fredag 20. januar 2017

19-20. januar - Kolnes, Joa og Sømmevågen

Den 19. januar tok jeg en gåtur fra Sør-kolnes til Kolnes på vei hjem på UiS. Der var mindre fugl enn det har vært den siste tiden, spesielt med tanke på småfugl. Men noe var det som alltid å se. På sjøen utenfor Sør-kolnes så jeg 2 gråstrupedykkere, 3 islom og en flokk på 30 ærfugl som er et relativt bra antall til å være på lokaliteten. I taren på strekket så jeg 7 steinvendere, 40 skjærpiplerker og en vintererle i lag med dem. 7 av de overvintrende storspovene i området var også på et jorde og 3 havørn satt på holmen utenfor Kolnes. Høydepunktet for dagen var da jeg gikk utover Kolnes og så en GRØNLANDSMÅKE som fløy sørover. Det er en art jeg faktisk ikke hadde sett på lokaliteten før.

På vei hjem den 20. januar så jeg at det var mye småfugl på Joa og brukte litt tid der. Det resulterte i 40 bokfink, 2 dompap, spettmeis, 20 gråtrost, 15 rødvingetrost og en kjernebiter.
Hjemturen gikk også forbi Sømmevågen hvor jeg med en sjekk med kikkert så 6 rødstilk, 1 storspove, litt bergender og en stjertand, hann.
Stjertand, hann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar