mandag 15. april 2013

Kolnes og Strandesvågen - 15. april

Sterk vind fra sør hele dagen, men med en behagelig temperatur. Generelt endel nyankomne fugler, men i forhold til hva som ble sett rundt omkring andre steder på Jæren så jeg relativt lite innteresant på turen i dag. Jeg startet i Brunnavika der det på et jorde var relativt mye måker. Jeg sjekket dem for ringer og fant en sildemåke som var merket "J8JU". Fuglen var merket som pullus i Farsund i 2010 og med kun et gjenfunn fra før da den ble sett i Portugal i november 2012. Rett etterpå så jeg også en fiskemåke med fargering, men før jeg fikk lest den av fløy hele flokken. I Brunnavika hadde jeg også et par linerler, en steinskvett, 2 sandlo og 3 horndykkere.

Jeg fortsatte videre til Kolnes der det var mye aktivitet på jordene fra bøndene sin side. Der de hadde pløyd var det mye fugl som storspover, måker, og rundt 20 linerler. Sammen med linerlene gikk det 3 svartryggerler - 2 hanner og en hunn. Ute på sjøen lå det en bergand og en gråstrupedykker og i en av vikene gikk det en rødstilk. Ellers var det ikke så mye mer fugl her.

På Sør-kolnes var det ovveraskende mye ender i forhold til at sønnavinden treffer rett på her. Her lå det rundt 150 krikkender og 100 stokkender. Sammen med stokkendene lå det også 2 snadderender.  Jeg hadde også en enkeltbekkasin, en steinskvett og 2 sandlo her.

Før jeg gikk hjem tok jeg en tur innom Strandesvågen. Her var det relativt høyt vann og derfor ikke så mye fugl. Det var litt tjeld, en rødstilk, en bergand, og endel måker her.

Tjeld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar