tirsdag 24. januar 2017

23-24. januar - Hvithodespurv på Hellestø!

Den 23. januar hadde jeg en kort stopp på vestsiden av Sømmevågen og så over området med teleskop. Innerst i vågen lå det en stjertand, hann og 2 storspover drev næringsøk. Utover fjorden så jeg en horndykker og en storlom
Jeg tok også en mindre tur i Solavika hvor jeg så 9 horndykkere og 16 islom. En titt innover flyplassen gav også noen fine arter. En dvergdykker dykket i elven og en tårnfalk, hunn som satt på toppen av en kvisthaug var en hyggelig overraskelse.

På tirsdager har jeg ikke forelesninger, slik at jeg den 24. januar tok meg friheten til en morgentur på Hellestøstranden. Turer på slike mye brukte turområder er fint i hverdager siden det da ikke er turgåere over alt, noe som skremmer bort en del av fuglene. Da jeg gikk ut av bilen hørte jeg en sanglerke og oppdaget fort at den lettet på grunn av en dvergfalk som drev og jaktet. Rett etterpå suste det en flokk med gulspurv inn i grantrærne ved parkeringsplassen. Jeg så dem meget kort, men la merke til at en av fuglene i flokken ikke var gul, men gråaktig! Det må jo nesten være en HVITHODESPURV tenkte jeg, og pulsen gikk litt opp. Jeg begynte å lete gjennom grantrærne med kikkert og fant den sittende i trærne! Det var en hunnfugl. Litt skjelven i hendene tok jeg opp kameraet og prøvde å ta noen bilder med manuell fokus av fuglen som satt langt inne i treet. Akkurat da jeg fant den hoppet den til et annet sted i treet hvor den ikke var synlig fra der jeg stod. Jeg gikk da litt nærme, men så fløy den! Fortvilelsen ble fort stor, men så snudde og kom tilbake! Denne gangen turte jeg ikke bevege meg før jeg hadde fått bilder av den og litt svak sang ble satt på mobilen i håp om at det skulle lokke den frem. Det gjorde den og fuglen ble dokumentert! Deretter var det bare å nyte fuglen og funnet. Etterhvert fløy den slik at jeg mistet den, men fuglen var dokumentert. Fornøyd gikk jeg ned til sjøen og tok en titt der. Det resulterte i blant annet 15 alker, 6 islom og 3 horndykkere.
Hvithodespurv, hunn
Her ser en hvithodespurven sammen med en gulspurv.

fredag 20. januar 2017

19-20. januar - Kolnes, Joa og Sømmevågen

Den 19. januar tok jeg en gåtur fra Sør-kolnes til Kolnes på vei hjem på UiS. Der var mindre fugl enn det har vært den siste tiden, spesielt med tanke på småfugl. Men noe var det som alltid å se. På sjøen utenfor Sør-kolnes så jeg 2 gråstrupedykkere, 3 islom og en flokk på 30 ærfugl som er et relativt bra antall til å være på lokaliteten. I taren på strekket så jeg 7 steinvendere, 40 skjærpiplerker og en vintererle i lag med dem. 7 av de overvintrende storspovene i området var også på et jorde og 3 havørn satt på holmen utenfor Kolnes. Høydepunktet for dagen var da jeg gikk utover Kolnes og så en GRØNLANDSMÅKE som fløy sørover. Det er en art jeg faktisk ikke hadde sett på lokaliteten før.

På vei hjem den 20. januar så jeg at det var mye småfugl på Joa og brukte litt tid der. Det resulterte i 40 bokfink, 2 dompap, spettmeis, 20 gråtrost, 15 rødvingetrost og en kjernebiter.
Hjemturen gikk også forbi Sømmevågen hvor jeg med en sjekk med kikkert så 6 rødstilk, 1 storspove, litt bergender og en stjertand, hann.
Stjertand, hann

søndag 15. januar 2017

Helgen 14-15. januar - Dvergspurv!

Den 14. januar våknet jeg til kuldegrader og et tynt lag med snø. Jeg bestemte meg for å gå til Hagabukta i håp om å se noe kjekt. Det blåste kraftig og med tanke på fugl var det mye mindre liv enn gårsdagen. Det mest interessante for dagen var en jernspurv som dukket opp i et lite kratt, og 2 havørn som fløy over bukta. Utenom dette var det de mer faste artene som 3 dvergdykkere, 2 horndykkere og 10 bergender å se.
Jernspurv
Den 15. januar var det fortsatt kaldt, men helt vindstille og sol. Mye bedre forhold for å se på fugl med andre ord. Dagen ble startet på Solastranda ved soloppgang. Ute i vika ble det blant annet sett 3 gråstrupedykkere og 10 horndykkere, men mye ble nok usett på grunn av mye dis og kort sikt. Det mest spesielle var en 2K GRØNLANDSMÅKE som dumpet ned på stranden og begynte å spasere litt bortover, før den igjen fløy videre.
2K Grønlandsmåke
Videre denne dagen ble hele kyststekket på Kolnes gått. Første skikkelige stopp var på Sør-kolnes. Der var det en vintererle, 5 snøspurv, 15 sanglerker og 22 heipiplerker inne på noen jorder. Ute på sjøen lå en toppdykker som er en sjelden art ute i havgapet. Området ved Kolnesgården stod så for tur. Der var det 7 steinvendere, en bergirisk og en dvergfalk. Noen hundre meter innover land gikk det også 10 sædgjess på et svartjorde. På Nord-kolnes var det ikke så mye fugl, men 2 nye vintererler dukket opp. Da jeg jeg kom til Brunnavika la jeg merke til at det var gode antall av heipiplerker og skjærpiplerker som måtte sjekkes nøye. Mens jeg sjekket dem fikk jeg et kort glimt av en buskspurv med et rødlig  hode. Det måtte jo være en dvergspurv, men jeg syntes det var for godt til å være sant og ble nesten litt usikker. Da den heldigvis dukket opp igjen var det ingen tvil, det var virkelig en dvergspurv i gresset! Like etterpå fløy den ned i taren hvor jeg fikk tatt noen bilder av den før turen fortsatte.
Dvergspurv

Etterpå ble siste rest av Brunnavika sjekket. Det resulterte i 6 rødstilk. På Kolnes var det oppsummert endel piplerker, gjerdesmett, bra med stær, noen hundre gressender og 15 storspover. På sjøen var det totalt 7 horndykkere og 8 gråstrupedykkere.

Hagabukta fikk ogå et besøk denne dagen. 3 horndykkere, 19 toppdykkere, 96 sjøorrer, 10 bergender, 5 smålom og 3 dompap ble observert her. Ute på Hagaøyna var det i tillegg 10 storspover og rundt 20 gråtrost.
Bergand
Det siste dagslyset ble brukt i Sømmevågen hvor det var 2 stjertenderdvergdykker, 6 rødstilk og 40 bergender.

fredag 13. januar 2017

11-13. januar - Måker i vinden og innholdsrik ettermiddag i Hagabukta.

Den 11. januar tok jeg en tur til Vigdel etter jeg var ferdig på UiS. Dette for å se om det kunne være noe fugl som trakk nær land på grunn av stormen. Selv om det var mye vind, var det relativt mildt og da jeg satte meg i le var det riktig behagelig å skåde. Utover på sjøen så jeg ikke noe, men langs land gikk det en jevn strøm med måker. På den 1,5 timen jeg satt så jeg ca. 950 gråmåker, 375 svartbak, 80 fiskemåker og en voksen POLARMÅKE! I tillegg til måkene så jeg også 2 havsuler.
Polarmåke
Fiskemåke i stormen
12. januar var nok en vindfull dag. Jeg tok en titt i Tananger havn hvor sivhønen var på plass og endel måker trakk over. Et lite høydepunkt for dagen var da jeg så 13 sædgjess på en kornåker rett ved hovedveien på Tananger.
Sædgjess
Da jeg kom hjem den 13. januar var det kun en time igjen med dagslys. Jeg gikk fra huset til Hagabukta for å lufte meg og i håp om å se et eller annet kjekt. Turen var over all forventning! I Hagabukta så jeg nemlig 4 nøttekråker, jordugle og varsler samtidig! Som om ikke det var nok skremte jeg også opp en kvartbekkasin, 3 sædgjess fløy over og et raskt sveip med kikkert over bukten resulterte i 3 dvergdykkere, 3 horndykkere og ca 20 toppdykkere og 25 bergender.
Jordugle
Nøttekråke
Varsler

tirsdag 10. januar 2017

10. januar - Kolnes

Denne morgenen var det klarvær og noen få plussgrader. Jeg startet på Sør-kolnes hvor det var 150 krikkender sammen med mange brunnakker og stokkender. Fugler som lå lengre ute på sjøen var vanskelige å sjekke på grunn av mye bølger, men jeg så en gråstrupedykker. 2 voksne og 2 2K sangsvaner kom også trekkende mot sør, og en vintererle var fortsatt på plass. 
Sangsvaner
På holmen utenfor Kolnes satt det to havørn som etterhvert lettet, det førte til panikk blant mange av fuglene som var der. 
Havørn litt til høyre i bildet.
I tillegg til mye ender så jeg i teleskopet at det også var bra med skjærpiplerker, litt storspover og måker. Jeg innså derfor at jeg måtte gå dit og sjekke området. En hvitkinngås hadde trolig også blitt skremt opp og fløy over meg for så å lande på sjøen.

Hvitkinngås
På de minuttene det tar å gå til Kolnes endret været seg mye. Temperaturen steg, vinden økte og det begynte å regne. Da jeg kom dit slo det meg hvor mye skjærpiplerker som var der, minst 60 individer. Da jeg så over dem så jeg en som var slående lys, altså en potensiell vannpiplerke. Dessverre fikk jeg kun tatt noen få bilder på lang avstand før jeg mistet den. Jeg lette så i en time uten hell.

Potensiell vannpiplerke til venstre. Legg merke til skjærpiplerken til høyre i bildet.
Ikke alt for ofte en klarer få 10 så tett plasserte skjærpiplerker i et bilde
Mens jeg lette så jeg selvsagt også på de andre fuglene som var i området. Det jeg så var blant annet 2 2K hettemåker, 15 storspover, 20 fjæreplytt, 23 steinvendere, myrsnipe, dvergalk og spurvhauk.

Myrsnipe sammen med steinvendere.

mandag 9. januar 2017

7-9. januar

Lørdag 07. januar sjekket jeg Grannesbukta. Der var det blant annet 3 storspover og 390 brunnakker. Litt lengre utpå lå det en horndykker og 13 toppdykkere. Videre ble området ved Hafrsfjord bru sjekket. Det produserte årets første gråstruppedykker, samt 2 islom, smålom og 11 overflygende sangsvaner. Jåsund ligger vest for Hafrsfjord bru og en av plantningene der ble sjekket. Der var det blant annet trekryper, svartmeis, fulgekonge, rugde og granmeis. I tillegg fløy en 2K GRØNLANDSMÅKE sørover langs land. Dagen ble avsluttet i Tananger havn i håp om at måken hadde trukket inn dit, men der var den ikke. Sivhønen derimot var fortsatt på plass.

Søndag 08. januar startet jeg morgenen med å se over den vestlige delen av flyplassområdet i skumringen. Der jaktet det en jordugle. Da det ble lysere sjekket jeg også Solavika. Det resulterte i rundt 35 horndykkere, 5 islom og en alkekonge. En kort tur i Ølbergskogen etterpå resulterte i den største overraskelsen for dagen da en haukugle kom flyvende over trærne. Dette er en art som vanligvis er nokså sjelden i Rogaland, men i høst har det vært en invasjon av arten og vært å finne mange steder.

Mandag 09. januar tok jeg kort tur til Mjånesholmen for å sjekke Risavika. I vika så jeg ikke så mye mer enn 2 islom og litt gråmåker. Det beste her var 2 tjeld som gikk langs turstien.
Tjeld

torsdag 5. januar 2017

05. januar - grønlandsmåke og gulnebblom

Etter et ærend på morgenen startet jeg en dag med klarvær og minusgrader på Skasmyra for å drive en litt spesiell form for kryssing. Den 2. januar hadde jeg sett endel tungragjess på et av de første jordene over i Klepp kommune. Denne dagen var jeg der derfor omtrent når solen sto opp og trengte ikke vente lenge før flere småflokker av de totalt 120 tundragjessene og 40 sædgjessene tok turer i Sola kommune. Mens jeg stod der kom det også 10 sædgjess og 15 tungragjess fra retning Harvalandsvatnet mot sør. Ikke lenge etterpå var jeg også heldig og fikk sett en en GRØNLANDSMÅKE som slo seg ned på et jorde ved Langholen.
Gjess i soloppgang
Tundragjess
Grønlandsmåke
Etterpå kjørte jeg nordover og stoppet innom Harvalandsvatnet. Der var det 7 tundragjess, 15 kanadagjess og 20 grågjess i den ene av to råker. I den andre blant annet 5 lappfiskender.

Hellestøvika fikk også et kort besøk, men mye varmedis gjorde at jeg kun klarte å se det som lå nær land og brukte derfor kort tid der. Det jeg så var 11 alker og 2 horndykkere.

I høst så jeg både nøttekråke og gråspett på Vigdel og har derfor et lite håp om å kunne se det der i vinter. Jeg så ingen av disse artene på turen der denne dagen, men det var mye fugl i området. 2 måltrost var ganske overraskende. I tillegg så jeg 40 kjøttmeis, 5 spettmeis, 15 rødvingetrost, 6 enkeltbekkasin, stillits og 4 bergirisk.

Måltrost
Ettersom solen hadde stått på litt begynte varmedisen over sjøen å avta og på Ølberg begynte det å bli enklere å se utover. Der så jeg blant annet en storlom og 4 horndykkere.

Solavika er også en plass hvor det ofte ligger mye fugl på sjøen. Jeg sjekket vika grundig og så 32 horndykkere, 26 sjøorrer, 6 teist, 8 islom og til slutt høydepunktet for dagen - en GULNEBBLOM!
På Regestranden var det 17 fjæreplytt og 6 steinvendere. Sistnevnte tok jeg endel bilder av.
Steinvender

Før jeg gikk hjem tok jeg en tur til Sør-kolnes. Der fikk 2 vintererler som holdt seg med 5 heipiplerker min oppmerksomhet. Erlene kranglet mye og en stund var de så opptatt av hverandre at de kom ganske nær et sted jeg hadde lagt meg ned. Av annet så jeg 3 toppender, en vandrefalk, en enkeltbekkasin og 25 skjærpiplerker.

Vintererler

tirsdag 3. januar 2017

03. januar

Dagen var preget av regnbyger og mye vind som økte på utover dagen. Jeg startet i Tananger havn i håp om å få sett en sivhøne som er tilbake for andre vinteren på rad. En art som vanligvis ikke er alt for lett å få i Sola kommune hvert år. Etter litt leting fant jeg fuglen. 2 steinvendere var også å se.
Sivhøne
Like etterpå tok jeg turen til Hafrsfjord bru. Der var det relativt lite fugl å se, men på utsiden av bruen satt det en gjeng med kråkefugler. Disse ble sjekket grundig og en svartkråke viste seg å være blant dem. 

Deretter tok jeg årets første tur på Kolnes. Jeg gikk fra Brunnavika og sørover slik at jeg fikk sjekket de fleste jordene som er på Kolnes nord for Kolnesgården. Dette i håp om at det kunne være noen gjess på dem. Jeg så ingen gjess, men i sjøen lå det trolig et firesifret antall ender. Men mye vind og kraftig regn fikk meg til å tenke at det ikke var dagen til å sjekke disse grundig. Av de ikke helt vanlige artene var det 8 storspover og 2 rødstilk som holdt til i Brunnavika. Jeg så også en spurvehauk og en vandrefalk på Kolnes, og 12 heipiplerker var fordelt litt rundt om.

Etter en god time i vinden fristet det med en tur i en skog hvor det kunne være le. Jeg kjørte derfor til Ølbergskogen. Det var ikke så mye le som jeg hadde håpet, og etter å ha gått rundt i 10 minutter hadde jeg ikke sett eller hørt en eneste fugl. Jeg hadde egentlig gitt opp og var på vei tilbake til bilen da jeg hørte små pipelyder. Jeg fulgte lyden et stykke til jeg kom til et område hvor vinden ikke tok så mye. Pipelydene kom fra en gjeng fuglekonger og en svartmeis. Jeg sjekket fugekongene da jeg oppdaget en tillitsfull trekryper som jeg begynte å fotografere på. Relativt fort fant jeg at ut det var tre eller fire individer i trærne. Et antall jeg sjelden kommer over.
Trekryper
Trekryper
På vei hjem tok jeg to korte stopp. En kort stopp i Sømmevågen som resulterte i 7 storspover og 1 rødstilk. Deretter sjekket jeg Flemmingen, en liten holme vest for Risavika hvor 2 tjeld var på plass.

02. januar - Harvalandsvatnet og Grannesvågen

Den første lokaliteten jeg besøkte i kommunen i år ble Harvalandsvatnet. En del vind gjorde at de minst 600 endene lå i vestsiden av vannet hvor det var mest le. Brunnakker og stokkender dominerte, men noen godbiter var blant dem. Det absolutt beste var en skjeand, en art som er meget uvanlig i Norge på vinterstid. Siden oppstarten i 2008 er dette det tolvte funnet i januar lagt inn på artsobervasjoner. En annen andeart som det var hele 8 individer av var lappfiskand.

Skjeand til høyre. Ikke mye større enn en krikkand, men nebbet er umiskjennelig.
Mens jeg var i Harvalandsvatnet fløy det 10 sædgjess mot sør. Etter turen i Harvalandsvatnet kjørte jeg mot Hellestø hvor det på en kornåker holdt seg en gjeng på 15 bergirisk.
Bergirisk
En annen lokalitet jeg besøkte var Grannesvågen. Her var det mest spesielle en stjertand. En dvergdykker og en horndykker er to kjekke arter som også var å se på lokalieten.