fredag 24. mai 2013

19-23. mai.

Relativt lite fugl å se den siste tiden, men jeg har vært på tur de fleste dagene og sett endel interessant.

Både tirsdag, onsdag og torsdag var jeg på Vigdel og så på sjøfugl som trakk forbi. Det meste av fugl trekker for langt utenfor her, men noe kommer nær nok land til å kunne se hva det er. I løpet av de tre dagene jeg var her så jeg 2 fjelljo, polarjo, 2 storjo, 3 tyvjo og 160 hvitkinngjess. Både fjelljo og polarjo er potensielle nye arter for Sola kommune!

Den 19-20. overnattet jeg på Rott. Søndag den 19. var det en god del fugl på øya og jeg så både gulerle, underarten flava, 3 gulsangere, tornskate, hønsehauk, og 10 møllere. Dagen etterpå var det mye mindre  fugl og det eneste vi så som var litt interessant var en bergirisk..

Her er et par bilder fra Rotturen:

Buskskvett
Gulsanger
Svarthvit fluesnapper

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar