torsdag 2. mars 2017

02. mars - Vår i luften!

Dagen startet på Hafrsfjord bru der GRØNLANDSMÅKEN og POLARMÅKEN var på plass, og antall tjeld var økt til 15.
Grannesvågen  ble også sjekket. Der var den største overraskelsen en hettemåke som i motsetning til alle de andre vinterkledde i Hafrsfjord denne dagen hadde full hette. De 2 stjertandene og en flokk på 25 viper var også å se der.
Hettemåke
Senere på dagen tok jeg turen til den sørlige delen av kommunen. Våren var tydelig kommet da det var sanglerker som sang mange steder og litt viper her og der. En sjekk utover sjøen på Ølberg resulterte i 1 horndykker, 1 lomvi, 1 teist, 1 gravand som trakk nord og 20 tjeld og 23 fjæreplytt på en holme. På kommunegrensen ved Skasmyra satt en myrhauk som etter en stund fløy vestover.
Myrhauk
Jeg sjekket også Harvalandsvatnet hvor det var hele 1250 brunnakker. Av mer uvanlige og fåtallige arter var 1 taffeland, 1 utfarget hann og 4 hunnfargede lappfiskender, 1 gravand og 8 sothøner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar