tirsdag 19. mars 2013

Jåsund og Storamyr - 17. mars

Tross kraftig sørlig vind tok jeg en tur på Jåsund. Jeg begynte å gå ved hyttefeltet vest på Jåsund og så en spurvehauk, hønsehauk og 2 sanglerker som sang. Deretter fortsatte jeg til en myr der det også er et lite tjern. Tjernet var fortsatt islagt, men myren hadde begynt å tine og jeg skremte opp 3 enkeltbekkasiner. Etterpå gikk jeg rundt og så på fugl i mange av de små skogholtene på Jåsund. Jeg så blant annet flere svarttrost, fuglekonger, granmeis, svartmeis og grønnfink. Jeg tok også en liten titt på sjøen men det var mye vind og bølger. Allikevel så jeg en teist, 2 svartender, islom, en del tjeld, 2 silender og litt annet. Da jeg skulle gå fra Jåsund gikk jeg tilbake igjen langs hyttefeltet i vest. Der skremte jeg plutselig opp en duetrost fra en hage. Dette var den første duetrosten sett i Sola kommune i år.

Etter dette tok jeg en tur på Litlamyr. Det var islagt på det meste av myra og derfor kunne jeg gå på den. Midt på myra skremte jeg opp et [fasan] par. Mens jeg gikk nordover ble isen mer og mer utrygg og jeg måtte gå langs den. Grunnen er fordi det renner ned endel vann fra gårder her som kommer i rør. Derfor var det åpent vann/myr i nord. Jeg spillte av vannrikse lyd for å prøve å få noe respons. Etter kort tid hørte jeg plutselig en sivhøne klukke i sivet. Det gjorde den flere ganger. Dette er min andre sivhøne i Sola kommune og det første funnet i år. Jeg gikk litt videre og en vannrikse begynte å skrike. Fornøyd gikk jeg tilbake til bilen men på veien skremte jeg opp en rugde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar