fredag 25. januar 2013

Kolnes - 25. januar

I dag tok jeg turen til Kolnes igjenm, selv om de var kaldt og relativt kraftig vind. I Brunnavika så jeg 2 storspover og den hunnfargede berganden innerst i vika. Vinden gjorde det vanskelig å se på sjøen og jeg så kun en islom og snadderand hunnen. På en stein et par meter ut i sjøen så jeg en voksen vandrefalk et stykke unna. Det var litt artig fordi endene svømte rundt steinen den satt på, og det så ikke ut som de oppfattet vandrefalken som truende. På foringen var det relativt lite fugl, men [fasan] hannen gikk i hagen.

På Kolnes var det tydelig at endene hadde flyttet hit fra Sør-kolnes på grunn av den kraftige sørøstlige vinden. I flokken så jeg en fugl som fanget min oppmerksomhet. Sammen med stokkendene svømte det en litt større iøynefallende hvit fugl. Da jeg sjekket den opp med teleskopet så jeg at det var en gravand! Den hadde nebbknøl og ble derfor bestemt til en hann. Etter at jeg hadde fått dokumentert anda sjekket jeg resten av flokken. Da fant jeg 4 bergender og 2 stjertand hanner. Rødstilken var også på plass og på et jorde gikk en storspove.
Gravand

Jeg tok også en titt på Sør-kolnes. Som antatt var det svært lite fugl her, men på et jorde fant jeg 2 storspover og 2 sanglerker.


Jeg får også nevne at jeg tidligere på dagen kjørte over Hafrsfjord bru og så 2 storspover sittende på holmen.

onsdag 23. januar 2013

Kolnes - 23.januar

På grunn av at gårsdagens tur også gikk til Kolnes tok jeg en svært grundig sjekk i Brunnavika og på Nord-kolnes. Rødvingetrosten var på plass og hadde selskap av en gråtrost. Plutselig ble det litt liv i trostene og jeg så raskt årsaken. En hunnfarget spurvehauk satt i et tre. Men den fløy dessverre når den så at jeg også var der. Innerst i vika var storspoven på plass til en enslig rødstilk. I noen fjæresteiner fant jeg også en spurvehauk, hann. Et fint syn.

Rødvingetrost

Selv om jeg brukte lang tid I Brunnavika fant jeg ikke så mye. Snadderendene var på plass og islomen lå langt ute i vika. I tillegg fløy en ravn over. Dette var mest sannsynlig den samme som i går.  Det lå også noen tillitsfulle sjøorrer i båthavnen.

Sjøorre

På foringsplassen var det relativt bra med fugl inkludert en bokfink.


Selv om gårsdagens tur gav lite resultat på Nord-kolnes valgte jeg allikevel å gå dit. Heldigvis var det litt mer fugl der i dag. Rundt 50 kvinender og en islom lå på sjøen og 2 storspover og 2 skjærpiplerker gikk i fjæra.


tirsdag 22. januar 2013

Kolnes - 22.januar

I dag tok jeg turen til Kolnes og begynte i Brunnavika. Der var rødvingetrosten på plass og en ravn fløy over.  Inne i vika gikk det en storspove. Jeg skulle gå ned og ta bilde av den, men før jeg kom så langt skremte jeg opp en  kvartbekkasin.

Kvartbekkasin
I vika lå det også en hunnfarget bergand. Litt lengre ute var snadderendene på plass og i tillegg så jeg 5 horndykkere og en gråstrupedykker. På foringen var det lite småfugl men en [fasan] gikk i hagen.

Bergand

På Kolnes var den faste rødstilken på plass. Som vanlig sjekket jeg opp flokken med stokkender og i dag fant jeg 2 toppender, 10 krikkender, en snadderand, hunn og 6 bergender sammen med dem. I tillegg var det en del haveller, kvinender og 6 knoppsvaner ute på sjøen. 3 skjærpiplerker gikk i et tarebelte.

På Sør-kolnes var det fortsatt mye stokkender å se men, mindre enn i det siste. 600 individer talte jeg i dag. Ellers var det i grunnen lite fugl på Sør-kolnes, men jeg så en gråstrupedykker og 13 bergender.

Jeg hadde litt sollys igjen så jeg tok turen innom Nord-kolnes. Der var det en storspove, men dette var den samme som jeg hadde sett i Brunnavika.

mandag 21. januar 2013

Jåsund - 20.januar

Det var en stund siden jeg hadde vært på Jåsund, så turen gikk dit. Den første fuglen jeg så var en spurvehauk som ble angrepet av noen kråker. Den satte seg ned og jeg fikk studere den godt inne i treverket. Etterpå gikk jeg ned til sjøen for å se om jeg så noe interessant der.  Jeg fant 4 krikkender sammen med stokkender og litt svartender og haveller. I tillegg fant jeg 4 gråstrupedykkere og 4 islom og 2 lomvi. Ute på en holme satt det også 2 vandrefalk. Helt inntil land så jeg en liten fugl som lå å duppet i sjøen og da jeg tok opp kikkerten så jeg at det var en alkekonge! Et hyggelig syn. Det er en fugl jeg nesten bare ser på høsten.
Alkekonge

Deretter gikk jeg opp i skogen og hagene for å se etter småfugl. Det var egentlig lite fugl og det eneste nevneverdige var en flaggspett, 4 svartmeis, grønnfink, 5 bokfink og 3 gulspurv. Da jeg skulle gå fløy en ung havørn over.

Etterpå tok jeg en rask titt ved Hafrsfjord bru. Der var det usedvanlig lite fugl. Jeg så 2 hettemåker, gråhegre, toppdykker og en toppand men ikke så mye mer..

lørdag 19. januar 2013

Hagabukta og Melsviga - 19.januar

I dag tok jeg turen til Hagabukta og Melsviga sammen med Vemund Opedal. Vi startet i Hagabukta. Der var det 50 bergender, 80 sjøorrer og en del ærfugl. I tillegg var det 12 toppdykkere på vannet. Etterpå gikk vi for å se etter bekkasiner. Det var litt skuffende og vi fant kun en enkeltbekkasin. I skogen hørte vi også en spettmeis.

I Melsviga var det mye fugl på sjøen og vi så alle artene av lom vi har i Norge! 10 smålom, islom, storlom og gulnebblomen som har holdt seg i området siden slutten av desember var i Melsivga. I tillegg til dette så vi en teist, lomvi og 20 toppdykere av nevneverdige arter.

2K gulnebblom

fredag 18. januar 2013

Kolnes - 18.januar

I dag bestemte jeg meg for å ta turen til Kolnes og gå fra Sør-kolnes til Brunnavika.
På Sør-kolnes hadde mengden ender økt enda mer siden sist jeg var der. Etter å ha telt og sett gjennom flokken viste det seg å være ca 1000 stokkender, 150 krikkender og 500 brunnakker. Ute i sjøen var det litt bevegelse og 2 storspover trakk sørover. På en stein satt det en steinvender og sammen med endene var det nå 5 toppender og 3 bergender. Mens jeg så på flokken fløy det over en dompap. Den ga og fra seg lyd.

Etterpå gikk jeg videre til Kolnes. Der var det lite fugl. En gråstrupedykker lå på sjøen og den faste rødstilken gikk på stranden. Siden det var så lite fugl bestemte jeg meg for å ta turen videre. På en stein satt en skjærpiplerke og jeg gikk forbi på relativt kloss hold. Selv om jeg var såpass nær satt den fremdeles rolig på steinen, og da var det ikke noe annet å gjøre enn å ta opp kameraet og knipse et par bilder.

Dette er den mest tillitsfulle skjærpiplerken jeg har sett på lenge

Da jeg var fornøyd med bildene gikk jeg videre til Nord-kolnes. Også her var det lite fugl.. Ute i sjøen fløy en krykkje forbi. Dette er første vinterfunn av krykkje på Kolnes. I en bukt satt det noen skjærpiplerker og den ene var skremmende lys! Jeg skyndte meg med å ta opp kamera men jeg var nok litt for nær fordi alle fløy akkurat i det jeg skulle ta bilde av den og forsvant minst en kilometer lengre nord..

Litt skuffet gikk jeg videre til Bunnavika. Der var alle 3 rødstilkene på plass. Ute i vika lå det en islom, og inne i vika var det 7 knoppsvaner. 4 av dem hadde ringer og alle ble lest av. De forskjellige ringene var:
11K - adult knoppsvane
12K - 2K knoppsvane
13K - adult knoppsvane
14K - 2K knoppsvane

Alle individene er ringmerket i Tananger havn den 17.09 2012.
I skumringen fant jeg en gråtrost som gikk på en mark.

torsdag 17. januar 2013

Hagabukta - 17.januar

I dag kom jeg sent hjem, slik at jeg ikke fikk noe særlig tid til fuglekikking. Derfor tok jeg en liten tur til Hagabukta. Den innerste delen av bukta var frosset slik at jeg begynte turen ved en bekk litt ovenfor Hagabukta. Det er en fin plass for å se på bekkasiner og liknende på vinteren, fordi bekken er et resultat av vann som kommer fra en gård i nærheten. På grunn av dette holder bekken en viss temperatur og det skal noe til før bekken fryser. Mens jeg gikk langs bekken var jeg mest på vakt etter kvartbekkasiner. Plutselig fløy det opp 2 rugder og en kvartbekkasin rundt 2 meter foran meg! Jeg skvatt mildt sagt ganske kraftig til. Grunnen til at de fløy opp uten at jeg så dem var nok fordi jeg gikk langs bekken i nedoverbakke. Det er nok lettere å se fuglene hvis man går oppover, slik at jeg skal gjøre dette neste gang. Da jeg skulle gå på veien igjen skremte jeg opp en spurvehauk.

Litt lengre ute i Hagabukta lå det en god del ender. Blant annet 10 toppender og 70 bergender. Det var også bra med sjøorrer og ærfugler. I tillegg lå det 3 toppdykkere der og en horndykker. Mens jeg tittet på sjøen seilte en musvåk elegant over meg.

onsdag 16. januar 2013

Kolnes - 16.januar

Også i dag gikk turen til Kolnes og turen startet i Brunnavika. Der var den samme rødvingetrosten som i går under nøyaktig samme busk. Begge snadderendene var på plass og antall rødstilk var i dag 3 individ. Innerst i bukta var det også 2 knoppsvaner og den ene med fargeringen "11K." Dette er en voksen fugl som ble ringmerket i Tananger havn 17.09 2012. Den ble også sett på Hestholmen som kun ligger et par hundre meter i fra Brunnavika den 30. desember av undertegnede. På moloen gikk en steinvender og relativt langt ute i vika lå det en gråstrupedykker.

Etter Brunnavika valgte jeg å ta en tur ned til Nord-kolnes. Det er en plass jeg litt for ofte nedprioriterer fordi det som regel er relativt lite fugl der. Samtidig dukker det opp en ting der i blant slik at jeg går der når jeg har tid til det. 4 bergender lå på sjøen og en av dem var en 2K hann. I tillegg gikk det 2 skjærpiplerker i taren og en vandrefalk satt ute på en holme. Da jeg gikk fra stedet fløy det også over en havørn.

Selv om denne havørnen fløy høyt lagde den mye oppstyr

På Kolnes var det relativt mye ender, blant annet 50 haveller. En islom lå også på sjøen og 2 rødstilk gikk på stranden, men ellers var det lite fugl der. På stranden fant jeg og en død lomvi..

På Sør-kolnes var det rundt 850 ender derav 600 stokkender og 140 krikkender. Selv om det hadde kommet mye ender hadde antall toppender minsket til 7 individ. Sammen med stokkendene fant jeg 3 sothøner til min store overraskelse! Dette var i grunnen dagens høydepunkt. I tarebeltet gikk det en skjærpiplerke og på markene gikk det rundt 100 stær.

Kolnes - 15.januar

I Brunnavika i dag var det ett snadderand par og en rødstilk innerst i vika. I en busk hoppet det også en enslig rødvingetrost og ved en foringsplass var det også noen bokfink sammen med gråspurv og pilfink. På foringen dukket det plustelig opp en spurvehauk og tok en gråspurv.

Snadderand (hann)

Snadderand (hunn)
Etter dette syklet jeg videre til Kolnes og på veien bort så jeg et par svartmeis i et par trær ved Leplantingen. På Kolnes var det mye kråkefugl men ellers lite. Da jeg skannet sjøen med teleskopet fant jeg en sothøne! Dette er første gang jeg har observert sothøne på Kolnes og det er det andre funnet på lokaliteten. På stranden gikk også en ny rødstilk i taren

Rødstilk
Deretter gikk jeg til Sør-kolnes der relativt mye ender oppholdt seg. Blant annet en flokk på rundt 140 krikkender, men også 3 bergender og en stjertand, hann. I tillegg lå det 13 toppender der, en art som er litt uvanlig på Kolnes. I solnedgangen fant jeg 3 skjærpiplerke i et tarebelte.