tirsdag 20. august 2013

19. august - Håstein

Med riktige vindforhold for lirer og samtidig lite nok vind til at jeg og min far kunne komme oss ut til Håstein med båten, gjorde vi nettopp det. Da vi kom i land så vi mye skjærpiplerker og totalt så vi over hundre individ. Det var spesielt mye 1K fugl. Da vi kom til noen dammer skremte vi også opp en skogsnipe, rødstilk og to strandsniper før vi kom oss til plassen vi hadde tenkt å se på sjøen.

På det første sveipet jeg tok så jeg tre lirer som fløy sammen et stykke i fra. Alle hadde hvit underside og det var tydelig at det var havlirer, som er det andre funnet i kommunen. Etterhvert kom de relativt nær og jeg fikk knipset et par bilder. Like etterpå kom det også en grålire trekkende sør, men ikke så nær som havlirene. Gråliren er det første funnet i Sola kommune i følge artsobservasjoner! Selv om det kun er sett noen få lirer i Sola kommune er de i grunnen ikke veldig sjeldne i kommunen. Problemet er bare at de trekker utenfor holmene og skjærene som gjør at man må komme seg ut må båt for å se på dem..

Havlirer
Her viser den ene også undersiden.
På sjøen trakk det også veldig mye havsule og mange i grupper. På det meste telte jeg rundt 100 havsuler på ett sveip. Totalt så vi rundt 350 havsuler. Det var også mye toppskarv på og rundt Håstein og totalt så vi over 300 individ.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar