fredag 23. august 2013

22. august - Jåsund og Hagabukta

Før middag tok jeg en tur til Jåsund hvor det var mye småfugl å se. Det kjekkeste jeg så var en bøksanger. Av småfugl så jeg også en rødstjert, 4 svarthvit fluesnappere, 7 gråfluesnappere og 15 trepiplerker. På et jorde gikk det også en [fasan]. Før jeg gikk tok jeg en tur ned til sjøen hvor jeg så 2 splitterner og en hønsehauk fløy over meg.

Etter middag tok jeg en tur til Hagabukta hvor det var bra med vadere. Jeg så blant annet en svarthalespove, temmincksnipe, dvergsnipe og en gulerle fløy over bukta. Etter å ha vært i bukta en halvtime kom det en stor flokk med måker som fløy rundt og rundt ett stykke ute i bukta. Det så ut som om de spiste på flygemaur. En av måkene var skilte seg tydelig ut fra de andre og det tok ikke lang tid før jeg forstod at det dreide seg om en dvergmåke.

Før det ble mørkt tok jeg også en liten tur til Strandesvågen hvor jeg så 2 horndykkere på vannet og 2 splitterner fløy forbi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar