onsdag 16. januar 2013

Kolnes - 15.januar

I Brunnavika i dag var det ett snadderand par og en rødstilk innerst i vika. I en busk hoppet det også en enslig rødvingetrost og ved en foringsplass var det også noen bokfink sammen med gråspurv og pilfink. På foringen dukket det plustelig opp en spurvehauk og tok en gråspurv.

Snadderand (hann)

Snadderand (hunn)
Etter dette syklet jeg videre til Kolnes og på veien bort så jeg et par svartmeis i et par trær ved Leplantingen. På Kolnes var det mye kråkefugl men ellers lite. Da jeg skannet sjøen med teleskopet fant jeg en sothøne! Dette er første gang jeg har observert sothøne på Kolnes og det er det andre funnet på lokaliteten. På stranden gikk også en ny rødstilk i taren

Rødstilk
Deretter gikk jeg til Sør-kolnes der relativt mye ender oppholdt seg. Blant annet en flokk på rundt 140 krikkender, men også 3 bergender og en stjertand, hann. I tillegg lå det 13 toppender der, en art som er litt uvanlig på Kolnes. I solnedgangen fant jeg 3 skjærpiplerke i et tarebelte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar