fredag 14. februar 2014

14. februar - Kolnes

I dag startet jeg turen i Brunnavika hvor det var relativt lite fugl. Kun de åtte faste rødstilkene var å se i selve bukta og på sjøen var det vanskelige skådeforhold pga. mye bølger.
Rødstilk
Da jeg kom til Nord-kolnes skremte jeg umiddelbart opp tre gjess. Disse ble raskt sjekket før de fløy bort fikk jeg sett av det var de tre gjessene som har vært på Sør-kolnes de siste to dagene. Nemlig sædgåsen, underarten rossicus og de to tundragjessene, underarten albifrons. Disse fløy sørover og landet tilsynelatende på Sør-kolnes.. Umiddelbart så jeg også en storspove og to gravender her. Ved en nærmere titt gikk det endel fjæreplytt og steinvendere i et tarebelte. Jeg la meg ned og begynte å fotografere på en av fjæreplyttene. Da oppdaget jeg at en av steinvenderne hadde ring og ble mer opptatt av denne. Etterhvert ble det klart at at ringen var britisk! Dessverre fikk jeg ikke hele nummeret med sikkerhet.
Ved en nærmere sjekk av bildene når jeg kom hjem, ser jeg at også en av fjæreplyttene hadde ring!..
Fjæreplytt
Steinvender med ring i midten og fjæreplytt med ring oppe i bildet.
På Kolnes var det første jeg så en hvit fugl som satt i en dam på et jorde. Til min overraskelse var ikke dette noen måke, men en hønsehauk, hann. Etter å ha studert den flotte fuglen i et par minutt fortsatte jeg videre ned til sjøen hvor jeg skremte opp 3 tjeld. Av andre nevneverdige arter her var en gravand, to hettemåker og 20 steinvendere.

På Sør-kolnes så jeg ingen tegn til gjessene på noen av jordene, men to heipiplerker, 12 storspover og en spillende vipe var et hyggelig syn. Her ble endene sjekket grundig og totalt 175 krikkender ble sjekket for den amerikanske utgaven. Jeg gikk et stykke langs sjøen da jeg plutselig fikk øye på gjessene. De stod på et smalt jorde ved siden av et steingjerde og mulighetene for foto var god. Jeg snek meg bortover og fant et hull i steingjerdet hvor jeg ventet på at gjessene skulle komme forbi. Etter lang ventetid gjorde de til slutt det og jeg ble svært fornøyd med bildene jeg fikk.
Tundragås, underarten albifrons
Sædgås, underarten rossicus
Til slutt, her er også en videosnut av gjessene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar