lørdag 25. mars 2017

24. mars

Jeg startet dagen på Hellestø hvor spillende viper, sanglerker, heipiplerker, stær og tornirisk skapte vårstemning. Hellestøvika ble sjekket grundig og jeg så blant annet 34 sjøorrer, 5 alker, teist, 20 islom og 13 horndykkere. Etter litt gåing sørover langs sanddynene kom jeg til Bybergsanden hvor det satt 25 fjæreplytt, 30 tjeld og 20 storspover i fjæresteinene.

Deretter gikk turen innover jordene mot Harvalandsvatnet. På et av de fuktige jordene var det mye fugl, som hele 46 sandlo, en myrsnipe, omkring 40 skjærpiplerker, 66 fiskemåker, 30 hettemåker, 30 storspover og årets første heilo for egen del. I Harvalandsvatnet fikk jeg også en ny art for året. Der lå  nemlig et snadderand par. I vatnet var det også 4 taffelender, 1 bergand og noen hundre brunnakker blant annet.

Senere på dagen kjørte jeg forbi Sømmevågen og tok en liten titt i den vestlige delen av bukten. Utenfor en liten molo lå det en horndykker i overgang til sommerdrakt.
Horndykker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar