tirsdag 10. januar 2017

10. januar - Kolnes

Denne morgenen var det klarvær og noen få plussgrader. Jeg startet på Sør-kolnes hvor det var 150 krikkender sammen med mange brunnakker og stokkender. Fugler som lå lengre ute på sjøen var vanskelige å sjekke på grunn av mye bølger, men jeg så en gråstrupedykker. 2 voksne og 2 2K sangsvaner kom også trekkende mot sør, og en vintererle var fortsatt på plass. 
Sangsvaner
På holmen utenfor Kolnes satt det to havørn som etterhvert lettet, det førte til panikk blant mange av fuglene som var der. 
Havørn litt til høyre i bildet.
I tillegg til mye ender så jeg i teleskopet at det også var bra med skjærpiplerker, litt storspover og måker. Jeg innså derfor at jeg måtte gå dit og sjekke området. En hvitkinngås hadde trolig også blitt skremt opp og fløy over meg for så å lande på sjøen.

Hvitkinngås
På de minuttene det tar å gå til Kolnes endret været seg mye. Temperaturen steg, vinden økte og det begynte å regne. Da jeg kom dit slo det meg hvor mye skjærpiplerker som var der, minst 60 individer. Da jeg så over dem så jeg en som var slående lys, altså en potensiell vannpiplerke. Dessverre fikk jeg kun tatt noen få bilder på lang avstand før jeg mistet den. Jeg lette så i en time uten hell.

Potensiell vannpiplerke til venstre. Legg merke til skjærpiplerken til høyre i bildet.
Ikke alt for ofte en klarer få 10 så tett plasserte skjærpiplerker i et bilde
Mens jeg lette så jeg selvsagt også på de andre fuglene som var i området. Det jeg så var blant annet 2 2K hettemåker, 15 storspover, 20 fjæreplytt, 23 steinvendere, myrsnipe, dvergalk og spurvhauk.

Myrsnipe sammen med steinvendere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar