torsdag 21. februar 2013

Kolnes - 21.februar

Turen i dag startet i Brunnavika. Der var de 3 rødstilkene på plass. Tjelden som jeg så sist jeg var her gikk også på mudderet. Det var lite vind og bølger slik at det var gode forhold for å se på sjøen. Det førte til at jeg så 3 gråstrupedykkere og en horndykker, i tillegg til 2 islom. På foringsplassen var det svært dødt når jeg var der, men en enslig rødstrupe hoppet rundt i hagen.

På Kolnes var det en del ender og noen av de første fuglene jeg så var 13 bergender. Sammen med rundt 300 stokkender svømte det en gravand og 2 stjertender som begge var hanner. Et stykke ute på sjøen svømte det også 2 horndykkere. På et jorde der det hver vår og høst samles en del gjess gikk årets 3 første grågjess og beitet. Et godt tegn på vår for min del. Mens jeg gikk langs strandkanten på vei til Sør-kolnes skremte jeg opp en storspove, men plutselig fanget en annen lyd all min oppmerksomhet. En sangsvane! Jeg så opp på himmelen for å prøve å finne den men jeg fant den ikke. Etter en stund hørte jeg den samme lyden igjen, og da fant jeg den. Den satt på et skjær sammen med storskarv og svartbak! Et artig syn.

Man kan trygt si at dette er en underlig lokalitet for en sangsvane.
Etter å ha sett litt på sangsvanen ute på skjæret gikk jeg videre til Sør-kolnes. Der var flokken på rundt 150 krikkender på plass og sammen med dem svømte AMERIKAKRIKKANDA. Andre nevneverdige arter på Sør-kolnes var gråstrupedykker, 2 bergender og 3 toppender og 40 kanadagjess som lå et stykke ute. I tillegg satt en spurvehauk og speidet fra en gjerdestolpe.

Solnedgang på Kolnes
I skumringen begynte det å komme kråke på kråke fra alle retninger som samlet seg på holmer og skjær. Jeg anslo at det var omtrent 2000 kråker på Kolnes i skumringen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar