tirsdag 23. september 2014

23. september - Regestranden

I dag brukte jeg 1,5 time på Regestranden og området rundt. Det var litt fugl å se her og der, men ikke de store mengdene. To gulerler, en horndykker, en lapppspurv, to svartryggerler og rundt 30 nøtteskriker var blant det beste.
To gulerler holdt seg på marka helt vest ved Regestranden, hvor det går kyr. Sammen med dem var det også to svartryggerler.
Ellers var det litt granmeis, sivspurv og trepiplerker her og der. I tillegg til endel finkefugl, spesielt mye bjørkefink.
Granmeis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar