torsdag 6. april 2017

04-06. april - Småturer

04. april startet med sørlig vind og regn. Utover dagen dreide det til svak vind fra vest og det lettet og ble sol. Da tok jeg en tur til Vigdel. Noe fugl var det, men det virket ikke som om det hadde kommet så mye nytt. En runde resulterte i vintererle, 2 stillits, 5 gransangere, 10 fuglekonger og noe trost. Over noen jorder fløy en spurvehauk og avslørte at det var minst 50 heipiplerker i området. Ute på sjøen lå det minst 50 sjøorrer, noe jeg syntes var overraskende mange. Dessverre fikk jeg ikke sjekket dem godt da jeg gikk uten teleskop.
En av de mange heipiplerkene.
05. april var en vindfull dag. Jeg var på Hestholmen på kvelden og tok noen bilder av litt fugl jeg så der. Det mest spesielle jeg så var en horndykker i sommerdrakt som lå et stykke ute på sjøen.
Sandlo fotografert fra bil. En grei måte å komme nær på, men selv liker jeg det bedre når jeg kommer på samme nivå som fuglen.
Gravand i flukt.
06. april var en svært regntung dag. Jeg var ikke på tur men jeg kjørte forbi et jorde på Sømme hvor jeg ble oppmerksom på mye småfugl på en kornåker. De fuglene som var synlig sjekket jeg grundig. En vet jo aldri hva som kan dukke opp. Noen sjeldenhet fant jeg ikke, men 2 bjørkefink sammen med de minst 70 bokfinkene var et hyggelig syn.
Bjørkefink

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar