søndag 30. april 2017

30. april - Bøksangere på Rott

Det var en kald morgen med frost og svak vind fra øst. Vatnet på Rott var en av de første stedene som ble sjekket. Der var det 3 gluttsniper, brunnakke, 2 stokkender og en kvinand. Trekkende var 20 toppender mot nord og 3 havhest og en havsule som passerte forbi et stykke ute. På sjøen lå det 25 islom, smålom, 35 lomvi, 6 alker og 2 teist. Når det kom til småfugl virket det som om det kom mer på øyen utover dagen, men på grunn av vind som tok seg opp fra sør gikk turen inn igjen klokken 12. Det mest interessante av småfugl sett på disse timene var 2 bøksangere, gulerle, 4 svarthvit fluesnappere, 45 løvsangere, 15 gransangere, 1 munk, 40 måltrost, 20 rødstruper og 6 jernspurv.
Bøksanger
Bøksanger
Bøksanger
Bøksanger
Gluttsnipene i Vatnet lettet etter hvert og fløy østover.
Gråbrun hann av svarthvit fluesnapper..
..og en mer normal farget. 

tirsdag 18. april 2017

18. april - Årets første tur til Rott

Etter å ha vært litt treg med å få ut båten på sjøen var sesongen endelig i gang. Turen gikk til Rott, der en tillitsfull islom var en av de første fuglene å se da jeg nærmet meg. Nærkontakt med slike fugler er noe av det som gjør det kjekt å være på sjøen.
Islom
Det kalde været har tydelig satt en stopper for trekket så langt, og det var ikke så mye småfugl å se. 6 gransangere, 1 låvesvale, 4 jernspurv, 50 steinskvett og en trekkende sivspurv var blant det mest interessante.
Trekkende sivspurv.
Bedre var det på sjøen med 1 lunde, 1 gulnebblom, 16 islom, 2 teist, 3 alker og 9 lomvi.
Dokumentasjonsbilde av en 3K+ gulnebblom.
Lunde og gulnebblom er gode arter på Rott, men høydepunktet var en laksand! Det er en art som er vanlig i Rogaland, men på en øy som Rott er det en skikkelig godbit. Det er min andre observasjon av arten på lokaliteten og forøvrig min første i Sola kommune for året. Totalt på Rott ble det 53 arter denne dagen.
Laksand
Etter en runde på Rott ble det også en titt på Tjør for å se hvordan det stod til med alkefugl. Slik det så ut virker det lovende med 21 lunder, 110 lomvi, 40 alker og 40 teist som ble sett. Så får en håpe de får frem unger også.
Lunde
4 lunder, 2 teist og alke. De fleste lundene var i par.
Flere større grupper med lomvi og alker lå på sjøen.
Virket som om alkefuglene hadde planer om hekking da relativt mange satt i hulrom og lignende.
Lomvi
Lomvi

mandag 17. april 2017

17. april - nøttekråke

En nøttekråke hadde blitt sett på Indraberget, Hafrsjord. Det ble derfor en tur dit på morgenen i håp om å se den. Dessverre ble det bomtur. Senere på dagen kom det melding om at den var på plass og det ble en ny tur. Denne gangen ble det en kort observasjon som gjerne skulle vært lengre. Men jeg fikk forbedret mitt beste bilde av nøttekråke betraktelig.
Nøttekråke
På kvelden gikk turen til Strandesvågen, en lokalitet jeg har besøkt nesten hver dag i påsken. Når en besøker en lokalitet jevnlig er det kjekt se hva som har kommet som nytt og hva som er borte. Dagens største overraskelse var et toppand par. En art som ikke er så veldig vanlig i saltvann. Det kan også være kjekt å telle arter. Det er ikke noe jeg har gjort på denne lokalitet tidligere i påsken, men jeg begynte i dag og havnet på 36 arter. Utenom toppand var vandrefalk og 2 kaier de to artene jeg ikke ser så ofte på lokaliteten på våren. Andre arten som kan nevnes er 7 horndykkere, 7 bergender, sandlo, 12 storspover, 26 hettemåker og 115 fiskemåker.

Til slutt var jeg også innom Brunnavika på vei hjem, der de 4 ringgjessene, underarten hrota var på plass.

fredag 14. april 2017

14. april - Nord-Kolnes, Strandesvågen og Solavika

Dette var en dag som startet med svak nordavind og nesten skyfri himmel. Jeg startet morgenen på Nord-kolnes. Der var de 4 ringgjessene, underarten hrota på plass. En stjertand, hann lå også like ved dem. Ting som tydet på at det hadde kommet litt fugl var en syngende sivspurv hann som satt noen få meter fra sjøen, men som raskt trakk videre, i tillegg til 9 steinskvett og 13 enkeltbekkasiner. Sjøen var uvanlig blank, noe som gjorde det lett å se etter fugl. En sjekk fra en høyde resulterte i 21 gråtrupedykkere, 2 teist og 8 islom. Brunnavika ble også sjekket, men det var lite spennende der.
Ringgjess

Rødstilk
Stjertand, hann
På kvelden tok jeg en ny tur. Første stopp ble i Strandesvågen hvor det var 29 horndykkere i sommerdrakt! De lå stort sett i grupper der den største var på 17 individer. Jeg så også 10 bergender, 3 sandlo, 3 stillits i og ved bukta og over Sømmevågen trakk 12 sangsvaner mot nord.

En siste stopp før solen gikk ned var på nordsiden av Solavika. Det mest spennende der var 1 kortnebbgås som trakk nord sammen med en gjeng grågjess. Jeg så også over bukta med teleskop, men mye av fuglene var på langt hold. 215 fiskemåker og 8 horndykkere var kort oppsummert det jeg syntes var mest interessant.

onsdag 12. april 2017

12. april - Ringgjess

De siste dagene har ikke brakt med seg mye nytt av trekkfugl. Jeg hadde derfor ikke det store håpet om å finne noe spesielt, men tok en litt lengre runde på kvelden. Bukter i Hafrsfjord som jeg sjekket var Hagabukta, Øyarvågen, Strandesvågen og Sømmevågen. Av vadere så jeg 2 lappspover, rødstilk og 4 sandlo i Strandesvågen og 7 rødstilk og 2 sandlo i Sømmevågen. En del tjeld og noen viper var å se i de fleste buktene. På strekket så jeg også 75 sjøorrer, 31 svartender og 15 horndykkere, de fleste i sommerdrakt.

Jeg syklet også rundt på Kolnes, men tok ikke beina fatt før jeg kom til Nord-kolnes. Der var det mye måker, og med alle fiskemåkene på jorder, sjøen og trekkende forbi ble det minst 500. I tillegg var det 40 gråmåker og 20 sildemåker på jordene. Det som uten tvil var dagens høydepunkt var også på denne lokaliteten. I fjæresteinene lå det nemlig 4 ringgjess, underarten hrota.
Ringgjess, underarten hrota.

torsdag 6. april 2017

04-06. april - Småturer

04. april startet med sørlig vind og regn. Utover dagen dreide det til svak vind fra vest og det lettet og ble sol. Da tok jeg en tur til Vigdel. Noe fugl var det, men det virket ikke som om det hadde kommet så mye nytt. En runde resulterte i vintererle, 2 stillits, 5 gransangere, 10 fuglekonger og noe trost. Over noen jorder fløy en spurvehauk og avslørte at det var minst 50 heipiplerker i området. Ute på sjøen lå det minst 50 sjøorrer, noe jeg syntes var overraskende mange. Dessverre fikk jeg ikke sjekket dem godt da jeg gikk uten teleskop.
En av de mange heipiplerkene.
05. april var en vindfull dag. Jeg var på Hestholmen på kvelden og tok noen bilder av litt fugl jeg så der. Det mest spesielle jeg så var en horndykker i sommerdrakt som lå et stykke ute på sjøen.
Sandlo fotografert fra bil. En grei måte å komme nær på, men selv liker jeg det bedre når jeg kommer på samme nivå som fuglen.
Gravand i flukt.
06. april var en svært regntung dag. Jeg var ikke på tur men jeg kjørte forbi et jorde på Sømme hvor jeg ble oppmerksom på mye småfugl på en kornåker. De fuglene som var synlig sjekket jeg grundig. En vet jo aldri hva som kan dukke opp. Noen sjeldenhet fant jeg ikke, men 2 bjørkefink sammen med de minst 70 bokfinkene var et hyggelig syn.
Bjørkefink

søndag 2. april 2017

1-2. april - Det våres!

Den 1. april startet jeg tidlig på morgenen. Trekket til småmåkene er for alvor i gang. Det merkes både i form av måker som trekker rett forbi og rastende og næringsøkende flokker både her og der. Et av håpene jeg hadde på morgenen var å finne måker på en strand før turgåerne våknet. På Ølbergstranden og et jorde litt var det bra med måker. Det var rundt 200 fiskemåker og 30 hettemåker på morgenen. Disse ble sjekket grundig, men jeg fant ingen sjeldne. Utenfor stranden så jeg en horndykker.
Bra med måker på stranden på morgenen.
Like etterpå hadde jeg en mindre runde på Vigdel. Det resulterte i blant annet 4 gransangere, 6 stillits, 8 tornirisk og et par mål- og rødvingetroster.
To av gransangerne sang ivrig.
Så gikk turen langs jorder på Hellestø og Harvaland. Flere titalls tornirisk var å se, i tillegg til noen bergirisk blant dem. På et jorde på Harvaland var det 100 hettemåker, 200 fiskemåker og 16 sandlo. Harvalandsvatnet ble også sjekket relativt raskt men resulterte ikke i så mye. Det mest interessante var nok den første syngende sivspurven der for året.


Den 2. april brukte jeg den siste timen med lys på å sjekke jordene på Harvaland og vatnet. På jordet var det fortsatt 16 sandlo som hadde fått selskap av en myrsnipe. På nabojordet gikk det hele 34 linerler. Inkludert blant disse var minst 9 svartryggerler. Grunnen til usikkerheten er at jeg ikke så alle før de lettet fra jordet og fløy til Harvalandsvatnet hvor de tilbringer natten. I Harvalandsvatnet var taffeland x hvitøyeand hannen på plass. I tillegg så jeg blant annet de to snadderendene, en taffeland hann og 45 toppender. 
Noen av linerlene på jordet. Her ser en også to svartryggerler. Hannen helt til venstre i bildet skiller seg godt ut fra linerlene.
Trekket av småmåker har også brakt med seg to sjeldne måker. Selv om det ikke er Sola kommune tar jeg meg friheten og nevner 2 svartehavsmåker som foreløpig kun er blitt sett i Klepp kommune. I helgen var de blant annet på et jorde på Sele, noe som ikke er langt i fra kommunegrensen for en måke. Den 2. april holdt de seg store deler av dagen ved Bore kirke, og selv om jeg så den ene på Reve den 30. mars tok jeg en titt på dem. De ser ut til å ha blitt et par og det blir spennende å se hva de kan finne på videre.  
De to svartehavsmåkene bakerst i bildet. Skiller seg godt ut fra andre måker på kullsvart hette og blodrødt nebb.