torsdag 12. september 2013

12. september - Brunnavika og Nord-kolnes

Etter middag tok jeg en tur til Brunnavika hvor det i dag var 40 svarthalespover, underarten islandica på et jorde sammen med 60 lappspover og 40 brushaner. Men ellers var det mindre fugl her enn det har vært de siste dagene. Men at det var høyvann da jeg var der hadde jo selvfølgelig en del å si.

Kvartbekkasin
Lappspurv 
Etterpå gikk jeg ned til Nord-kolnes hvor det var mye fugl! Jeg så blant annet 250 tornirisk, 250 heipiplerker og 100 enkeltbekkasiner. Dette gjorde det svært vanskelig å ha kontroll på det jeg skremte opp. Men blant alle fuglene fant jeg en flokk på 10 lappspurv og en kvartbekkasin.Før jeg gikk hjem tok jeg også en tur til Strandesvågen hvor det lå 3 skjeender.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar