onsdag 3. april 2013

Kolnes - 03.april

Turen i dag gikk til Kolnes og jeg begynte på Sør-kolnes. Her var det noen storspover, viper, sanglerke og andre tidligtrekkere. Mens jeg gikk langs et jorde hørte jeg en lyd som jeg ikke har en hørt på en god stund - en tornirsk satt på en gjerdestolpe og kvitret. Dette var den første i Rogaland i år.

Tornirisken fløy og jeg gikk videre til Kolnes. Her var det litt mer fugl og generelt mye skjærpiplerker og jeg fant en heipiplerke blant dem. Litt overraskende var det at nesten alle skjærpiplerkene gikk på jorder. I tillegg var det en fin flokk på rundt 35 storspover som gikk på et jorde - et sikkert tegn på vår. Ute på sjøen svømte det også 2 bergender og en gråstrupedykker. Rett før jeg kom til Nord-kolnes fant jeg flokken med grågjess som i dag telte 60 fugler. Jeg så gjennom flokken og fant en hvitkinngås! Dette er en ikke allt for vanlig art i Sola kommune og det andre funnet i Rogaland i år. Før jeg kom bort til gjessene kom det en bonde gående langs gjorde og skremte alt ut på sjøen og derfor var ikke så mye mer å hente her.

Hvitkinngås
Jeg fortsatte videre til Nord-kolnes. Her var det litt måker som hettemåker og fiskemåke, men ikke så mye mer og jeg fortsatte til Brunnavika. Også her var det endel hettemåker og fiskemåker. I tillegg gikk det 2 sandlo i bukta og en horndykker lå rett utenfor moloen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar