torsdag 20. juli 2017

18-19. juli - Litt vadere

Den 18. juli startet jeg dagen med en tur til Hagabukta og en runde rundt Hagaøyna. I Hagabukta var det relativt lite fugl. Den syngende gresshoppesangeren var det beste og 5 rødstilk var de eneste vaderne. Runden rundt Hagaøyna resulterte i en bergirisk.
Bergirisk
Den første turen den 19. juli ble også i Hagabukta. Der gikk det 7 rødstilk og en skogsnipe. Etter et ærend senere på dagen stoppet jeg innom Sømmevågen. Der var berganden fortsatt var på plass og i bukten var det en flokk på 11 strandsniper, en enslig rødstilk og 3 sandlo.

Senere på kvelden tok jeg en tur til Kolnes. Vaderne jeg så der var 2 brushaner, lappspove, steinvender, 23 rødstilk, 2 enkeltbekkasiner, 25 strandsniper, 3 småspover, 40 sandlo og 110 viper. De tre førstnevnte artene var på Sør-kolnes. Småspovene og mange av sandloene og vipene var på et svartjorde. Hyggelig var det å se at minst 60 av vipene var 1K fugler.
Adult lapppsove.
Småspover
Selv om solen hadde gått ned bestemte jeg meg for å ta en ny titt i Hagabukta før jeg tok kvelden. Det resulterte i 3 voksne dvergsniper og en gluttsnipe som nytt for dagen. I tillegg sang fortsatt gresshoppesangeren.
Adulte dvergsniper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar