søndag 28. april 2013

26. og 27 april

Den 26. april tok jeg en tur til Kolnes. Jeg startet i Brunnavika hvor jeg hørte en løvsanger og så en trepiplerke. I Brunnavika så jeg også 4 horndykkere og en sandlo. På veien til Nord-kolnes så jeg en liten fugl som hoppet i en hage. Jeg stoppet opp og så at det var en svartrødstjert! Fuglen var i den samme hagen som den jeg så 17. april. Den eneste forskjellen var at dette var en hann. To svartrødstjerter i den samme hagen i løpet av 10 dager må man kunne si er uvanlig! Jeg brukte en del tid på fuglen og fikk noen brukbare bilder.
Svartrødstjert
Etterpå gikk jeg en tur ned til Nord-kolnes. Her så jeg noen bergirisk, enkeltbekksin og gråstrupedykker. Jeg gikk litt langs sjøen og skremte opp 4 ender som lå i fjæresteinene. Jeg løftet og kikkerten og så at det var et stjertand par og et skjeand par!

Jeg var også på Kolnes og Sør-kolnes denne dagen og så blant annet 3 svartryggerler, og 2 gråstrupedykkere.I går var jeg på sykkeltur sammen med Vemund Opedal. Vi startet i Brunnavika hvor løvsangeren var på plass og vi så også 2 gråstrupedykkere og en horndykker.

Vi var også en tur nedenom Nord-kolnes hvor vi så en skjeand, gråstrupedykker og en gransanger.

Vi syklet så videre sørover og var innom både Solavika, Ølberg og Hellestø hvor vi desverre så svært lite fugl.

Da vi kom til Harvalandsvatnet brukte vi litt tid her og spiste. Vi så blant annet 2 sivhauk, 5 snadderender, løvsangere og låvesvaler og sandsvaler. Mens vi satt der så jeg en liten måke som fløy mye fram og tilbake over vannet. Det var en 2K dvergmåke! Fuglen var den andre i Rogaland i år og begge fuglene er funnet av meg. I Norge i år er det ennå ikke gjort mer en 5. funn. I motsetning til fuglen på Kolnes var denne stabil og flere har fått sett den.
Dvergmåke

søndag 21. april 2013

20. april

I går var jeg på en langtur på sykkel og var innom mange steder som ligger i Sola kommune. Derfor så jeg også relativt mye kjekt.

Jeg startet i Strandesvågen. Her var det endel tjeld og 27 lappspover som gikk på mudderet og 2 horndykkere og en bergand lå ute i bukta.

Etterpå fortsatte jeg til Solavika. Her så jeg 4 horndykkere på sjøen. Midt ute i vika lå det en liten flokk med brunnakker men midt inne i flokken lå det to ender som skilte seg ut. Det var et skjeand par! Dette er de to første jeg har sett i år.

Deretter gikk jeg til Regestranden. På noen fjæresteiner gikk det 15 fjæreplytt og 2 sandlo. I en hage hørte jeg også min første gransanger i år synge og jeg skremte opp en bjørkefink.

Etter dette syklet jeg videre til Ølberg. Her var det ikke så mye fugl men i den delen som kalles Taravika fant jeg 3 rødstilk og en strandnipe.

Strandsnipe
Jeg fortsatte videre til Hellestø hvor det var svært lite fugl. Her syklet jeg langs stranden og stoppet ved granplantingen som ligger rett ovenfor stranden. Her var det litt måltrost, bokfink, fuglekonge og gulspurv. Mens jeg gikk rundt hørte jeg noen litt spesielle lyder fra ett tre. Der satt det 2 stillits.

På Bybergsanden så jeg 2 horndykkere, men utenom det var det svært lite fugl.

I Harvalandsvatnet var det mye måker som satt på kanten og flere hundre ben ble sjekket, men jeg fant ingen ring. Jeg så også et snadderand par og en bergand her. Langs bekken som går på sørvest siden av vannet sang en gransanger og 2 svartryggerler satt på et jorde rett ved siden av. Rett før jeg gikk kom det også 2 stillits flyvende over.

Svartryggerle
Siden jeg var så godt i gang tok jeg turen ned til Skasmyra og jeg gikk et stykke langs elven. Mens jeg gikk kom det et sivhauk par flyvende over og fløy sakte men sikkert bort til Grudavatnet. I elven var det overraskende mye fugl og jeg så to unge knoppsvaner, endel stokkender, 3 brunnakker og mange krikkender. De fleste endene satt i grøften langs elven og de var derfor vanskelige å se. Jeg gikk derfor sakte bort mot dem slik et de la seg ned på vannet en etter en og jeg kunne sjekke dem. En av av endene som gikk ut i elven skilte seg ut. Det var en knekkand hunn! Rett etterpå fløy dessverre hele gjengen et stykke videre oppover langs elven. Om det i tillegg var en hann der er fikk jeg derfor aldri vite.

Etter å ha vært her syklet jeg fort hjemover igjen til Sør-kolnes og tok nesten ingen stopp. På Sør-kolnes var det mye trost som gikk på et jorde og jeg fant 10 svarttrost, 2 rødvingetrost, rundt 100 gråtrost og en duetrost. Ved fjæresteinene og på sjøen var det ikke så mye fugl men noen kjekke arter. Jeg så 2 gråstrupedykkere, en stjertand hann og et skjeand par. Om skjeendene var de samme som jeg så i Solavika tidligere på dagen kan godt være.

På Kolnes brukte jeg ikke så mye tid og kort fortalt så jeg en horndykker, en gråstrupedykker, en svartryggerle hunn og 2 bergirisk her. På veien til Brunnavika var det rundt 50 heipiplerker på et jorde. Selv om jeg ikke forventet å finne noe annet enn heipiplerker sjekket jeg dem og fant en sivspurv blant dem. En litt pussig lokalitet for en sivspurv etter min mening. Spesielt på våren.

I Brunnavika var det endel måker med ingen ring. Her så jeg også en gråstrupedykker, en horndykker og 3 rødnebbterner.

onsdag 17. april 2013

Kolnes - 17.april

Da jeg kom hjem i dag tok jeg en tur til Kolnes. Jeg startet i Brunnavika der det gikk 2 måltrost, 20 linerler, 10 heipiplerker, og endel tjeld og stær på et jorde. Ute på sjøen i bukta var det også litt fugl som blant annet 6 horndykkere, smålom og islom. Etter å ha brukt litt tid her bestemte jeg meg for å gå til Nord-kolnes. På veien bort syklet jeg sakte for å se etter fugl i hagene og på jordene. Jeg syklet sakte forbi hagen med foringsplass der det var litt meis, noe spurv, et par bokfink og en [fasan]. Rett etterpå kom det plutselig en interessant fugl flyvende forbi meg. Jeg snudde meg og den satte seg på et steingjerde og begynte å dirre på stjerten. Da jeg så at den dirret trakk jeg litt på smilebåndet og skyndte meg med å ta opp kamera og knipse et par bilder. Det var selvfølgelig en svartrødstjert og etter å ha sett på bildene så jeg at det var en hunn.

Svartrødstjert
Etterpå gikk jeg til Nord-kolnes. Her fløy det en liten terne og jeg trodde en stund det var en makrellterne og tok endel bilder. Etter å ha tatt et par så sjekket jeg dem og så at det ikke var en makrellterne men en rødnebbterne!

Rødnebbterne
På Nord-kolnes var det også 2 gråstrupedykkere som lå på vannet. Jeg gikk også litt rundt på myra, sjekket hestejordet og fant en svartryggerle, 15 linerler, rundt 50 tornirisk og 20 heipiplerker. Rett før jeg skulle gå kom det også en sandsvale flyvende over.

Da jeg kom til Kolnes fant jeg 3 låvesvaler som svirret litt rundt. Ellers på Kolnes var det mye det samme som gårsdagen men endel arter hadde økt i antall. På jordene og på strendene hadde jeg blant annet 20 linerler, 6 rødstilk, 2 sandlo, 6 storspover, steinskvett, 10 steinvendere og noen svartryggerler. I dag så jeg en hann og 3 hunner. På sjøen var det litt mer utskifting siden i går. Jeg hadde blant annet 10 gråstrupedykkere, 2 horndykkere og berganden var på plass. I tillegg hadde jeg både en krykkje og en havsule på trekk. Begge var voksne. Før jeg kom meg til Sør-kolnes begynte det å yre og jeg bestemte meg for å dra hjem.

tirsdag 16. april 2013

Hagabukta og Kolnes - 16. april

Da jeg kom hjem i dag tok jeg en rask tur til Hagabukta før middag. På jordene på veien ned satt det endel viper. En av dem satt nær veien og jeg tok noen bilder av den.

Vipe
I Hagabukta var det høyt med vann og en gravand, sandlo, og et par tjeld satt på holmen inne i bukta. Da jeg sveipet over bukta for å se etter ender fikk jeg etterhvert Hagaøyna i bakgrunnen og der var det endel gjess. Jeg så gjennom dem og en av de 40 gjessene som gikk der var en kortnebbgås. Dette har vist seg å være et fint jorde for gjess. For eksempel hadde jeg en stripegås på det samme jordet i fjor sommer. I Hagabukta så jeg også en tornirisk, sildemåke og en låvesvale svirret rundt. I tillegg hadde jeg en tringa som dessverre forble ubestemt. Mest sannsynlig var det en skogsnipe.


Når klokka begynte å runde 6 gikk jeg til Sør-kolnes. Her var en av de første fuglene jeg så en splitterne som fløy til Solastranda. Også i dag var det endel ender her. Jeg sjekket dem grundig og de 2 snadderendene var fremdeles på plass. I taren var det endel vadere og antall steinvendere hadde økt til 30 individ. Sammen med dem gikk det også en fjæreplytt. Etterpå tok jeg en titt på sjøen der det var mye bølger og vanskelig å se, men mens jeg så på sjøen kom det plutselig en sandløper forbi. Slik som splitternen fløy også denne mot Solastranda.

Jeg fortsatte til Kolnes og mens jeg gikk skyet det til og ble mørkere og mørkere. På Kolnes satt det 2 knoppsvaner på land. Jeg sjekket bena deres og begge var ringmerket. Den ene svanen var merket "90B". Denne ble merket i Litle Stokkavatnet i 2012. Etter at den ble ringmerket ble den sett i Vågen i Stavanger sentrum resten av vinteren. Den 19. mars i år var første gang jeg fant fuglen på Kolnes og den har vært der siden. Den andre svanen hadde kun metallring og den var dessverre uleselig fordi det var tang som hadde viklet seg rundt den.

Knoppsvane - 90B
Etterpå gikk jeg videre til nesten vik. Her var det relativt mye fugl. Jeg så blant annet 30 gravender, stokkender, brunnakker, krikkender, endel måker, 3 rødstilk, 2 sandlo, noen skjærpiplerker og 8 linerler. Jeg sjekket linerlene og fant ut at 6 av dem var svartryggerler! 2 av dem var flotte ufargede hanner og de 4 andre var hunnfargede. Rett utenfor lå også berganda som jeg også så i går. Jeg la meg ned i taren og håpet på at noen av fuglene begynte å komme mot meg. 2 av svartryggerlene gjorde nettopp det og før jeg gav meg var det snakk om halvmeteren mellom meg og den ene erlen slik at jeg måtte velge den som var lengst borte av de to. Dessverre begynte det å regne litt og det var litt krevende lysforhold med tanke på foto.

Svartryggerle
Etterhvert begynte det å hølje ned og jeg fant ut at det var best å komme seg hjem. Både jeg og kamera ble kliss bløtt.

mandag 15. april 2013

Kolnes og Strandesvågen - 15. april

Sterk vind fra sør hele dagen, men med en behagelig temperatur. Generelt endel nyankomne fugler, men i forhold til hva som ble sett rundt omkring andre steder på Jæren så jeg relativt lite innteresant på turen i dag. Jeg startet i Brunnavika der det på et jorde var relativt mye måker. Jeg sjekket dem for ringer og fant en sildemåke som var merket "J8JU". Fuglen var merket som pullus i Farsund i 2010 og med kun et gjenfunn fra før da den ble sett i Portugal i november 2012. Rett etterpå så jeg også en fiskemåke med fargering, men før jeg fikk lest den av fløy hele flokken. I Brunnavika hadde jeg også et par linerler, en steinskvett, 2 sandlo og 3 horndykkere.

Jeg fortsatte videre til Kolnes der det var mye aktivitet på jordene fra bøndene sin side. Der de hadde pløyd var det mye fugl som storspover, måker, og rundt 20 linerler. Sammen med linerlene gikk det 3 svartryggerler - 2 hanner og en hunn. Ute på sjøen lå det en bergand og en gråstrupedykker og i en av vikene gikk det en rødstilk. Ellers var det ikke så mye mer fugl her.

På Sør-kolnes var det ovveraskende mye ender i forhold til at sønnavinden treffer rett på her. Her lå det rundt 150 krikkender og 100 stokkender. Sammen med stokkendene lå det også 2 snadderender.  Jeg hadde også en enkeltbekkasin, en steinskvett og 2 sandlo her.

Før jeg gikk hjem tok jeg en tur innom Strandesvågen. Her var det relativt høyt vann og derfor ikke så mye fugl. Det var litt tjeld, en rødstilk, en bergand, og endel måker her.

Tjeld

lørdag 13. april 2013

Rott og Tjør - 13. april

I dag var jeg på Rott sammen med min far og Vemund Opedal. Generelt på øya var det lite småfugl, men ute på sjøen derimot var det mye sjøfugl. Nye årsarter for Rott som vi så på turen var smålom, horndykker, krikkand,  enkeltbekkasin, hettemåke, fiskemåke, sildemåke, skogdue, sanglerke, heipiplerke, steinskvett, bokfink, bjørkefink og tornirisk. I tillegg fant vi en død alkekonge, men som jeg ikke regner som personlig årsart. Dette betyr at jeg nå har sett 69 arter på Rott i år i løpet av de fire turene jeg har vært der.

Før vi gikk i land kjørte vi litt på vestsiden av øya og fotograferte et par alkefugler.

Lomvi
Teist
Da vi kom inn til land begynte vi å gå til vestsiden. På en ledning satt det en steinskvett som etter en liten stund hoppet ned og bakken. Da viste det seg at det var 2 individ - en hann og en hunn! Ikke spesielt tidlig, men trolig de første steinskvettene i Rogaland i år.

Steinskvett
Steinskvett

På vestsiden ved Brønnesskjera var det mye fugl på sjøen og det var her vi så det meste av sjøfugl på Rott i dag. Vi fant en gråstrupedykker, 60 islom, 400 toppskarv, 55 lomvi, 15 alker, 10 teist og noen haveller.

Etterpå gikk vi til sørsiden av øya hvor vi så noen av islommene, en krikkand hann og 2 smålom.

Deretter gikk vi til Østre planting hvor en rugde kom flyvende og satte seg inn i endel trær, en bjørkefink fløy over meg og skjæren var på plass. Mens vi så på fugl hørte vi en granmeis i trærne. Den var sammen med 5 svartmeis som er det samme antallet som sist vi så granmeis her. Derfor mistenker jeg at det er den samme granmeisen som vi så sist vi var på Rott.

Etter dette gikk vi til båten for å spise. Mens vi var nede ved båten kom en due flyvende over. Jeg løftet opp kikkerten og så at det var en skogdue! Den satte seg ned i Vestre planting så vi tok oss ikke tid til å se etter den. Vi gikk også en tur på nordsiden av øya hvor den eneste dagsarten vi så var viper. Vi hadde da tatt for oss det meste av øya og bestemte oss for å ta en tur til Tjør.

På Tjør var det mye mye alkefugler som var et svært hyggelig syn. Vi hadde over 70 lomvi, 40 alker, 30 teist og minst 12 lunde.  Vi så også mye havert og en havørn.

Lomvi
Lunde
Lunde

fredag 12. april 2013

09-11. april

En travel uke er nå forbi, men på tross av travle dager var jeg på tur både på tirsdag onsdag og torsdag.

Onsdag den 09. mars tok jeg en tur til Kolnes. Her var det endel nyankomne fugler som rundt 40 tornirisk, sildemåke og linerler. Flokken med grågjess som har vært en god stund på Kolnes var derimot borte. Mens jeg gikk på Kolnes kom det 4 linerler som landet på et jorde. En av dem var en svartryggerle. Desverre ble det ikke så mye tid til å se på dem fordi de etter kun et halvt minutt tok stor høyde og trakk videre nordover. Av andre nevneverdige arter jeg så på Kolnes denne dagen var 2 gråstrupedykkere, 3 bergender. På Sør-kolnes var det også endel steinvendere som var like tillitsfulle som alltid.

Steinvender
Dagen etterpå tok jeg en tur i Sømmevågen, Strandesvågen og Hagabukta. I Sømmevågen var det relativt lite fugl og jeg så kun 23 bergender. Helt inne i bukta så jeg en enslig krikkand og 14 lappspover.
I Strandesvågen var det mye fugl som for eksempel 25 sandlo, 26 lappspover, 160 tjeld og jeg så også 2 sildemåker. Av LRSK arter så jeg 3 bergender, et stjertand par og en horndykker.
I Hagbukta var det særdeles lite fugl men en linerle gikk helt innerst i bukta.


I går bestemte jeg meg for å sykle til Harvalandsvatnet. Fordi jeg hadde endel fugl i Strandesvågen dagen før tok jeg en tur innom her. Jeg så omtrent det samme som dagen før bare at alle LRSK artene var borte..

Etterpå syklet jeg videre til Solavika hvor jeg tok en titt. Her var det endel sjøorrer og 3 horndykkere, men ellers ikke så veldig mye fugl.

På Ølberg var det endel storspover, viper,stær og en svartkråke som gikk på et jorde. Jeg lurte litt på om jeg skulle ta turen ned til havnen og heldigvis gjorde jeg det.  Her var det mye fugl og kort oppsummert så jeg gråstrupedykker, 11 horndykkere, lunde, teist, 10 alker, 60 fjæreplytt og 4 islom.

Etterpå syklet jeg mot Harvaland og bestemte meg for å ta en snarvei og syklet offroad på innsiden av Hellestøstranden til Bybergsanden. Da jeg kom til Bybergsanden så jeg at det var endel fugl på trekk og jeg brukte en halvtime her. Her trakk det forbi en havsule, 2 sildemåker, 15 hettemåker, 40 storskarv, 30 toppskarv, 150 gråmåker og 25 svartbak på den halvtimen jeg var der. På sjøen lå det også 11 horndykker og det fløy en splitterne frem og tilbake ute ved sjøen.

På Harvalandsvatnet så jeg 2 bergender og 2 snadderender før en and tok min oppmerksomhet. I første øyekast syntes jeg fuglen lignet på en purpurhodeand, men etter å ha studert den  felt og på bilder dreier det seg nok om en toppand x bergand.

Toppand x bergand

onsdag 3. april 2013

Kolnes - 03.april

Turen i dag gikk til Kolnes og jeg begynte på Sør-kolnes. Her var det noen storspover, viper, sanglerke og andre tidligtrekkere. Mens jeg gikk langs et jorde hørte jeg en lyd som jeg ikke har en hørt på en god stund - en tornirsk satt på en gjerdestolpe og kvitret. Dette var den første i Rogaland i år.

Tornirisken fløy og jeg gikk videre til Kolnes. Her var det litt mer fugl og generelt mye skjærpiplerker og jeg fant en heipiplerke blant dem. Litt overraskende var det at nesten alle skjærpiplerkene gikk på jorder. I tillegg var det en fin flokk på rundt 35 storspover som gikk på et jorde - et sikkert tegn på vår. Ute på sjøen svømte det også 2 bergender og en gråstrupedykker. Rett før jeg kom til Nord-kolnes fant jeg flokken med grågjess som i dag telte 60 fugler. Jeg så gjennom flokken og fant en hvitkinngås! Dette er en ikke allt for vanlig art i Sola kommune og det andre funnet i Rogaland i år. Før jeg kom bort til gjessene kom det en bonde gående langs gjorde og skremte alt ut på sjøen og derfor var ikke så mye mer å hente her.

Hvitkinngås
Jeg fortsatte videre til Nord-kolnes. Her var det litt måker som hettemåker og fiskemåke, men ikke så mye mer og jeg fortsatte til Brunnavika. Også her var det endel hettemåker og fiskemåker. I tillegg gikk det 2 sandlo i bukta og en horndykker lå rett utenfor moloen.