mandag 9. januar 2017

7-9. januar

Lørdag 07. januar sjekket jeg Grannesbukta. Der var det blant annet 3 storspover og 390 brunnakker. Litt lengre utpå lå det en horndykker og 13 toppdykkere. Videre ble området ved Hafrsfjord bru sjekket. Det produserte årets første gråstruppedykker, samt 2 islom, smålom og 11 overflygende sangsvaner. Jåsund ligger vest for Hafrsfjord bru og en av plantningene der ble sjekket. Der var det blant annet trekryper, svartmeis, fulgekonge, rugde og granmeis. I tillegg fløy en 2K GRØNLANDSMÅKE sørover langs land. Dagen ble avsluttet i Tananger havn i håp om at måken hadde trukket inn dit, men der var den ikke. Sivhønen derimot var fortsatt på plass.

Søndag 08. januar startet jeg morgenen med å se over den vestlige delen av flyplassområdet i skumringen. Der jaktet det en jordugle. Da det ble lysere sjekket jeg også Solavika. Det resulterte i rundt 35 horndykkere, 5 islom og en alkekonge. En kort tur i Ølbergskogen etterpå resulterte i den største overraskelsen for dagen da en haukugle kom flyvende over trærne. Dette er en art som vanligvis er nokså sjelden i Rogaland, men i høst har det vært en invasjon av arten og vært å finne mange steder.

Mandag 09. januar tok jeg kort tur til Mjånesholmen for å sjekke Risavika. I vika så jeg ikke så mye mer enn 2 islom og litt gråmåker. Det beste her var 2 tjeld som gikk langs turstien.
Tjeld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar