lørdag 29. mars 2014

29. mars - Tjør og Rott

I dag var jeg på båttur med min far og Espen Helgesen. Vi startet på Tjør hvor det var bra med alkefugl. Vi så minst 8 lunder, 60 lomvi, 50 alker og 35 teist. I tillegg til to havørn som fløy litt rundt.
Lunde
En god gjeng med lomvi og et par alker
Etterpå tok vi en tur til Rott. Det var i grunnen bra med fugl og endel trekkere som 15 tornirsk, 2 gransangere, 5 steinskvett, 3 jernspurv, måltrost, sivspurv, og hele 20 svartryggerler! Her fikk jeg tre nye arter for lokaliteten. Til nå har jeg sett 148 arter på Rott og har fortsatt fått minst en ny art for lokaliteten på en tur hit! De tre nye artene var svartkråkeskjeand og dvergdykker. Av litt andre kjekke ting på turen var 31 islom, bergirisk, bjørkefink, 350 toppskarv og litt lomvi.

Svartryggerle
Sivspurv
Lomvi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar