme fuglen som beveger litt på seg. Etter en liten stund så vi dagens første trekryper - et alltid hyggelig syn. Totalt så vi 4 trekrypere i skogen. Da vi skulle gå ut av skogen hørte vi plutselig en nøtteskrike. Det er ikke en alt for vanlig art i Sola kommune.

Etterpå syklet vi til Tananger havn for å lese av ringer. Vi fikk lest av 2 fiskemåkeringer, en gråmåkering og 2 knoppsvaneringer, men av interessante arter var det ikke så mye å snakke om.

Vi syklet videre til Brunnavika, men mye vind gjorde det vanskelig å skåde. Allikevel klarte vi finne litt. Sammen med noen kråker gikk en svartkråke, og vi fant 2 sandlo, 30 tjeld og 2 islom. Sandloene var de første på Kolnes i år.

Vi gikk videre til Nord-kolnes der det gikk 14 grågjess på et jorde. Da vi kom helt ned til sjøen fant vi noe tjeld, 2 storspover, 8 gravender og endel skjærpiplerker. Vi speidet endel på sjøen men mye vind og bølger gjorde det vanskelig. Mens vi sto der fløy det 6 viper forbi og rett etterpå fløy en myrsnipe over oss.

Etter en liten stund gikk vi videre til Kolnes. Her var det endel gjess og jeg telte totalt 61 grågjess. Her var det litt vadere og på strekningen fant vi 3 myrsniper, sandlo, 2 rødstilk, minst 10 steinvendere og noen viper. I høye bølger klarte jeg også å få noen korte glimt av en gråstrupedykker og en flokk på 5 islom.


Jeg har også vært på noen turer småturer tidligere denne uken. Både den 11, 12 og 14. mars var jeg i Eikeskogen. I løpet av de dagene så jeg blant annet trekrypere, bjørkefink, stillits, 2 stjertmeis, musvåk, hønsehauk, dvergfalk. Den 14. mars fløy en kjernebiter over meg! Selv om den er relativt vanlig i Stavanger var dette min første i år og årets første i Sola kommune.

Trekryper
Spettmeis
Den 13. mars var jeg også en liten tur på Kolnes. Da så jeg svært lite, men etter at solen hadde gått ned og jeg skulle hjem fløy det en hornugle ut av noen trær og fløy nedover et jorde! Dette var den første i Sola kommune i år og ett flott syn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar