lørdag 13. april 2013

Rott og Tjør - 13. april

I dag var jeg på Rott sammen med min far og Vemund Opedal. Generelt på øya var det lite småfugl, men ute på sjøen derimot var det mye sjøfugl. Nye årsarter for Rott som vi så på turen var smålom, horndykker, krikkand,  enkeltbekkasin, hettemåke, fiskemåke, sildemåke, skogdue, sanglerke, heipiplerke, steinskvett, bokfink, bjørkefink og tornirisk. I tillegg fant vi en død alkekonge, men som jeg ikke regner som personlig årsart. Dette betyr at jeg nå har sett 69 arter på Rott i år i løpet av de fire turene jeg har vært der.

Før vi gikk i land kjørte vi litt på vestsiden av øya og fotograferte et par alkefugler.

Lomvi
Teist
Da vi kom inn til land begynte vi å gå til vestsiden. På en ledning satt det en steinskvett som etter en liten stund hoppet ned og bakken. Da viste det seg at det var 2 individ - en hann og en hunn! Ikke spesielt tidlig, men trolig de første steinskvettene i Rogaland i år.

Steinskvett
Steinskvett

På vestsiden ved Brønnesskjera var det mye fugl på sjøen og det var her vi så det meste av sjøfugl på Rott i dag. Vi fant en gråstrupedykker, 60 islom, 400 toppskarv, 55 lomvi, 15 alker, 10 teist og noen haveller.

Etterpå gikk vi til sørsiden av øya hvor vi så noen av islommene, en krikkand hann og 2 smålom.

Deretter gikk vi til Østre planting hvor en rugde kom flyvende og satte seg inn i endel trær, en bjørkefink fløy over meg og skjæren var på plass. Mens vi så på fugl hørte vi en granmeis i trærne. Den var sammen med 5 svartmeis som er det samme antallet som sist vi så granmeis her. Derfor mistenker jeg at det er den samme granmeisen som vi så sist vi var på Rott.

Etter dette gikk vi til båten for å spise. Mens vi var nede ved båten kom en due flyvende over. Jeg løftet opp kikkerten og så at det var en skogdue! Den satte seg ned i Vestre planting så vi tok oss ikke tid til å se etter den. Vi gikk også en tur på nordsiden av øya hvor den eneste dagsarten vi så var viper. Vi hadde da tatt for oss det meste av øya og bestemte oss for å ta en tur til Tjør.

På Tjør var det mye mye alkefugler som var et svært hyggelig syn. Vi hadde over 70 lomvi, 40 alker, 30 teist og minst 12 lunde.  Vi så også mye havert og en havørn.

Lomvi
Lunde
Lunde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar