søndag 6. april 2014

05. april

Startet dagen med å kjøre litt hit og dit sammen med min far og Brage Bærheim. På Håstranda så vi en gulnebblom og en tundralo og 75 heilo på et jorde på Nærland. En tur på Revekai produserte en svartrødstjert, og en titt i Revevika 4 svarthalespover og to hvitkinngjess. Vi tok også en tur i Reveparken hvor vi så en duetrost, svartryggerle, to tyrkerduer og mye trost.

Etter dette ble jeg og Brage sluppet av ved Alvevatnet og min far kjørte hjem. I Alvevatnet var det litt fugl, blant annet en dvergdykker. Etter å ha titten litt der sto resten av Sele for tur. Da vi sto ved kaien kom 3 duetrost flyvende inn rett fra havet, i tillegg til mye gråtrost og endel krikkender. Av annet så vi en steinskvett, litt enkeltbekkasiner og to bergirisk.

Vi var så innom Harvalandsvatnet hvor to snadderender og 2 svartryggerler var noe av det første vi så. Etter en litt grundigere titt fant vi også [polargåsen, underarten minima]. Etter å ha tatt et par sveip over vannet med teleskopet tok jeg også en titt med kikkerten for å se om det skulle være noe jeg hadde oversett. Det var det! I vannkanten satt det nemlig en 2K polarmåke!
Polarmåken i selskap med tjeld og gråmåker
Neste stopp ble Solavika og Regestranden. Der så vi 25 horndykkere, 3 myrsniper, sandløper og 20 fjæreplytt. Jeg og Brage skilte lag og jeg syklet hjemover da Brage plutselig ringer. Han hadde funnet en knekkand hann i Sømmevågen! Jeg måtte da snu og riktignok lå det en nydelig og relativt fotogen hann der.

Knekkand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar