fredag 8. september 2017

08. september - Kanadalo og lerkefalk på Kolnes

Selv om jeg så KANADALOEN relativt godt i går ønsket jeg bedre bilder. Jeg brukte derfor noen timer på dette og tålmodigheten gav uttelling.
Adult kanadalo
Fuglen så ut til å finne mye makk.
Kanadalo har blant annet mørk vingeunderside som skiller arten fra heilo i alle drakter.
I tillegg til kanadaloen var det også 2 tundrasniper, 1 dvergsnipe, 1 polarsnipe, ca. 100 heilo og 100 myrsniper, 4 lappspover, 50 sandlo og noen enkeltbekkasiner på jordet. Det var flere rovfugl i området som skremte opp vaderne regelmessig. De fleste gangene var det spurvehauk eller vandrefalk, men ved en anledning kom også en lerkefalk! Det er en art som trygt kan kalles en godbit i Rogaland.
1K lerkfalk
Rundt 20-30 stillits drev næringsøk på tistler i området. Brunnavika ble også sjekket. Der var det kjekkeste en voksen tundralo. På et av jordene i området var det hele 13 gulerler. Et ganske høyt antall til å være i Sola kommune.
Fire av gulerlene.

torsdag 7. september 2017

07. september - Kanadalo på Kolnes!

I det siste har det blitt relativt lite skåding i Sola kommune. Men når kalenderen viser høst kan det ofte lønne seg å skåde lokalt. Dette er den årstiden jeg har funnet desidert flest sjeldne fugler i kommunen. På Kolnes er det et svartjorde hvor det de siste ukene har vært mye vadere. Nå i september har jeg som mål å sjekke der så ofte som mulig. Jeg sjekket jordet for to dager siden og planla å ta en rask sjekk også i dag på vei hjem fra universitetet. Det regnet ganske kraftig, men heldigvis bestemte jeg meg for å ta turen nedenom. Jeg gikk direkte bort til haugen hvor jeg sjekker jordet fra. Jeg hadde ikke sjekket mange fugler før jeg så en lo som skilte seg kraftig ut fra de 1K heiloene, og det så heller ikke ut som en voksen heilo. Det lignet mye på en KANDADALO jeg hadde sett bilde av dagen før fra Belgia. Pulsen steg og jeg knipset noen meget dårlige bilder. Etter hvert fikk jeg tatt noen bedre bilder som ble sendt til en erfaren fuglekikker som også syntes det så ut som kanadalo. Jeg la den ut på varslingsystemet og det kom etter hvert flere til. Noe senere ble den sikkert bestemt til kanadalo. På jordet var det også blant annet en 1K tundralo, 1K tundrasnipe, 2 1K dvergsniper og 2 gulerler.
Voksen kanadalo.

onsdag 9. august 2017

08. august - Rott

Endelig var det fint vær slik at jeg fikk tatt årets første høsttur til Rott. Jeg startet i Nordvik hvor det var bra med vadere. 15 tjeld, 6 storspover, 1 skogsnipe, 3 gluttsniper, 2 rødstilk, 2 myrsniper, 1 sandlo og 7 enkeltbekkasiner var å se i de mange små dammene og den lille bukta.
2 lappspover til venstre og en gluttsnipe til høyre i bildet.
På småfuglfronten var det som forventet såpass tidlig i august. Det vil si relativt få arter og kun noen få trekkere. Det beste var 1 sivsanger, 2 møllere, 1 gråfluesnapper, 1 trepiplerke og 1 bjørkefink. Jeg så også 20 løvsangere på øya, men det meste så ut til å være familiegrupper. Sivsangeren holdt seg i et myrete krattområde på østsiden av øya og er kun den andre jeg har sett på Rott.
1K sivsanger
Jeg tok også en titt i Vatnet hvor det lå 2 voksne hvitkinngjess med 3 unger. Det var den absolutt største overraskelsen denne dagen. I tillegg var det en småspove og 3 skogsniper der.
Hvitkinngjess
1K småspove
Da jeg dro fra øya kastet jeg ut litt brød. Det resulterte i 50 måker rundt båten som jeg tok noen bilder av. Blant annet fikk jeg tatt bilder av en 1K gråmåke og en 1K sildemåke i lignende positurer. Enkelt forklart har 1K sildemåker tydelig mørkere vinger enn de 1K gråmåkene.
1K gråmåke
1K sildemåke
På kvelden tok jeg også en titt i Hagabukta. Der var det 6 sandlo, 1 myrsnipe, 1 gluttsnipe og 1 rødstilk.

torsdag 20. juli 2017

18-19. juli - Litt vadere

Den 18. juli startet jeg dagen med en tur til Hagabukta og en runde rundt Hagaøyna. I Hagabukta var det relativt lite fugl. Den syngende gresshoppesangeren var det beste og 5 rødstilk var de eneste vaderne. Runden rundt Hagaøyna resulterte i en bergirisk.
Bergirisk
Den første turen den 19. juli ble også i Hagabukta. Der gikk det 7 rødstilk og en skogsnipe. Etter et ærend senere på dagen stoppet jeg innom Sømmevågen. Der var berganden fortsatt var på plass og i bukten var det en flokk på 11 strandsniper, en enslig rødstilk og 3 sandlo.

Senere på kvelden tok jeg en tur til Kolnes. Vaderne jeg så der var 2 brushaner, lappspove, steinvender, 23 rødstilk, 2 enkeltbekkasiner, 25 strandsniper, 3 småspover, 40 sandlo og 110 viper. De tre førstnevnte artene var på Sør-kolnes. Småspovene og mange av sandloene og vipene var på et svartjorde. Hyggelig var det å se at minst 60 av vipene var 1K fugler.
Adult lapppsove.
Småspover
Selv om solen hadde gått ned bestemte jeg meg for å ta en ny titt i Hagabukta før jeg tok kvelden. Det resulterte i 3 voksne dvergsniper og en gluttsnipe som nytt for dagen. I tillegg sang fortsatt gresshoppesangeren.
Adulte dvergsniper.

tirsdag 18. juli 2017

17. juli - Dverglo på Kolnes

Kun minutter etter jeg hadde stått opp fikk jeg en god start på dagen. Dette fordi jeg utenfor soveromsvinduet hørte flere båndkorsnebb som fløy over.

På formiddagen tok jeg en runde rundt Hafrsfjord. Stedene jeg besøkte var Hagabukta, Sømmevågen, Grannesvågen og Grannesbukta. Gresshoppesangeren i Hagabutkta var fortsatt på plass og sang. Rødforanda var der i mot ikke å se denne gangen heller. Gluttsnipen var borte og antallet rødstilk hadde minsket. Observasjonene på de andre lokalitetene jeg besøkte kan oppsummeres ganske kort. I Sømmevågen var det en bergand hann, 2 voksne polarsniper, en strandsnipe og en sandlo. I Grannesvågen var det 3 rødstilk, og i Grannesbukta var det 4 sandlo, 1 gluttsnipe og 5 rødstilk.

På kvelden var planen å ta en tur til Kolnes, men regnvær gjorde at dette ble revurdert. Da klokken nærmet seg 21 måtte jeg bare ta en tur ut tross regn og det ble en ny titt i Hagabukta. Antall rødstilk hadde økt med noen individ siden forrige besøk. Etter at jeg hadde stått der litt gikk det ned 2 skogsniper som var innom i 10 minutter før de fløy videre.

Mens jeg var der lettet det og solen tittet frem. Det ble derfor en tur til Kolnes også. Brunnavika ble sjekket først. Der var det fortsatt bra med måker, men ikke så mye annet. Den nordlige delen av Kolnes ble sjekket grovt og det var nokså bra med vadere. Dessverre begynte det å skumre når jeg kom ned til strendene. Jeg fikk allikevel sett en godbit i form av en 1K DVERGLO! Andre vadere jeg så var 30 sandlo, 10 strandsniper og 2 sandløpere.
1K dverglo i midten.

mandag 17. juli 2017

16. juli - Kolnes, Hagabukta og Strandesvågen.

Brunnavika var det første stedet som ble sjekket denne dagen. Av vadefugler var det kun 2 strandsniper i vika. På småfuglfronten var en stillits og en sivsanger det beste. Måker var det dominerende. Antallet lå på rundt 130 fiskemåker, 25 gråmåker, 60 sildemåker, 10 svartbak og 10 1K og 20 2K+ hettemåker. 
Etter å ha sjekket Brunnavika ble strekket til og med Sør-kolnes sjekket. Av vadefuger ble resultatet 19 rødstilk, 24 strandsniper, 2 heilo, enkeltbekkasin og 15 sandlo. På Sør-kolnes var det en fin flokk på 90 viper. Blant dem så det ut til å være bra med 1K fugler.
1K rødstilker så jeg relativt mange av denne dagen.
Like etter turen på Kolnes tok jeg en titt i Hagabukta. Der var det 6 1K rødstilk og en 2K+ gluttsnipe. På kvelden tok jeg en ny tur til bukten. Da så jeg 9 1K rødstilk i tillegg til en varslende voksen fugl og 2 unger. Gresshoppesangeren sang også denne kvelden i kor med en sivsanger.

Før solen gikk ned rakk jeg også en tur til Strandesvågen. Det mest overraskende der var en flokk på 11 toppender. Andre fugler som lå på sjøen var 9 svartender, 50 sjøorrer, 3 toppdykkere og 8 smålom. På mudderet var det kun litt tjeld og noen viper. Annet nevneverdig på lokaliteten var en stillits, og en rødrev jeg så da jeg skulle til å gå.
En slik flokk med toppender i Hafrsfjord er ikke dagligdags.
Smålom i sommerdrakt.
Rødrev

lørdag 15. juli 2017

15. juli - Gresshoppesanger i Hagabukta.

På kveldstur i Hagabukta hørte jeg en underlig lyd. Mistankene gikk mot gresshoppesanger, men jeg var langt fra sikker. Jeg spilte derfor litt lyd med mobilen i håp om å få sett fuglen. Fuglen satte seg i en busk ved siden av meg og arten ble bekreftet.
Gresshoppesanger
Ute i bukten var RØDFOTANDEN fortsatt på plass. Enda er det omtrent ikke vadere i Hagabukta. 4 1K rødstilk og 2 voksne var og se, men dette er nok de lokale fuglene.
Rødfotanden lå denne kvelden sammen med stokkendene.