torsdag 20. juli 2017

18-19. juli - Litt vadere

Den 18. juli startet jeg dagen med en tur til Hagabukta og en runde rundt Hagaøyna. I Hagabukta var det relativt lite fugl. Den syngende gresshoppesangeren var det beste og 5 rødstilk var de eneste vaderne. Runden rundt Hagaøyna resulterte i en bergirisk.
Bergirisk
Den første turen den 19. juli ble også i Hagabukta. Der gikk det 7 rødstilk og en skogsnipe. Etter et ærend senere på dagen stoppet jeg innom Sømmevågen. Der var berganden fortsatt var på plass og i bukten var det en flokk på 11 strandsniper, en enslig rødstilk og 3 sandlo.

Senere på kvelden tok jeg en tur til Kolnes. Vaderne jeg så der var 2 brushaner, lappspove, steinvender, 23 rødstilk, 2 enkeltbekkasiner, 25 strandsniper, 3 småspover, 40 sandlo og 110 viper. De tre førstnevnte artene var på Sør-kolnes. Småspovene og mange av sandloene og vipene var på et svartjorde. Hyggelig var det å se at minst 60 av vipene var 1K fugler.
Adult lapppsove.
Småspover
Selv om solen hadde gått ned bestemte jeg meg for å ta en ny titt i Hagabukta før jeg tok kvelden. Det resulterte i 3 voksne dvergsniper og en gluttsnipe som nytt for dagen. I tillegg sang fortsatt gresshoppesangeren.
Adulte dvergsniper.

tirsdag 18. juli 2017

17. juli - Dverglo på Kolnes

Kun minutter etter jeg hadde stått opp fikk jeg en god start på dagen. Dette fordi jeg utenfor soveromsvinduet hørte flere båndkorsnebb som fløy over.

På formiddagen tok jeg en runde rundt Hafrsfjord. Stedene jeg besøkte var Hagabukta, Sømmevågen, Grannesvågen og Grannesbukta. Gresshoppesangeren i Hagabutkta var fortsatt på plass og sang. Rødforanda var der i mot ikke å se denne gangen heller. Gluttsnipen var borte og antallet rødstilk hadde minsket. Observasjonene på de andre lokalitetene jeg besøkte kan oppsummeres ganske kort. I Sømmevågen var det en bergand hann, 2 voksne polarsniper, en strandsnipe og en sandlo. I Grannesvågen var det 3 rødstilk, og i Grannesbukta var det 4 sandlo, 1 gluttsnipe og 5 rødstilk.

På kvelden var planen å ta en tur til Kolnes, men regnvær gjorde at dette ble revurdert. Da klokken nærmet seg 21 måtte jeg bare ta en tur ut tross regn og det ble en ny titt i Hagabukta. Antall rødstilk hadde økt med noen individ siden forrige besøk. Etter at jeg hadde stått der litt gikk det ned 2 skogsniper som var innom i 10 minutter før de fløy videre.

Mens jeg var der lettet det og solen tittet frem. Det ble derfor en tur til Kolnes også. Brunnavika ble sjekket først. Der var det fortsatt bra med måker, men ikke så mye annet. Den nordlige delen av Kolnes ble sjekket grovt og det var nokså bra med vadere. Dessverre begynte det å skumre når jeg kom ned til strendene. Jeg fikk allikevel sett en godbit i form av en 1K DVERGLO! Andre vadere jeg så var 30 sandlo, 10 strandsniper og 2 sandløpere.
1K dverglo i midten.

mandag 17. juli 2017

16. juli - Kolnes, Hagabukta og Strandesvågen.

Brunnavika var det første stedet som ble sjekket denne dagen. Av vadefugler var det kun 2 strandsniper i vika. På småfuglfronten var en stillits og en sivsanger det beste. Måker var det dominerende. Antallet lå på rundt 130 fiskemåker, 25 gråmåker, 60 sildemåker, 10 svartbak og 10 1K og 20 2K+ hettemåker. 
Etter å ha sjekket Brunnavika ble strekket til og med Sør-kolnes sjekket. Av vadefuger ble resultatet 19 rødstilk, 24 strandsniper, 2 heilo, enkeltbekkasin og 15 sandlo. På Sør-kolnes var det en fin flokk på 90 viper. Blant dem så det ut til å være bra med 1K fugler.
1K rødstilker så jeg relativt mange av denne dagen.
Like etter turen på Kolnes tok jeg en titt i Hagabukta. Der var det 6 1K rødstilk og en 2K+ gluttsnipe. På kvelden tok jeg en ny tur til bukten. Da så jeg 9 1K rødstilk i tillegg til en varslende voksen fugl og 2 unger. Gresshoppesangeren sang også denne kvelden i kor med en sivsanger.

Før solen gikk ned rakk jeg også en tur til Strandesvågen. Det mest overraskende der var en flokk på 11 toppender. Andre fugler som lå på sjøen var 9 svartender, 50 sjøorrer, 3 toppdykkere og 8 smålom. På mudderet var det kun litt tjeld og noen viper. Annet nevneverdig på lokaliteten var en stillits, og en rødrev jeg så da jeg skulle til å gå.
En slik flokk med toppender i Hafrsfjord er ikke dagligdags.
Smålom i sommerdrakt.
Rødrev

lørdag 15. juli 2017

15. juli - Gresshoppesanger i Hagabukta.

På kveldstur i Hagabukta hørte jeg en underlig lyd. Mistankene gikk mot gresshoppesanger, men jeg var langt fra sikker. Jeg spilte derfor litt lyd med mobilen i håp om å få sett fuglen. Fuglen satte seg i en busk ved siden av meg og arten ble bekreftet.
Gresshoppesanger
Ute i bukten var RØDFOTANDEN fortsatt på plass. Enda er det omtrent ikke vadere i Hagabukta. 4 1K rødstilk og 2 voksne var og se, men dette er nok de lokale fuglene.
Rødfotanden lå denne kvelden sammen med stokkendene.

fredag 14. juli 2017

Juni i Hafrsfjorden - Egretthegre og rødfotand!

I juni ble det relativt lite skåding, men resultatet skal det ikke stå på! En sykkeltur til Hagabukta tar kun noen minutter og har derfor blitt prioritert. Den 2. juni så jeg en linerle med et litt unormalt utseende på lokaliteten. Et litt artig syn selv om det ikke var en sjelden art.
Linerle med uvanlige hodetegninger.
Den 09. juni var jeg på vei rundt Hafrsfjord på sykkel. Da jeg hadde kommet til Sømmevågen kom det en melding om en egretthegre i Hagabukta. Det var et Solaårskryss jeg ikke ville gå glipp av jeg skyndte meg tilbake og fikk sett den. Fuglen holdt seg frem til den 11. juni.
Egretthegre

 Den 20. juni var jeg blant annet i Strandesvågen. Der drev en splitterne næringsøk. En av de bedre artene jeg så i juni i Sola kommune.
Splitterne
Den 22. juni tok jeg en tur i Hagabukta for å gjøre dagens sjekk. Da jeg så over bukten med teleskop la jeg merke til en meget mørk and som lå og sov på en stein. Fargene minnet litt om ærfugl, men proporsjonene var feil siden de minnet mer om stokkand. Tankene begynte derfor å gå mot RØDFOTAND!
Det første bildet av rødfotanden.
En del stokkender med tamandgener blir nokså mørke og er noe av det første en må utelukke. Da jeg gikk nærmere og den etter hvert løftet hode så det ikke mindre, men mer ut som rødfotand! Bevisst gikk jeg så nær at den lettet. Det er noe jeg aldri hadde gjort før på en fugl jeg mistenkte å være meget sjelden. Årsaken var for å få bilder av vingen på fuglen og se om den hadde noen hvit innramming av vingespeilet og et "komma" dannet av mørke fjær under vingen. Den hadde den ikke innramming og kommaet var på plass, noe som definitivt pekte i retning mot at det var snakk om ekte vare. Forøvrig fløy fuglen kun ut på vannet. Rødfotand er en amerikansk art. På grunn av utsatte stokkender i Amerika foregår det dessverre en massiv hybridisering. For å få arten godkjent i Norge er det derfor viktig å dokumentere diverse karakterer som utelukker hybrid. I dette tilfellet ser det ut til å være en ren fugl! Det foreligger 3 godkjente funn av arten pr 2014. Arten er kun sett en gang tidligere i Rogaland da en fugl gjestet Grudavatnet i 1995.
Rødfotand