lørdag 9. mars 2013

09. mars

I går ble det funnet 5 sandlo i Hagabukta. Dette er de første i Sola kommune i år. Derfor startet jeg turen her i dag. Da jeg kom ned til bukta tok det litt tid før jeg så noe vadefugler i bukta, men etter en stund fant jeg dem. De var overraskende vanskelige å se når de sto i ro. Etterhvert begynte de å bevege på seg og det ble lettere å se dem. Jeg tok også et par bilder av sandloene.
Sandlo
Etter en stund kom det også 3 viper som satte seg ned i bukta. Jeg gikk et stykke utover i bukta og der så jeg en stjertand, hann og en toppdykker. Mens jeg gikk utover så jeg at det lå mye ender innenfor Hagaøyna og derfor gikk jeg dit.

På Hagaøyna satt det 40 tjeld og 5 viper på et par steiner. Jeg telte endene så nøyaktig som jeg klarte og fant 8 gravender, 20 bergender, 150 sjøorrer, 40 svartender og 100 ærfugl. Sammen med bergendene så jeg en and som skilte seg litt ut. En taffeland, hunn! Dette er den første av arten jeg har sett i Sola kommune i år. Hvis man ser bort i fra Harvelandsvatnet er det en relativt sjelden art i Sola kommune. Etter en stund gikk jeg tilbake, og på veien hørte jeg en smålom. Etter dette syklet jeg et stykke bort til Hestholmen.

På Hestholmen var det svært lite fugl og jeg fortsatte til Brunnavika. Her var det litt mer fugl og av nevneverdige arter jeg så ute i bukta var islom, horndykker og gråstrupedykker. I bukta gikk det 6 storspover, en tjeld og 3 viper.

Fra Brunnavika gikk jeg videre til Nord-kolnes. Her var det 3 storspover, 3 tjeld, en gravand og skjærpiplerke, men ikke så mye mer. Rett før jeg ga meg her fant jeg en vandrefalk sittende på en holme, men jeg fortsatte videre til Kolnes.

På Kolnes var de 25 grågjessene på plass. Mens jeg gikk langs stranden dukket det plutselig opp en islom relativt nær land og jeg skyndte meg med å ta opp kamera og knipse et par bilder.
Islom
Det var en relativt rolig dag fuglemessig på Kolnes slik at det også her var relativt lite fugl, men jeg så en syngende sanglerke, 5 skjærpiplerker, 2 gravender, en storspove og en gråstrupedykker.

På Sør-kolnes var det mest fugl på hele Kolnes. Jeg så blant annet 7 bergender, 2 toppender, horndykker, 3 gråstrupedykkere, storspove og 12 gravender. Jeg så også rundt 30 krikkender. Et par av dem var svært nær meg slik at jeg fikk tatt et par bilder.
Krikkand
Mens jeg så på endene fløy det 2 voksne havørner rett over meg. Ett flott syn!

Etter å ha tatt for meg Kolnes tok jeg en tur innom Sømmevågen. Her var det mye av det samme som jeg så i går. Lappspoven var på plass og jeg så stjertanda, 50 bergender, 6 rødstilk og et par viper.

Jeg tok også en rask tur innom Strandesvågen. Her var det ikke så mye fugl og det eneste jeg så var et par kråker og rundt 20 viper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar