søndag 3. mars 2013

Kolnes og Sømmevågen - 02. mars

Tross mye vind tok jeg en tur ut og begynte på Sør-kolnes. Der så jeg krikkandflokken, men amerikaneren fant jeg ikke. Mye høye bølger og vind gjorde det svært vanskelig å skåde, slik at den godt kan være i området fortsatt. På grunn av den sterke vinden antok jeg at det var endel fjæreplytt som hadde trukket inn til land og på en holme satt det 20 individer. Ellers så jeg 3 toppender, en horndykker og en [fasan] gikk på et jorde.

I Sømmevågen var det endel fugl. Innerst i bukta var det blant annet 6 rødstilk og 3 storspover, og lenger ute lå det rundt 60 bergender. Sammen med rundt 300 stokkender var stjertanda på plass.

Stjertand
Da jeg kom til Kolnes begynte det å blåse enda mer opp slik at ble enda vanskeligere å se fugl på sjøen. På grunn av dårlige forhold var 9 bergender og sangsvanen som har vært der en stund det eneste nevneverdige.

På grunn av nordavinden var ikke forholdene bedre på Nord-kolnes og jeg så kun 8 arter her! Blant dem var 2 gravender, heipiplerke og 3 storspover.

I Brunnavika var det litt mer le slik at noe fugl hadde samlet seg her. På mudderet gikk det 5 storspover og en tjeld og på en stein satt en spurvehauk. I tillegg dykket det en bergand i vika.

Tjeld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar