torsdag 5. januar 2017

05. januar - grønlandsmåke og gulnebblom

Etter et ærend på morgenen startet jeg en dag med klarvær og minusgrader på Skasmyra for å drive en litt spesiell form for kryssing. Den 2. januar hadde jeg sett endel tungragjess på et av de første jordene over i Klepp kommune. Denne dagen var jeg der derfor omtrent når solen sto opp og trengte ikke vente lenge før flere småflokker av de totalt 120 tundragjessene og 40 sædgjessene tok turer i Sola kommune. Mens jeg stod der kom det også 10 sædgjess og 15 tungragjess fra retning Harvalandsvatnet mot sør. Ikke lenge etterpå var jeg også heldig og fikk sett en en GRØNLANDSMÅKE som slo seg ned på et jorde ved Langholen.
Gjess i soloppgang
Tundragjess
Grønlandsmåke
Etterpå kjørte jeg nordover og stoppet innom Harvalandsvatnet. Der var det 7 tundragjess, 15 kanadagjess og 20 grågjess i den ene av to råker. I den andre blant annet 5 lappfiskender.

Hellestøvika fikk også et kort besøk, men mye varmedis gjorde at jeg kun klarte å se det som lå nær land og brukte derfor kort tid der. Det jeg så var 11 alker og 2 horndykkere.

I høst så jeg både nøttekråke og gråspett på Vigdel og har derfor et lite håp om å kunne se det der i vinter. Jeg så ingen av disse artene på turen der denne dagen, men det var mye fugl i området. 2 måltrost var ganske overraskende. I tillegg så jeg 40 kjøttmeis, 5 spettmeis, 15 rødvingetrost, 6 enkeltbekkasin, stillits og 4 bergirisk.

Måltrost
Ettersom solen hadde stått på litt begynte varmedisen over sjøen å avta og på Ølberg begynte det å bli enklere å se utover. Der så jeg blant annet en storlom og 4 horndykkere.

Solavika er også en plass hvor det ofte ligger mye fugl på sjøen. Jeg sjekket vika grundig og så 32 horndykkere, 26 sjøorrer, 6 teist, 8 islom og til slutt høydepunktet for dagen - en GULNEBBLOM!
På Regestranden var det 17 fjæreplytt og 6 steinvendere. Sistnevnte tok jeg endel bilder av.
Steinvender

Før jeg gikk hjem tok jeg en tur til Sør-kolnes. Der fikk 2 vintererler som holdt seg med 5 heipiplerker min oppmerksomhet. Erlene kranglet mye og en stund var de så opptatt av hverandre at de kom ganske nær et sted jeg hadde lagt meg ned. Av annet så jeg 3 toppender, en vandrefalk, en enkeltbekkasin og 25 skjærpiplerker.

Vintererler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar