lørdag 9. februar 2013

Hafrsfjord nord - 09. februar

Etter mange travle dager er det endelig vinterferie. I dag bestemte jeg meg for å ta turen fra Hafrsfjord bru til Hagabukta. På Hafrsfjord bru var det en del måker og jeg fikk lest av 3 ringer. Alle fuglene var gråmåker ringmerket i Breiavatnet. På brua var det generelt lite fugl men jeg så 3 bergender, gråstrupedykker og 3 dvergdykkere. I tillegg så jeg 10 hettemåker og 4 lomvi.

Etter dette gikk jeg videre til Melsviga. Helt inne i vika lå det rundt 40 bergender og en dvergdykker. Et hyggelig gjensyn var den 2K gulnebblommen som har vært i området i hele vinter. I en tretopp satt en svartmeis og sang. Plutselig ble det litt liv og en hønsehauk kom susende forbi og fløy i retning Hagabukta. Derfor tok jeg turen videre dit for å se etter den.

I Hagabukta fant jeg ikke igjen hønsehauken. Men to ravner fløy over. Ute i Hagabukta var det en del ender, blant annet 35 bergender. Plutselig hørte jeg en kjent lyd. En musvåk! Jeg tittet på himmelen og der svevde det 3 individer! Dette kan forklare hvorfor jeg har sett arten nesten hver gang jeg har vært i Hagabukta.Ellers denne uka så jeg AMERIKABLESANDEN som har tilhold i Hafrsfjorden vinterstid i Hagabukta, den 7. februar. Dagen før var jeg en tur på Kolnes der jeg blant annet så 3 storspover, 3 rødstilk, bergand, sanglerke og 3 horndykker. Annet nevneverdig denne uka var en adult sildemåke som var en tur innom Hafrsfjord bru den 5. februar. Avslutter innlegget med et bilde av horndykker og sanglerke tatt på Kolnes den 6. februar.

Horndykker

Sanglerke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar