mandag 17. juli 2017

16. juli - Kolnes, Hagabukta og Strandesvågen.

Brunnavika var det første stedet som ble sjekket denne dagen. Av vadefugler var det kun 2 strandsniper i vika. På småfuglfronten var en stillits og en sivsanger det beste. Måker var det dominerende. Antallet lå på rundt 130 fiskemåker, 25 gråmåker, 60 sildemåker, 10 svartbak og 10 1K og 20 2K+ hettemåker. 
Etter å ha sjekket Brunnavika ble strekket til og med Sør-kolnes sjekket. Av vadefuger ble resultatet 19 rødstilk, 24 strandsniper, 2 heilo, enkeltbekkasin og 15 sandlo. På Sør-kolnes var det en fin flokk på 90 viper. Blant dem så det ut til å være bra med 1K fugler.
1K rødstilker så jeg relativt mange av denne dagen.
Like etter turen på Kolnes tok jeg en titt i Hagabukta. Der var det 6 1K rødstilk og en 2K+ gluttsnipe. På kvelden tok jeg en ny tur til bukten. Da så jeg 9 1K rødstilk i tillegg til en varslende voksen fugl og 2 unger. Gresshoppesangeren sang også denne kvelden i kor med en sivsanger.

Før solen gikk ned rakk jeg også en tur til Strandesvågen. Det mest overraskende der var en flokk på 11 toppender. Andre fugler som lå på sjøen var 9 svartender, 50 sjøorrer, 3 toppdykkere og 8 smålom. På mudderet var det kun litt tjeld og noen viper. Annet nevneverdig på lokaliteten var en stillits, og en rødrev jeg så da jeg skulle til å gå.
En slik flokk med toppender i Hafrsfjord er ikke dagligdags.
Smålom i sommerdrakt.
Rødrev

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar