lørdag 23. februar 2013

Kolnes - 23.februar

I dag var jeg en tur sammen med Vemund Opedal men før vi gikk til Kolnes tok vi en liten titt i Tanager havn. Der var det litt måker, blant annet 2 hettemåker og rundt 15 fiskemåker. I tillegg var det en toppand der. I Tananger havn fikk vi lest av 3 fiskemåkeringer og en gråmåkering.

I dag var det helt blikkstillt på sjøen slik at skåding etter dykkere og lommer var optimale. På grunn av den blikkstille sjøen tok vi en totaltelling på hele Kolnes og så totalt 50 gråstrupedykkere, 50 horndykkere og 28 islom!
I Brunnavika var det to rødstilk og ute i vika så vi en storlom og en alkekonge. Ellers var det relativt lite ender i vika. På foringen var det litt fugl og vi så mange av de vanligste hagefuglene.

På Nord-Kolnes var det endel skjærpiplerker og 4 storspover, men utenom dykkere var det ikke så mye nevneverdig her.

På Kolnes var det heldigvis litt mer fugl og vi så blant annet 17 bergender og 3 alker. I tillegg til dette var det endel kråkefugl, og en svartkråke satt i fjæresteinene.

På Sør-kolnes brukte vi det meste av tiden og derfor så vi også mye fugl her. I vika lå det 7 toppender og 5 bergender, men ute i vika hørte vi lyd av sangsvaner og kanadagjess! Siden jeg svært sjeldent ser sangsvaner på Kolnes ble jeg svært overasket da jeg talte 80 adulte sangsvaner og 16 2K. Blant dem var det også en voksen dvergsvane! En svært sjelden gjest i Sola kommune og med kun 6 tidligere funn i følge artsobservasjoner. Arter har blitt sett på Kolnes før, men dette var i 1982! En såpass sjelden art fortjener et bilde på bloggen selv om bildet er tatt på lang avstand med mobilen gjennom teleskop.

Dvergsvane sammen med sangsvane
I tillegg var det en stor flokk med 355 kanadagjess ute på sjøen! På en liten holme gikk det 20 fjæreplytt sammen med en storspove som lagde litt lyd fra seg. Mens vi skådet hadde vi en bergirisk som fløy over og på et jorde var det en flokk med 8 brunsisik og 12 gråsisik. Ute i sjøen fløy det også en havørn med en del gråmåker etter seg. Ellers i bukta så vi kun 30 krikkender, men da jeg så ut mot Kolnesholmane så jeg årsaken. Der var det utrolig mye ender, men selv om det er ett stykke fra land, var det på grunn av det fine sikten mulig å se hvilke ender som var der ute. Der var det blant annet minst 1600 stokkender, men i tillegg så jeg flokken med krikkender sittende i fjæresteinene ute på en av holmene. Etter å ha studert flokken en stund så jeg endelig en krikkand på en vannrett, hvit strek på brystet. AMERIKAKRIKKANDEN var fortsatt på plass. En fin avslutning på en svært velykket dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar