fredag 23. august 2013

22. august - Jåsund og Hagabukta

Før middag tok jeg en tur til Jåsund hvor det var mye småfugl å se. Det kjekkeste jeg så var en bøksanger. Av småfugl så jeg også en rødstjert, 4 svarthvit fluesnappere, 7 gråfluesnappere og 15 trepiplerker. På et jorde gikk det også en [fasan]. Før jeg gikk tok jeg en tur ned til sjøen hvor jeg så 2 splitterner og en hønsehauk fløy over meg.

Etter middag tok jeg en tur til Hagabukta hvor det var bra med vadere. Jeg så blant annet en svarthalespove, temmincksnipe, dvergsnipe og en gulerle fløy over bukta. Etter å ha vært i bukta en halvtime kom det en stor flokk med måker som fløy rundt og rundt ett stykke ute i bukta. Det så ut som om de spiste på flygemaur. En av måkene var skilte seg tydelig ut fra de andre og det tok ikke lang tid før jeg forstod at det dreide seg om en dvergmåke.

Før det ble mørkt tok jeg også en liten tur til Strandesvågen hvor jeg så 2 horndykkere på vannet og 2 splitterner fløy forbi.

tirsdag 20. august 2013

19. august - Håstein

Med riktige vindforhold for lirer og samtidig lite nok vind til at jeg og min far kunne komme oss ut til Håstein med båten, gjorde vi nettopp det. Da vi kom i land så vi mye skjærpiplerker og totalt så vi over hundre individ. Det var spesielt mye 1K fugl. Da vi kom til noen dammer skremte vi også opp en skogsnipe, rødstilk og to strandsniper før vi kom oss til plassen vi hadde tenkt å se på sjøen.

På det første sveipet jeg tok så jeg tre lirer som fløy sammen et stykke i fra. Alle hadde hvit underside og det var tydelig at det var havlirer, som er det andre funnet i kommunen. Etterhvert kom de relativt nær og jeg fikk knipset et par bilder. Like etterpå kom det også en grålire trekkende sør, men ikke så nær som havlirene. Gråliren er det første funnet i Sola kommune i følge artsobservasjoner! Selv om det kun er sett noen få lirer i Sola kommune er de i grunnen ikke veldig sjeldne i kommunen. Problemet er bare at de trekker utenfor holmene og skjærene som gjør at man må komme seg ut må båt for å se på dem..

Havlirer
Her viser den ene også undersiden.
På sjøen trakk det også veldig mye havsule og mange i grupper. På det meste telte jeg rundt 100 havsuler på ett sveip. Totalt så vi rundt 350 havsuler. Det var også mye toppskarv på og rundt Håstein og totalt så vi over 300 individ.

torsdag 15. august 2013

15. august - Hagabukta

Etter utallige sommerdager ute i felt uten å se så mye annet enn hva man kan forvente nærmer det seg nå høst og spennende tider. I dag brukte jeg mye tid i Hagabukta hvor det var mye fugl og utskiftning hele tiden. Jeg så blant annet temmincksnipe, 2 sotsniper, gulerle, stillits, 10 brusfugl, 3 tundrasniper, 4 polarsniper, 6 dvergsniper og mye myrsniper og sandlo. Temmincksnipen var relativt tillitsfull og jeg brukte endel tid på fotografering.

Temmincksnipe
Nær nok, men det er ikke bakdelen jeg vil ha bilde av...

Jeg gikk også hele Kolnesstrekket, men utenom en flokk på 35 polarsniper på Sør-kolnes var det veldig lite fugl å se.

Polarsnipe